ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Staicu Angelica Daniela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: chirila_angelica@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Staicu Angelica Daniela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Chirilă Angelica Daniela, 'ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE JUDICIARĂ, Curs ID/FR', pp.1-143, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-456-4, 143 pag., 2017

Chirilă Angelica Daniela, 'Drept penal - partea generală, volumul II', pp.1-242, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-394-9, 242 pag., 2016

Chirilă Angelica Daniela, ',Drept penal - partea generală, volumul I', pp.1-177, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-393-2, 177 pag., 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Linii strategice ale incluziunii tinerilor în context european și românesc', pp.135-143, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 9 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Sistemul educațional și pregătirea profesională', pp.175-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 16 pag., 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Lupșan Gabriela, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, 'Serviciile sociale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.137-148, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Modiga Georgeta, Ghinăraru Cătălin, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Chirilă Angelica Daniela, Turtureanu Anca Gabriela, 'Raportul științific și tehnic (RST) în extenso', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.169-180, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Ghinăraru Cătălin, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Masuri alternative ale volatilitatii preturilor in calitate de predictori ai socurilor exogene aleatoare', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Resurse și elemente ale contextului economico-social local și zonal ce influențează oportunitățile tinerilor pe piața forței de muncă', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Negruț Vasilica, Modiga Georgeta, Maftei Jana, Chirilă Angelica Daniela, Bordean Ioan, 'Alternative privind organizarea sistemului de pensii', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.41-72, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 32 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The suspension dismissal of the president of România and of other heads of state from European Union', Dreptul - Ediția în limba engleză, Nr.2, Vol.I, ISSN:2246-9435, pp.1-10, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'CONFLICTUL DE INTERESE. IMPLICAȚII JURIDICE ADMINISTRATIVE ȘI PENALE', Revista Transilvană de Științe Administrative, Nr.3 (27), ISSN:1454-1378, pp.17-29, 2010

Roșu Angelica, Chirilă Angelica Daniela, 'Settlement of disputes between consumers and business operators by alternative means', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Chirilă Angelica Daniela, Dragu Crețu, 'Observations on the Prior Complaint_s Limitation Period of the Injured Party', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.22-29, 2010

Chirilă Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'Analysis on judicial practice regarding precursory complaints', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Chirilă Angelica Daniela, 'A Plaintiff_s Prior Complaint Substantive and Formal Requirements', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.97-104, 2009

Chirilă Angelica Daniela, 'LA PLAINTE PRÉALABLE DE LA PERSONNE PRÉJUDICIÉE. ASPECTS DE DROIT COMPARÉ', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.149-159, 2006

Chirilă Angelica Daniela, 'LE CONCEPT ET L_IMPORTANCE DE LA PLAINTE PREALABLE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.91-104, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Postolache Mihaela, Filofteia Repez, Gheorghe Ștefan, Chirilă Angelica Daniela, 'N.A.T.O. PRESENCE IN THE WIDER BLACK SEA', Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference, (IBIMA), JUNE 29-30, 2011, Kuala Lumpur, Malayezia, _ Innoviation and Knowledge Advantage_, pp.1-5, ISBN:978-0-9821489-5-2, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pușcă Florentina, Boroi Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'General aspects on the influence of the modern bio-medical techniques on the human body', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Postolache Mihaela, Chirilă Angelica Daniela, Lupșan Gabriela, Roșu Angelica, 'LEGAL IMPLICATIONS REGARDING THE USE OF E-LEARNING PLATFORMS IN ROMANIA', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.1-6, 2011

Chirilă Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'LEGAL AND CRIMINAL REGULATIONS IN FINANCIAL LAW- TAX', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.594-601, 2010

Roșu Angelica, Chirilă Angelica Daniela, 'THE OBLIGATION OF INDIVIDUALS TO PAY VAT ON REAL ESTATE TRANSACTIONS', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.529-534, 2010

Tureac Cornelia, Chirilă Angelica Daniela, 'DECISION _ A KEY ELEMENT IN THE MANAGERIAL SYSTEM OF THE COMPANY', Analele Universității din Oradea, Vol.IV, ISSN:1582-5450, pp.630-636, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Staicu Angelica Daniela, 'Criminal Liability of Minors in Comparative Law: Special References to Japan and China. Implications', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.1-5, 2017

Chirilă Angelica Daniela, 'Causes of Supporting. Causes of Non-Imputability. Delimitations', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.112-116, 2014

Boroi Alexandru, Chirilă Angelica Daniela, 'The New Romanian Criminal Code and the Current Romanian Criminal Code, Related to Prior Complaint in Case of Abuse of Office', 7th International Conference European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University Of Galati, Romania, ISSN:2067-9211, pp.35-39, 2012

Chirilă Angelica Daniela, 'OFICIUL EUROPEAN DE POLIȚIE - EUROPOL', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.155-159, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'PLÂNGEREA PREALABILĂ A PERSOANEI VĂTĂMATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.147-156, 2011

Boroi Alexandru, Chirilă Angelica Daniela, Crețu Dragu, 'Criminal Responsibility of Minors in the New Criminal Code Offences (Law No. 286/2009)', 6th Edition of International Conference The European Integration _ Realities and Perspectives Proceedings, pp.72-76, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'APRECIEREA PROBELOR IN PROCESUL PENAL. ASPECTE DE DREPT COMPARAT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.157-159, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'NOȚIUNILE DE _FUNCȚIONAR PUBLIC_ ȘI _FUNCȚIONAR_ IN CONCEPȚIA LEGIUITORULUI PENAL ROMÂN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.160-164, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'CONFLICTUL DINTRE DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE SI DREPTUL LA VIATA PRIVATA AL PERSOANELOR . JURISPRUDENTA CEDO', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.657-662, 2011

Chirilă Angelica Daniela, Irina Daniela, 'L_organisation et L_exercice du Métier de Psychologue en Roumanie', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.309-315, 2010

Crețu Dragu, Chirilă Angelica Daniela, 'The Complaint before the Judge against the Prosecutor_s Resolutions or Writs for not Proceeding to Trial _ Article278 (8), Letter c) C.C.P', eirp 2010, pp.66-68, 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Ionuț Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Citare în articol din revistă indexata BDI

Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, 2016, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

G Truckor, 'Effects of legalization of marijuana on anti-money laundering compliance', search.proquest.com, 2013 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Autocitare

De VICTOR; AOULAD BEN SALEM LUCENA, 'Cuestiones Penales. A propósito de la Reforma penal de 2015', 2015, https://books.google.ro/books?id=jLSxDgAAQBAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=BLANQEO+dinero+A.A.++Dumitrache&source=bl&ots=GGGIOqfrMQ&sig=qrJNz-eugI5vUYo7cSdQ8nPR3zA&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjS6YuO0-bXAhXB6aQKHe9-AP8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=DUMITRACHE&f=false pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Top 30%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 10

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 4

Punctaj: 419

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2017

Loc: 7

Punctaj: 143

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 419

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - 2015

Loc: 6

Punctaj: 10

Situat în top 9%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 419

Situat în top 10%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Noiembrie 2018

Nou!

Criminal Liability of Minors in Comparative Law: Special References to Japan ...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania