ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Rusu Ion

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: av.ionrusu@yahoo.com

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal. Partea specială II, Curs Universitar, Curs tematic', pp.435-435, Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Partea specială, Ediția a III-a, revăzută și adăugită', pp.722-734, Editura Universul Juridic, București, 13 pag., 2016 para: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

G. Bodoroncea, V. Cioclei. I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, 'Codul penal, Comentariu pe articole, Ediția 2', pp.1122-1136, Editura C.H. Beck, București, 15 pag., 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.40-42, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.291-291, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Asistența juridică în materie penală între Uniunea Europeană și Japonia. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.81-81, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.80-80, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR DE DREPT PENAL _ Curs master', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

C Peneoasu, 'Judicial Individualization of Punishment in Special Situations. Judge's Role in these Cases', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.49-49, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.45-45, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-46, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.294-318, Editura Universul Juridic, București, 25 pag., 2015 para: Rusu Ion, 'Asistența judiciară penală între România și Statele Unite ale Americii', Revista de Drept Penal, Nr.4, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-50, Editura Universul Juridic, București, 7 pag., 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Al. Boroi, 'Drept penal, Partea generală, Conform noului Cod penal, Curs universitar, ediția 2', pp.4-121, Editura C. H. Beck, București, 118 pag., 2014 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială, ediția a II-a, revăzută și adăugită', pp.686-694, Editura Universul Juridic, București, 9 pag., 2014 para: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

N. Neagu, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală (Teorie și practică judiciară)', pp.19-175, Editura Universul Juridic, București, 157 pag., 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială', pp.743-756, Editura Universul Juridic, București, 14 pag., 2012 para: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, 2010

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială, ediția a II-a', pp.480-480, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2009 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Gh. Diaconescu, C. Duvac, 'Tratat de drept penal, Partea specială', pp.629-648, Editura C. H. Beck, București, 20 pag., 2009 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială', pp.464-464, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2008 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Citare în articol revistă cotată ISI

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Bogdan Bîrzu, 'Europol objectives and tasks in the construction of the European Union. Some critical opinions and proposals', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.157-166, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'Europol objectives and tasks in the construction of the European Union. Some critical opinions and proposals', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.157-166, 2017 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

B Birzu, 'The right to interpretation and translation within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Citare în articol din revistă indexata BDI

Răzvan-Andrei Antăloaei, 'Recunoașterea și executarea unei hotărâri penale pronunțate în România de către un stat membru al Uniunii Europene', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.27-46, 2018 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.2, 2010

Răzvan-Andrei Antăloaei, 'Recunoașterea și executarea unei hotărâri penale pronunțate în România de către un stat membru al Uniunii Europene', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.27-46, 2018 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

JBIJ DE LIJSTVORMINGSPROCESSEN, 'Wetenschappelijke verhandeling', lib.ugent.be, 2017 para: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

A BOROI, 'The right of the European Union person who is deprived of liberty to communicate with the consular authorities, under the new regulations', ugb.ro, 2017 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

J Cristian, 'International Sanctions. Case study', ugb.ro, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Ioana-Minodora Rusu, 'Issuance and transmission of the European protection order in the European Union. Critical opinions. De lage ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.214-214, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 para: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

D Gurev, 'RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNEA DE RĂPIRE A UNEI PERSOANE', dspace.usm.md, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

B Birzu, 'Procedures and Guarantees for the Issuing State in Case of Issuing a European Warrant for Obtaining Evidence. Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

B Birzu, 'Procedures and Guarantees for the Issuing State in Case of Issuing a European Warrant for Obtaining Evidence. Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Rusu, 'Furnizarea de informatii si acordarea sprijinului victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Unele opinii critice', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.93-93, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.2, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

IM Rusu, 'Issuance and Transmission of the European Protection Order in the European Union. Critical Opinions. De Lege Ferenda Proposals', Persp. Bus. LJ, HeinOnline, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Rusu Ion, 'Transferul de proceduri în materie penală', Dreptul, Nr.6, 2009

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 para: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Ioana-Minodora Rusu, 'Issuance and transmission of the European protection order in the European Union. Critical opinions. De lage ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.214-219, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Cooperation Agreement between the European Central Bank and Europol for Combating Euro Counter feting. Some Critical Opinions', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.85-87, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

BG Bîrzu, 'Participarea în procedurile penale a victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Opinii critice si propuneri de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Ioana-Minodora Rusu, 'The Transfer of Sentenced Persons Held in a Penitentiary or Health Unit in Romania, in order to execute the Sentence in other EU Member State, Critical Reviews', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.119-119, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Ioana-Minodora Rusu, 'The Transfer of Sentenced Persons Held in a Penitentiary or Health Unit in Romania, in order to execute the Sentence in other EU Member State, Critical Reviews', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.120-131, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.76-76, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.76-78, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.77-77, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.77-77, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-206, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

B Birzu, 'Prevention, Detection, Investigation and Prosecution of Terrorist Offenses and Other Serious Crimes by Using Passenger Name Record (PNR) Data. Critical Opinions...', Persp. Bus. LJ, HeinOnline, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, 2016, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

BG Bîrzu, 'Participarea în procedurile penale a victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Opinii critice si propuneri de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

MI Balan-Rusu, 'Judicial Assistance in Criminal Matters between Serbia and Romania', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

D Gurev, 'ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAȚIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ȘI RĂPIREA UNEI PERSOANE', dspace.usm.md, 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.151-162, 2015 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

A Ioan, 'International cooperation and legal assistance in criminal matters. The confiscation order...', ugb.ro, 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.161-161, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

MI RUSU, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia (Juridica), 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

C Peonașu, 'Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

R Law, 'Conținutul constitutiv al infracțiunii de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice în dreptul rom_n', ceeol.com, 2015 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

AI Moraru, 'CADRUL GENERAL SI IMPORTANTA COOPERARII SI ASISTENTEI JUDICIARE INTERNATIONALE ÎN MATERIE PENALA ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI...', Studii de Securitate Publica, 2014 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Ș Mihai, 'Reglementarea răspunderii pentru infracțiunile privind traficul de persoane în dreptul comparat', 2013 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Examination of the Crime Stipulated in Article 330 of the New Criminal Code. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, ISSN:1844-8062, pp.100-100, 2013 para: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

O Rosales, 'The Effect of the NAFTA in Crime', ttu-ir.tdl.org, 2013 para: Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

MI Balan-Rusu, 'Cross-Border Cooperation in the Context of Romania's Accession to the Treaty of Prum', Acta U. Danubius Jur., 2013 para: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

IM Rusu, 'Cross-Border Cooperation in the Context of Romania's Accession to the Treaty of Prüm', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2013 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The Examination of the Crime Stipulated in Article 330 of the New Criminal Code. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, ISSN:1844-8062, pp.102-102, 2013 para: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

MI Balan-Rusu, V Coman, 'The protection of the victims of human trafficking offenses in the european union. Comparative examination. Critical remarks', Criminal repression in the context of..., 2013 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 para: Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR DE DREPT PENAL _ Curs master', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.210-216, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 para: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

Al. Boroi, 'Despăgubirea victimelor infracțiunilor în Uniunea Europeană din perspectiva Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 2004', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2012 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Al. Boroi, 'Despăgubirea victimelor infracțiunilor în Uniunea Europeană din perspectiva Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 2004', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 para: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 para: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

M. Vasiescu, 'Asistența judiciară internațională în materie penală', Revista de Drept Penal, Nr.2, ISSN:1223-0790, pp.97-97, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 para: Rusu Ion, 'Extrădarea între România și S.U.A. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 para: Rusu Ion, 'Asistența judiciară în materie penală între Uniunea Europeană și Japonia', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.110-129, 2012 para: Rusu Ion, 'Asistența judiciară penală între România și S.U.A.', Revista de Drept Penal, Nr.4, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.113-113, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 para: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

A Ioan, 'Cooperarea internațională și asistența juridică în materie penală. Ordinul de confiscare', ceeol.com, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

J Mateuca, 'Regional and International Cooperation in the Asylum Field', Pub. Sec. Stud., HeinOnline, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

J MATEUCĂ, 'COOPERAREA REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL AZILULUI REGIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ASYLUM FIELD', ceeol.com, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

A Boroi, 'Extradition between the European Union-Iceland and Norway. Critical comments', Union of Jurists of Romania. Law Review, 2012 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

***, 'EVALUAREA PUNERII ÎN APLICARE A MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE', REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta U. Danubius Jur., 2012 para: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 para: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 para: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 para: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.56-56, 2012 para: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 para: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 para: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 para: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.69-69, 2012 para: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

D. Nițu, 'Imunitatea Președintelui României în dreptul penal', Dreptul, Nr.2, ISSN:1018-0435, pp.222-222, 2012 para: Rusu Ion, 'Discuții în legătură cu normele constituționale privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru de către Președintele României', Dreptul, Nr.12, 2008

T Bocaniala, P Paraschiv, 'Improving the Legal System Regime Specific to Biosphere Reservation of Danube Delta achieved by the Law no. 136 of July 5, 2011', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 para: Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, 2011

MI Balan-Rusu, N Pircalabescu, 'Maritime Safety and Prevention of Pollution Caused by Ships in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

AI MORARU, 'CADRUL GENERAL ȘI IMPORTANȚA COOPERĂRII ȘI ASISTENȚEI JUDICIARE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI...', ceeol.com, 2012 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C. Diță, D. Jelea, 'Transferul de procedură în materie penală', Dreptul, Nr.10, ISSN:1018-0435, pp.172-208, 2011 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

CR Gradea, 'Quick determination model of insolvency for a company', The USV Annals of Economics and Public..., 2011 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C Neculai, 'PRINCIPIILE COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI ȘI JUDICIARE', Forensic Science Forum, 2011 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

D Adorni, S Magagnoli, 'For the sake of development? Municipal government and local development in Emilia-Romagna and Turin (1945-1975)', UNIVERSITY OF SUCEAVA, 2011 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

A Pîrlac, 'General framework of implementing decision no. 2002/584/JAI on the European arrest warrant', The USV Annals of Economics and Public..., 2011 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

D.A. Deteșeanu, 'Some Thoughts on the Principale of Universal Jurisdiction under the new Romanian Criminal Code', Revue Internationale de Droit Penale, pp.314-314, 2010 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C. Diță, 'Considerații în legătură cu transferul de procedură în materie penală', Dreptul, Nr.8, ISSN:1018-0435, pp.217-217, 2010 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Autocitare

I Rusu, 'The enforcement of investigative measures based on the European investigation order in criminal matters. Comparative examination relating to the Romanian law...', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

MI Rusu, 'THE ISSUANCE AND TRANSMISSION OF THE EUROPEAN INVESTIGATION ORDER IN THE EUROPEAN UNION', upm.ro, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

MI Rusu, 'The constitutive content of the ofence in the case of non-respect of duties regarding the technical verification or repairs as directed by the Romanian criminal law...', search.proquest.com, 2017 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

I Rusu, 'The enforcement of investigative measures based on the European investigation order in criminal matters. Comparative examination relating to the Romanian law...', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2017 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

I Rusu, 'The enforcement of investigative measures based on the European investigation order in criminal matters. Comparative examination relating to the Romanian law...', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

A BOROI, 'The right of the European Union person who is deprived of liberty to communicate with the consular authorities, under the new regulations', ugb.ro, 2017 para: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

IM Rusu, 'The right to information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2016 para: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Mai 2019

Nou!

Furtul în Scop de Folosință în Legea Română / Danubius Universitas

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania