ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Rusu Ion

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: av.ionrusu@yahoo.com

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Citare în carte publicată în editură străină

W De Bondt, G Vermeulen, 'First things first. Characterising mutual recognition in criminal matters', EU criminal justice, financial and..., 2011 pentru: Rusu Ion, 'Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Cristina Rotaru în Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal, Partea specială II, Curs tematic, Ediția 3', Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2019 pentru: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016

Adrian Radu, 'Infracțiuni rutiere, Comentarii și jurisprudență', pp.21-450, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-0885-6, 430 pag., 2017 pentru: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016

Ionuț Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

MI Bălan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments if the Convicted Person is in Romania. Critical Observations', European Integration-Realities and Perspectives, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiș, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Partea specială, Ediția a III-a, revăzută și adăugită', pp.722-734, Editura Universul Juridic, București, 13 pag., 2016 pentru: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

G. Bodoroncea, V. Cioclei. I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile, 'Codul penal, Comentariu pe articole, Ediția 2', pp.1122-1136, Editura C.H. Beck, București, 15 pag., 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal. Partea specială II, Curs Universitar, Curs tematic', pp.414-430, Editura C.H.Beck, București, 17 pag., 2016 pentru: Antoniu George, Toader Tudorel, Brutaru Versavia, Danes Stefan, Duvac Constantin, Griga Ioan, Ifrim Ion, Ivan Gheorghe, Rusu Ion, ș.a., 'Coord. Tudorel Toader, George Antoniu, EXPLICAȚIILE NOULUI COD PENAL, Vol. IV, Contributie personala: Titlul VII, Generalitati - pp. 579-596; Titlul VII, Capitolul I - pp. 597-640; Capitolul II - pp. 641-706 si Capitolul III, prim autor, pp. 707-750', Editura Universul Juridic, București, Academia Română - Institutul de Cercetari Juridice, ISBN:978-606673-341-0, 892 pag., 2016

Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, 'Drept penal. Partea specială II, Curs Universitar, Curs tematic', pp.435-435, Editura C.H.Beck, București, 1 pag., 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.294-318, Editura Universul Juridic, București, 25 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, 'Asistența judiciară penală între România și Statele Unite ale Americii', Revista de Drept Penal, Nr.4, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.291-291, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, 'Asistența juridică în materie penală între Uniunea Europeană și Japonia. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2011

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.40-42, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-50, Editura Universul Juridic, București, 7 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

C Peneoasu, 'Judicial Individualization of Punishment in Special Situations. Judge's Role in these Cases', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

MI Balan-Rusu, 'Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Case Where a Convicted Person is in Romania', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.80-80, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR DE DREPT PENAL _ Curs master', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.49-49, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.44-46, Editura Universul Juridic, București, 3 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.45-45, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', pp.81-81, Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială, ediția a II-a, revăzută și adăugită', pp.686-694, Editura Universul Juridic, București, 9 pag., 2014 pentru: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

Al. Boroi, 'Drept penal, Partea generală, Conform noului Cod penal, Curs universitar, ediția 2', pp.4-121, Editura C. H. Beck, București, 118 pag., 2014 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

V. Dobrinoiu, I. Pascu, M. A. Hotca, I. Chiș, M. Gorunescu N. Neagu, M. Dobrinoiu, M. C. Sinescu, 'Noul Cod penal, comentat, Vol. II, Partea specială', pp.743-756, Editura Universul Juridic, București, 14 pag., 2012 pentru: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

N. Neagu, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală (Teorie și practică judiciară)', pp.19-175, Editura Universul Juridic, București, 157 pag., 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Monitoring the Probation Measures and Alternative Penalties in the European Union. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, 2010

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

MI Balan-Rusu, 'Exchange of Information on Traffic Violations Affecting the Road Safety in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI Balan-Rusu, 'European Warrant for Obtaining Evidence', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Gh. Diaconescu, C. Duvac, 'Tratat de drept penal, Partea specială', pp.629-648, Editura C. H. Beck, București, 20 pag., 2009 pentru: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială, ediția a II-a', pp.480-480, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2009 pentru: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

I. Pascu, M. Gorunescu, 'Drept penal, Partea specială', pp.464-464, Editura Hamangiu, București, 1 pag., 2008 pentru: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

Citare în articol revistă cotată ISI

Bogdan Bîrzu, 'Europol objectives and tasks in the construction of the European Union. Some critical opinions and proposals', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.157-166, 2017 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'Europol objectives and tasks in the construction of the European Union. Some critical opinions and proposals', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.157-166, 2017 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Minodora-Ioana Rusu, 'The right to have access to a lawyer within the criminal proceedings in the European Union', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.7, ISSN:2247-7195, pp.214-226, 2017 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

B Birzu, 'The right to interpretation and translation within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, ISSN:2247-7195, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Ioana-Minodora Rusu, 'The right information within the criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.special issue, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.139-150, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'The right to interpretation and translation Within criminal proceedings in the European Union. Comparative examination. Critical opinions', Juridical Tribune, Nr.1, Vol.6, ISSN:2247-7195, pp.137-147, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Citare în articol din revistă indexata BDI

Cosmin Iulian CRETU, 'THE EUROPEAN ARREST WARRANT. THE ENFORCEMENT OF THE EUROPEAN ARREST WARRANT IN THE UNITED KINGDOM', Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law, pp.43-47, 2019, https://search.proquest.com/openview/b053c8d1eb1a0820e14d45009279a07a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2036059 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Azis Al Rosyid , Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan, 'Study of Criminology on Minor as a Theft Offender (Study on Sukoharjo, Central Java, Indonesia)', Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Nr.2, Vol.5, pp.187-208, DOI:10.15294/snh.v5i2.31115, 2019, http://scholar.google.ro/scholar_url?url=https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/31115/13838&hl=ro&sa=X&d=13701267403965460883&scisig=AAGBfm3_kQAVC1qUmqU_PUeCymuZt4m2yQ&nossl=1&oi=scholaralrt&hist=xwyDTlQAAAAJ:1338102591461451757:AAGBfm2ncKSyda3ygSp3vLW8H9YxGGlsIQ pentru: Rusu Ion, 'Some Common Issues and the Application of more Favorable Criminal Law for Crimes against the Person according to the New Criminal Code', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.11, 2015

Răzvan-Andrei Antăloaei, 'Recunoașterea și executarea unei hotărâri penale pronunțate în România de către un stat membru al Uniunii Europene', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.27-46, 2018 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Răzvan-Andrei Antăloaei, 'Recunoașterea și executarea unei hotărâri penale pronunțate în România de către un stat membru al Uniunii Europene', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.2, ISSN:1841-6047, pp.27-46, 2018 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.2, 2010

JBIJ DE LIJSTVORMINGSPROCESSEN, 'Wetenschappelijke verhandeling', lib.ugent.be, 2017 pentru: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

J Cristian, 'International Sanctions. Case study', ugb.ro, 2017 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

A BOROI, 'The right of the European Union person who is deprived of liberty to communicate with the consular authorities, under the new regulations', ugb.ro, 2017 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Ioana-Minodora Rusu, 'Issuance and transmission of the European protection order in the European Union. Critical opinions. De lage ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.214-219, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

B Birzu, 'Prevention, Detection, Investigation and Prosecution of Terrorist Offenses and Other Serious Crimes by Using Passenger Name Record (PNR) Data. Critical Opinions...', Persp. Bus. LJ, HeinOnline, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-195, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

BG Bîrzu, 'Participarea în procedurile penale a victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Opinii critice si propuneri de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

B Birzu, 'Procedures and Guarantees for the Issuing State in Case of Issuing a European Warrant for Obtaining Evidence. Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS IN THE EUROPEAN UNION', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-8484-1300-3, 264 pag., 2012

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

D Gurev, 'RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNEA DE RĂPIRE A UNEI PERSOANE', dspace.usm.md, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

Ioana-Minodora Rusu, 'Issuance and transmission of the European protection order in the European Union. Critical opinions. De lage ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.214-214, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

MI Rusu, 'Furnizarea de informatii si acordarea sprijinului victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Unele opinii critice', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offenses and other serious crimes by using passenger name record. (PNR) DATA. Critical Opinions. De lege ferenda proposals', Perspectives of business law Journal, Nr.1, Vol.5, ISSN:2286-0649, pp.195-206, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Rusu Ion, 'Mandatul european de arestare în urma modificărilor aduse de Legea nr. 222/2008', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.1, 2009

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Rusu Ion, 'Transferul de proceduri în materie penală', Dreptul, Nr.6, 2009

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.2, 2010

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

IM Rusu, 'Issuance and Transmission of the European Protection Order in the European Union. Critical Opinions. De Lege Ferenda Proposals', Persp. Bus. LJ, HeinOnline, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Al. Boroi, 'Extraditio between the European Union Iceland and Norway', Dreptul, Nr.3, Vol.II, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.77-77, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Bogdan Bîrzu, 'Cooperation Agreement between the European Central Bank and Europol for Combating Euro Counter feting. Some Critical Opinions', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.85-87, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.93-93, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

Minodora-Ioana Rusu, 'Providing information and support to victims of crime in the European Union. Some critical opinions', pp.92-92, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.77-77, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'The judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union. EU Judicial Cooperation', LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012

MI Rusu, 'Procedures and Guarantees for the Executing State in Case of Executing the European Evidence Warrant. Some Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

BG Bîrzu, 'Participarea în procedurile penale a victimelor criminalitatii în Uniunea Europeana. Opinii critice si propuneri de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, ISSN:2285-0171, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.76-78, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Bogdan Bîrzu, 'Participation in criminal proceedings of crime victims in the European Union. Critical opinions and proposals de lege ferenda', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2285-0171, pp.76-76, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, Curs master', Editura C. H. Beck, București, ISBN:978-973-115-392-6, 632 pag., 2008

Ioana-Minodora Rusu, 'The Transfer of Sentenced Persons Held in a Penitentiary or Health Unit in Romania, in order to execute the Sentence in other EU Member State, Critical Reviews', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.120-131, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală', Editura C.H. Beck, București, ISBN:978-606-18-0549-5, 1044 pag., 2016

Ioana-Minodora Rusu, 'The Transfer of Sentenced Persons Held in a Penitentiary or Health Unit in Romania, in order to execute the Sentence in other EU Member State, Critical Reviews', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.119-119, 2016 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'THE EUROPEAN AREST WARRANT, ROUMANIAN AND EUROPEAN LEGISLATION, DOCTRINE, AND JURISPRUDENCE', Editura LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN:978-3-659-35736-7, 323 pag., 2013

B Birzu, 'Procedures and Guarantees for the Issuing State in Case of Issuing a European Warrant for Obtaining Evidence. Critical Opinions', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2016 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, 2016, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.161-161, 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

MI Balan-Rusu, 'Judicial Assistance in Criminal Matters between Serbia and Romania', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C Peonașu, 'Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

A Ioan, 'International cooperation and legal assistance in criminal matters. The confiscation order...', ugb.ro, 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:2285-0171, pp.151-162, 2015 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'INFRACȚIUNILE CONTRA SIGURANȚEI CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE ÎN DREPTUL PENAL ROM_N', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-367-0, 372 pag., 2014

R Law, 'Conținutul constitutiv al infracțiunii de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice în dreptul rom_n', ceeol.com, 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

MI RUSU, 'The constitutive contents of the offense of hindering or obstructing traffic on public roads according to the Romanian Law', Acta Universitatis George Bacovia (Juridica), 2015 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

D Gurev, 'ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAȚIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ȘI RĂPIREA UNEI PERSOANE', dspace.usm.md, 2015 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

AI Moraru, 'CADRUL GENERAL SI IMPORTANTA COOPERARII SI ASISTENTEI JUDICIARE INTERNATIONALE ÎN MATERIE PENALA ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI...', Studii de Securitate Publica, 2014 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'The Examination of the Crime Stipulated in Article 330 of the New Criminal Code. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, ISSN:1844-8062, pp.100-100, 2013 pentru: Rusu Ion, 'INFRACȚIUNI SPECIFICE CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR FEROVIARE', Editura Pro Universitaria, București, ISBN:978-973-129-389-9, 442 pag., 2009

IM Rusu, 'Cross-Border Cooperation in the Context of Romania's Accession to the Treaty of Prüm', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2013 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

O Rosales, 'The Effect of the NAFTA in Crime', ttu-ir.tdl.org, 2013 pentru: Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Examination of the Crime Stipulated in Article 330 of the New Criminal Code. Critical Remarks', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, ISSN:1844-8062, pp.102-102, 2013 pentru: Rusu Ion, 'Propuneri de reformulare a textelor din Noul Cod penal, referitoare la conținutul infracțiunilor privind siguranța circulației pe căile ferate', Dreptul, Nr.2, 2006

MI Balan-Rusu, 'Cross-Border Cooperation in the Context of Romania's Accession to the Treaty of Prum', Acta U. Danubius Jur., 2013 pentru: Rusu Ion, 'Individualizarea sancțiunilor de drept penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2011

MI Balan-Rusu, V Coman, 'The protection of the victims of human trafficking offenses in the european union. Comparative examination. Critical remarks', Criminal repression in the context of..., 2013 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Ș Mihai, 'Reglementarea răspunderii pentru infracțiunile privind traficul de persoane în dreptul comparat', 2013 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Lipsirea de libertate în mod ilegal. Observații critice', Conferința cu tema Noua legislație penală în discuția membrilor Asociației Române de Științe Penale, Iași, 28-29 octombrie 2011, Editura Universul Juridic, ISBN:978-973-127-722-1, 7 pag., 2011

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

Al. Boroi, 'Despăgubirea victimelor infracțiunilor în Uniunea Europeană din perspectiva Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 2004', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Al. Boroi, 'Despăgubirea victimelor infracțiunilor în Uniunea Europeană din perspectiva Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 2004', Dreptul, Nr.6, ISSN:1018-0435, pp.1-1, 2012 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'INDIVIDUALIZAREA SANCȚIUNILOR DE DREPT PENAL _ Curs master', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-973-127-533-8, 578 pag., 2011

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.210-216, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M. Vasiescu, 'Asistența judiciară internațională în materie penală', Revista de Drept Penal, Nr.2, ISSN:1223-0790, pp.97-97, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.113-113, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.110-129, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Asistența judiciară penală între România și S.U.A.', Revista de Drept Penal, Nr.4, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Asistența judiciară în materie penală între Uniunea Europeană și Japonia', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

M.-I. Balan-Rusu, 'Comisia rogatorie internațională _ formă de asistență juridică internațională în materie penală', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, ISSN:1841-6047, pp.109-109, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Extrădarea între România și S.U.A. Observații critice', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.4, 2009

A Ioan, 'Cooperarea internațională și asistența juridică în materie penală. Ordinul de confiscare', ceeol.com, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

J Mateuca, 'Regional and International Cooperation in the Asylum Field', Pub. Sec. Stud., HeinOnline, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

J MATEUCĂ, 'COOPERAREA REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL AZILULUI REGIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ASYLUM FIELD', ceeol.com, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 pentru: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

***, 'EVALUAREA PUNERII ÎN APLICARE A MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE', REVISTA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

MI Balan-Rusu, 'The European Arrest Warrant', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'The European arrest warrant according to the latest changes and additions', Proceedings of 5th International Conference _ European Integration Realities and Perspectives, Danubius University, Galatz, Romania, 2010

M.-I. Bălan-Rusu, 'Recunoașterea condamnărilor în cadrul unui proces penal într-un stat membru al Uniunii Europene', Dreptul, Nr.5, ISSN:1018-0435, pp.211-211, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Extrădarea pasivă', CAIETE de DREPT PENAL, Nr.3, 2009

A Boroi, 'Extradition between the European Union-Iceland and Norway. Critical comments', Union of Jurists of Romania. Law Review, 2012 pentru: Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Extrădarea activă', Revista de Drept Penal, Nr.3, 2010

MI Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta U. Danubius Jur., 2012 pentru: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

T Bocaniala, P Paraschiv, 'Improving the Legal System Regime Specific to Biosphere Reservation of Danube Delta achieved by the Law no. 136 of July 5, 2011', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 pentru: Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.69-69, 2012 pentru: Rusu Ion, Rusu Minodora-Ioana, 'Observații critice referitoare la aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în scopul executării lor în Uniunea Europeană', Dreptul, Nr.2, 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 pentru: Rusu Ion, 'The Issuance and Transmission of a European Arrest Warrant by the Judicial Romanian Authorities', Conferința Internațională EIRP 2010, Editura Universitară DANUBIUS, 5 pag., 2010

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.57-57, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Re-Individualizing the Criminal Sanctions of Deprivation of Liberty in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.7, 2011

M.-I. Balan-Rusu, 'The Fight against Terrorism and Cross-Border Crime in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.56-56, 2012 pentru: Bălan-Rusu Minodora Ioana, Rusu Ion, 'Particularitățile executării mandatului european de arestare în cazul infracțiunilor transfrontaliere', Dreptul, Nr.9, 2011

D. Nițu, 'Imunitatea Președintelui României în dreptul penal', Dreptul, Nr.2, ISSN:1018-0435, pp.222-222, 2012 pentru: Rusu Ion, 'Discuții în legătură cu normele constituționale privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru de către Președintele României', Dreptul, Nr.12, 2008

MI Balan-Rusu, N Pircalabescu, 'Maritime Safety and Prevention of Pollution Caused by Ships in the European Union', Journal of Danubian Studies and Research, ISSN:2284 _ 5224, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

AI MORARU, 'CADRUL GENERAL ȘI IMPORTANȚA COOPERĂRII ȘI ASISTENȚEI JUDICIARE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI...', ceeol.com, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

MI BĂLAN-RUSU, 'Cross-Border Crime in the European Union', ceeol.com, 2012 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C Neculai, 'PRINCIPIILE COOPERĂRII POLIȚIENEȘTI ȘI JUDICIARE', Forensic Science Forum, 2011 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

D Adorni, S Magagnoli, 'For the sake of development? Municipal government and local development in Emilia-Romagna and Turin (1945-1975)', UNIVERSITY OF SUCEAVA, 2011 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

CR Gradea, 'Quick determination model of insolvency for a company', The USV Annals of Economics and Public..., 2011 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

A Pîrlac, 'General framework of implementing decision no. 2002/584/JAI on the European arrest warrant', The USV Annals of Economics and Public..., 2011 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C. Diță, D. Jelea, 'Transferul de procedură în materie penală', Dreptul, Nr.10, ISSN:1018-0435, pp.172-208, 2011 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

C. Diță, 'Considerații în legătură cu transferul de procedură în materie penală', Dreptul, Nr.8, ISSN:1018-0435, pp.217-217, 2010 pentru: Boroi Alexandru, Rusu Ion, 'Cooperarea judiciară internațională în materie penală', Editura C. H. Beck, București, 1 pag., 2008

Revistele stiintifice ale universitãtii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Octombrie 2019

Nou!

Some Common Issues and the Application of more Favorable Criminal Law for Cri...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania