ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Modiga Georgeta

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: georgetamodiga@univ-danubius.ro

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Modiga Georgeta, 'Alinierea și coordonarea sistemelor de securitate socială în U.E.', Conferința anuală cu participare internațională _Flexibilitate și Securitate pe Piața Românească a Muncii la începutul noii etape (2008-2010) a Strategiei Lisabona Revizuite. Provocări, Idei, Soluții și Programe de Acțiune_, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, București, martie 2007, pp.124-124, Editura _AGIR_ București, ISBN:978-973-720-255-0, 1 pag., 2007

Modiga Georgeta, 'Managementul cunoașterii organizaționale', Conferința Științifică Internațională _ Organizația bazată pe cunoaștere, Academia Forțelor Terestre _Nicolae Bălcescu_, pp.126-126, ISBN:978-973-7809-71-1, 2007

Modiga Georgeta, 'Public Jobs Management', Conferința Științifică Internațională, Analele Academiei de Poliție _Nicolae Bălcescu_, Sibiu, pp.229-229, ISBN:973-7809-51-3, 2006

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Goga Gina Livioara, Pocora Monica, Modiga Georgeta, Rusu Ion, 'The implications of public decisions endorsment from the perspective of transparency principle', The 17th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, , KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and Military Sciences, 24-26 november 2011, _Nicolae Balcescu_ Land Forces Academy, Sibiu, Romania, ISSN:1843-6722, pp.514-519, 2011

Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Modiga Georgeta, 'INTEGRATED MANAGEMENT OF THE WATER RESOURCES AT THE LEVEL OF BRĂILA COUNTY', Journal of Ecology and Environmental Protection _ JEPE, pp.35-38, factor de impact:.178, ISBN:978-606-554-212-9, 2010

Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, 'IMPORTANCE OF THE QUALITY ENVIRONMENTAL FACTORS FOR THE SPA HEALTY TOURISM _ STUDY CASE OF LACU SARAT BRAILA', Journal of Ecology and Environmental Protection _ JEPE, Vol.II, pp.39-42, factor de impact:.178, ISBN:978-606-554-212-9, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Modiga Georgeta, Miclea Andreea, 'On the Admissibility of the Presidential Ordinance for Measures to Terminate Acts for the Infringement of Industrial Property Rights', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.113-117, 2017

Modiga Georgeta, Miclea Andreea, 'On the Possibility of the Employer to Terminate Unilaterally the Labor Contract of a Pregnant Employee during the Probationary Period', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.118-121, 2017

Modiga Georgeta, 'Citizens' Rights and Freedoms in the European Union', EIRP 2016, pp.161-168, 2016

Modiga Georgeta, 'Flexicurity in the Current Economic and Social Context', EIRP Proceedings - Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a Globalized Society, Vol.10, ISSN:2067 _ 9211, pp.1-5, 2015

Modiga Georgeta, 'Intercultural Communication', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, Vol.9, ISSN:2067-9211, pp.284-290, 2014

Modiga Georgeta, 'Strategies of Environmental Policy in the European Union', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, ISSN:2067-9211, pp.182-188, 2014

Modiga Georgeta, 'European Citizenshipbetween Past and Future', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, Vol.9, ISSN:2067-9211, pp.389-395, 2014

Modiga Georgeta, 'European Perspectives Approach to Asylum and Migration', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, Vol.9, ISSN:2067-9211, pp.174-181, 2014

Pocora Monica, Pocora Mihail Silviu, Modiga Georgeta, 'Extended seizure and sale of seized assest before pronouncing a final conviction', EIRP 2012, _Danubius_ University of Galati, Vol.6, ISSN:2067-9211, pp.86-90, 2012

Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, Guriță Gabriel, 'Organisational Structure: Essential in Making Mechanisms Process Management', EIRP 2012, Danubius_ University of Galati, Vol.6, ISSN:2067-9211, pp.19-32, 2011

Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, Guriță Gabriel, 'Importance and Necessity of International Judicial Cooperation in Criminal Matters', EIRP 2012, _Danubius_ University of Galati, Vol.6, ISSN:2067-9211, pp.98-103, 2011

Modiga Georgeta, 'The Action Conditions of Public Ministry in France considering the Administrative, Normative, Social and Pragmatic Factors', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.161-169, 2011

Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, 'Modalités D_Action a L_horizon 2013, 2020, 2030, Conformément aux Orientations Stratégiques de L_UE de Réalisation de L_objectif-Cible; Inclusion Sociale, Démographie et Migration', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.217-223, 2010

Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, Maftei Jana, Pocora Monica, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Dezechilibre și procese demografice și teritoriale', pp.1-5, Editura Zigotto, Galați, 5 pag., 2010

Modiga Georgeta, 'Les condition du ministere public en France,compte tenu des facteurs administratifs, normatifs, pragmatigues et sociaux', Conferința internațională _The European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, 14 mai 2010, ISSN:2067-9211, pp.161-161, Editura Universitară Danubius Galați, 1 pag., 2010

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evoluțiile seculare, pe termen lung și pe sermen scurt ale populației României', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Lupșan Gabriela, Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Pușcă Florentina, Tureac Cornelia, Pocora Monica, 'Impactul aderării asupra sistemului public de pensii', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, 'La Politique Extérieure et de Sécurité: Orientations Générales et Contributions Spécifiques a la Roumanie a la Politique Extérieure et de Sécurité Commune et a la Politique Européenne de Sécurité Défense de L_UE Eu Egard Aux Exigences Du Développement Durable', Conferința Internațională _ Integrare Europeană _ Realități și Perspective, 15-16 mai 2009, pp.209-209, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-013-9, 1 pag., 2009

Modiga Georgeta, 'Noi aspecte privind Armonizarea Normativă Comunitară în Materia Faptelor Juridice și Proprietății Intelectuale', Conferința Științifică Internațională _ Integrare Europeană _ Realități și Perspective, Universitatea _Danubius_ _ Galați, 16-17 mai 2008, pp.292-296, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2409-5, 5 pag., 2008

Modiga Georgeta, 'Rolul Autorităților Judiciare în aplicarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală în România', Conferința Științifică Internațională _ Integrare Europeană _ Realități și Perspective, Universitatea _Danubius_ din Galați, 16-17 mai 2008, pp.297-302, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2409-5, 6 pag., 2008

Modiga Georgeta, 'Hibridizarea sistemelor de pensii în cadrul Uniunii Europene extinse', Conferința Științifică Internațională, _Integrare Europeană _ Realități și Perspective_, Universitatea _Danubius_ din Galați, 12-13 octombrie 2007, pp.293-299, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2049-3, 7 pag., 2007

Modiga Georgeta, State Doru Viorel, 'Strategia privind recorelarea pensiilor', Sesiunea Științifică a Masteranzilor, Analele Universității _ _Cetățeanul Comunitar _ Drepturi și Îndatoriri_, Universitatea _Danubius_ Galați, mai 2007, ISSN:1843-4487, pp.368-368, Editura Fundației Academice Danubius, 1 pag., 2007

Modiga Georgeta, Afanase Constantin, 'Economia politică a tranziției de la plan la piață și necesitatea reformei parametrice și paradigmatice a sistemelor publice de asigurări sociale, cu accent pe necesitatea reformei sistemelor de pensii', Conferința Științifică Internațională _Integrare Europeană _ Realități și Perspective_, Universitatea _Danubius_ din Galați, 12-13 octombrie 2007, pp.281-286, Editura Didactică și Pedagogică, ISBN:978-973-30-2049-3, 6 pag., 2007

Modiga Georgeta, State Doru Viorel, 'Pensia Publică _ percepție, limitări și perspective în opiniile privind cariera', Sesiunea Științifică a Masteranzilor, Analele Universității, _Cetățeanul Comunitar _ Drepturi și Îndatoriri_, Universitatea _Danubius_ Galați, mai 2007, ISSN:1843-4487, pp.368-368, Editura Fundației Academice Danubius, 1 pag., 2007

Modiga Georgeta, 'Integrarea Europeană a României în domeniul Securității și Protecției Sociale _ Realitate și Perspective', Conferința Internațională _Integrare Europeană _ Realități și Perspective_, Universitatea _Danubius_ din Galați, 5-6 mai 2006, pp.137-146, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-1512-3, 10 pag., 2006

Modiga Georgeta, 'Studiul Comparativ privind sistemul de pensii în plan european _ Modele și Tendințe europene', Sesiunea de Comunicări Științifice, Analele Universității _Danubius_ din Galați, 13-14 ianuarie 2005, pp.117-117, ISBN:973-8409-78-0, 2005

Citare în carte publicată în editură străină

Fausto Martin De Sanctis, 'Churches, Temples, and Financial Crimes', 2015, https:

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Citare în articol revistă cotată ISI

James Whisker, Mark Eshwar Lokanan, 'Anti-money laundering and counter-terrorist financing threats posed by mobile Money', Journal of Money Laundering Control, pp.1-29, DOI:10.1108/JMLC-10-2017-0061, 2019 para: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

Tatiana Tropina, 'Fighting money laundering in the age of online banking, virtual currencies and internet gambling', ERA Forum, Nr.1, Vol.15, pp.69-84, 2014, https:

Citare în articol din revistă indexata BDI

U Herlina, 'Profil Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Bimbingan dan Konseling', Journal of Multicultural Studies in Guidance, 2017 para: Modiga Georgeta, 'Intercultural Communication', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, Vol.9, 2014

Maxim Vasile, 'The Fait Accompli Crime', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.356-360, 2016 para: Pocora Monica, Pocora Mihail Silviu, Modiga Georgeta, 'Actually and prospective judicial criminal dimensions of judicial liability conditions', Agora International Journal of Juridical Sciences, 2011

O Ionica, 'The Companies and the Climate Change: differences between perceptions and practices', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2016 para: Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, 'Normative over organization in the context of European Union integration', AGORA Int'l J. Jurid. Sci., 2010

Tatiana Tropina, 'Do Digital Technologies Facilitate Illicit Financial Flows?', Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, pp.1-29, 2016 para: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

HK AYTU_, 'AVRUPA B_RL___ TUR_ZM VE ÇEVRE POL_T_KALARI BA_LAMINDA DO_U KARADEN_Z YEȘ_L YOL YAYLA TUR_ZM_N_N DE_ERLEND_R_LMES_', Journal of Black Sea Studies, 2016 para: Modiga Georgeta, 'Strategies of Environmental Policy in the European Union', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, 2014

M Pocora, 'Victim's Rights-Comparative Approach within EU Legislation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, ISSN:1844-8062, 2015 para: Modiga Georgeta, 'Citizens' Rights and Freedoms in the European Union', EIRP 2016, 2016

N Berber, GS Susnjar, A Slavic, M Baosic, 'Relationship between corporate social responsibility and human resource management-as new management concepts_in Central and Eastern Europe', Engineering economics, 2014 para: Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, 2009

C GĂNESCU, 'Responsible Corporate Behaviour Towards Consumers And Business Innovation_Prerequisites Of Sustainable Development. A Study On Eu Countries', ince2.racai.ro, 2014 para: Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, 2009

HK Aytu_, 'Sürdürlebilir Su Kullan_m_ Aç_s_ndan Avrupa Birli_i Çevre Politikalar_na Türkiye'nin Uyumu', A_BÜ-__BF Ekonomik ve Sosyal Arașt_rmalar, 2014 para: Modiga Georgeta, 'Strategies of Environmental Policy in the European Union', International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9th Edition,Galati, 2014

Shkendije Demalijaj Ukaj, 'Tax Evasion and the Impact on Economic Growth', Acta Universitatis Danubius. _conomica, Nr.6, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.18-32, factor de impact REPEC:.065, 2014, http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/2614/2618 para: Dragomir Georgeta, Nicolau Mihaela, Necșulescu Ecaterina, Modiga Georgeta, Dragomir Carmen Marina, 'Approaches of Taxation under the Current Circumstances between Desiderata and Results _ I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.7, 2011

M Arora, S Singh, 'MICROFINANCE THROUGH SELF HELP GROUPS: A WAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT', International Journal of Entrepreneurship &..., 2013 para: Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, 2009

R _iegis, R Norkut_, 'Lietuvos bank_ socialin_ atsakomyb_ darnaus vystymosi kontekste', Organizacij_ vadyba: sisteminiai tyrimai, 2012 para: Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, 2009

Autocitare

C Ghinararu, A Davidescu, M Matei, 'EARLY LEAVING FROM VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING THE CASE OF ROMANIA', 2013 para: Ghinararu Catalin, Pavelescu Florin, Dimitru Raluca, Modiga Georgeta, 'FLEXICURITY AND SOCIAL DIALOGUE IN ROMANIA _ PERSPECTIVES ON THE IMPLEMENTATION OF FLEXICURITY PRINCIPLES IN ROMANIAN UNDERTAKINGS', THE EUROPEAN INSTITUTE IN ROMANIA. STRATEGY AND POLICY STUDIES 2009, 2010

R DIMITRIU, 'THE CONCEPT OF _PRECARIOUS WORK_ AND ITS IMPLICATIONS IN REGULATING LABOUR RELATIONS', AMIS 2012, 2012 para: Ghinararu Catalin, Pavelescu Florin, Dimitru Raluca, Modiga Georgeta, 'FLEXICURITY AND SOCIAL DIALOGUE IN ROMANIA _ PERSPECTIVES ON THE IMPLEMENTATION OF FLEXICURITY PRINCIPLES IN ROMANIAN UNDERTAKINGS', THE EUROPEAN INSTITUTE IN ROMANIA. STRATEGY AND POLICY STUDIES 2009, 2010

R Dimitriu, 'Flexibilizing the Termination of the Employment Contract: Pros and Cons.', Accounting and Management Information Systems, 2011 para: Ghinararu Catalin, Pavelescu Florin, Dimitru Raluca, Modiga Georgeta, 'FLEXICURITY AND SOCIAL DIALOGUE IN ROMANIA _ PERSPECTIVES ON THE IMPLEMENTATION OF FLEXICURITY PRINCIPLES IN ROMANIAN UNDERTAKINGS', THE EUROPEAN INSTITUTE IN ROMANIA. STRATEGY AND POLICY STUDIES 2009, 2010

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Septembrie 2019

Nou!

New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of th...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania