ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist period on the present generation', Sexismul în România, pp.1-5, Editura Lambert, 5 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Mocanu Lăcrămioara, 'Solutii pentru comunitatea mea', pp.1-30, Editura Universitara Danubius, Galați, 30 pag., 2015

Mocanu Lăcrămioara, H. C. Rebeleanu, 'Victimizarea. O abordare medico-legală și psihologică', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Psihocriminologie', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Tinerii și mirajul etnobotanic', pp.1-100, Editura Zigotto Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea dincolo de administrația publică rurală (ghid practic)', pp.1-100, Editura Zigotto Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, 'Psihologia Comunicării', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Psihologie judiciară', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea _ mijloc viabil de diminuare a agresivității în mediul școlar', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Reintegrarea psihosocială a infractorului', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, 100 pag., 2010

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Mocanu Lăcrămioara, Arsith Mirela, 'Așteptările cetățeanului și comunicarea instituțională eficientă', pp.1-240, Editura Rovimed Publishers, Bacău, ISBN:978-973-8928-44-2, 240 pag., 2008

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Mocanu Lăcrămioara, 'Substante psihotrope versus demers legal', Stagiria, Nr.4, ISSN:1843-8733, pp.1-5, 2015

Mocanu Lăcrămioara, 'Stagiria _ revista Scolii Sanitare Postliceale Bacau', Stagiria, Nr.3, Vol.1, ISSN:1843-8733, pp.1-5, Editura Zigotto, Galati, 5 pag., 2014

Mocanu Lăcrămioara, 'Depresia _ tristețea sufletului?', Stagiria, Nr.2, ISSN:1843-8733, pp.26-40, Editura _Rovimed Publishers_, Bacău, 15 pag., 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Familia ca instanță de socializare, integrare și control social al copilului și adolescentului', Stagiria, Nr.1, ISSN:1843-8733, pp.40-47, Editura _Rovimed Publishers_, Bacău, 8 pag., 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Mocanu Lăcrămioara, 'Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European Bacau _ promotor al formarii profesionale la standarde europene _ _Sanatate prin educatie _ Alimentatie sanatoasa. Sanatate mentala. Aspecte metodice din activitatile de educatie pentru sanatate_', Simpozionul cu participare internationala, Bacau, 2016, pp.1-10, Editura Stagira, ISBN:978-606-94142-0-0, 10 pag., 2016

Mocanu Lăcrămioara, 'Medicina legala de acum un veac _ scurta incursiune in _Rapoartele medico-legale pe anii 1911 _ 1912 _ 1913_ aflate in registrul din arhiva institutului de medicina legala Iasi', Al XV -lea Congres National de Medicina Legala cu participare internationala, Volum de rezumate, Sovata, 28 _ 30 mai 2015, pp.1-5, 2015

Mocanu Lăcrămioara, 'Arta si umorul ca variante educationale', Simpozionul Național cu participare internationala Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a XI-a, aprilie 2014, ISSN:2068-1372, pp.195-196, Editura _PIM_, Iași, 2 pag., 2014

Mocanu Lăcrămioara, 'Evaluarea partii nevazute a icebergului reprezentat de consumul de substante halocinogene in randul liceenilor', Congresul national de medicina legala, Volum de rezumate, Sibiu, 16-19 mai 2013, pp.1-5, 2013

Mocanu Lăcrămioara, 'Victimizarea feminină sexuală raportată _ vârful icebergului', Simpozionul Național cu participare internationala Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a X-a, aprilie 2013, ISSN:2068-1372, pp.574-577, Editura _PIM_, Iași, 4 pag., 2013

Mocanu Lăcrămioara, 'Abordarea psihologica si medico-legala a suicidului', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a IX-a, aprilie 2012, ISSN:2068-1372, pp.417-421, Editura _PIM_, Iași, 5 pag., 2012

Mocanu Lăcrămioara, '10 ani de probațiune în Vrancea (Cuvânt înainte)', Sesiune de comunicări științifice, 18 mai 2010, Editura Zigotto Galați, 1 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Aspecte psihopatologice ale actului omucidar', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VIII-a, aprilie 2011, ISSN:2068-1372, pp.467-471, Editura _SPIRU HARET_, Iași, 5 pag., 2011

Mocanu Lăcrămioara, 'Agresivitatea școlară diminuată printr-o comunicare eficace', Conferința PSIWORLD _ 2010, Conferința Internațională _Psihologia și realitățile lumii contemporane_ _ ediția I, organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de Psihologie și sub egida Colegiului Psihologilor din România, pp.1-5, 2010

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea Eu-lui dincolo de interpersonal', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VII-a, 23-24 aprilie 2010, ISSN:2068-1378, pp.345-350, Editura PIM, 6 pag., 2010

Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, 'Psihologie și publicitate', pp.1-10, Editura Rovimed Publishers, 10 pag., 2009

Mocanu Lăcrămioara, 'Comunicarea în publicitate', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare performanță, Ediția a VI-a, 4 aprilie 2009, Iași, pp.363-368, Editura PIM, ISBN:606-520-379-3, 6 pag., 2009

Mocanu Lăcrămioara, 'Cercetare _ calitate și asigurarea calității în educație', Simpozionul național Kreatikon Creativitate- Formare _ Performanță, 12 aprilie 2008, Iași, pp.152-155, Editura Performantica, ISBN:978-973-730-468-1, 4 pag., 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Metodologii pentru testarea predilecției spre violență', A XVI-a Sesiune anuală de comunicări științifice Dezvoltarea psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, Universitatea _Petre Andrei_, pp.1-10, 2008

Mocanu Lăcrămioara, 'Influența spirituală a autorității carismatice', Anuarul Universității _Petre Andrei din Iași, Vol.II, ISSN:1454-4814, pp.163-177, Editura _Institutul European_, Iași, 15 pag., 2007

Mocanu Lăcrămioara, 'Absenteismul școlar _ factor al delicvenței juvenile Conduitele alternative ale școlarului', Simpozionul Național Kreatikon _ creativitate, formare, performanță, Ediția a V-a, aprilie 2007, pp.266-272, Editura _Performantica_, Iași, ISBN:978-973-730-365-3, 7 pag., 2007

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 43

Punctaj: 1218

Situat în top 61%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 42

Punctaj: 798

Situat în top 59%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 66

Punctaj: 33

Situat în top 93%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 36

Punctaj: 388

Situat în top 51%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 26

Punctaj: 8

Situat în top 37%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 40

Punctaj: 730

Situat în top 56%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 60

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 69

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 15

Punctaj: 33

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 47

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 42

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 10

Punctaj: 388

Situat în top 14%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 62

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 1218

Situat în top 57%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 798

Situat în top 62%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 19

Punctaj: 33

Situat în top 90%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 11

Punctaj: 388

Situat în top 52%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 11

Punctaj: 8

Situat în top 52%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 730

Situat în top 62%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 60

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 19

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 33

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 388

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 15

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 44

Punctaj: 32

Situat în top 62%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 39

Punctaj: 60

Situat în top 55%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 48

Punctaj: 30

Situat în top 68%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 37

Punctaj: 50

Situat în top 52%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 48

Punctaj: 25

Situat în top 68%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 16

Punctaj: 450

Situat în top 23%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 25

Punctaj: 8

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 17

Punctaj: 30

Situat în top 24%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 23

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 11

Punctaj: 400

Situat în top 15%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 40

Punctaj: 5

Situat în top 56%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 39

Punctaj: 5

Situat în top 55%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 41

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2011

Loc: 55

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 35

Punctaj: 25

Situat în top 49%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 35

Punctaj: 25

Situat în top 49%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 25

Punctaj: 25

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 14

Punctaj: 50

Situat în top 20%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2012

Loc: 30

Punctaj: 25

Situat în top 42%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 37

Punctaj: 50

Situat în top 52%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2015

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2014

Loc: 16

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2013

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2012

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2011

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 9

Punctaj: 8

Situat în top 13%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2014

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2013

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2012

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2011

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - 2016

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 16

Punctaj: 30

Situat în top 23%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 20

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 9

Punctaj: 400

Situat în top 13%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2014

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2015

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2013

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2016

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2015

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2012

Loc: 36

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2011

Loc: 53

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%