ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Lupșan Gabriela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: gabriela.lupsan@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Lupșan Gabriela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Sistemul educațional și pregătirea profesională', pp.175-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 16 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Cauzele excluziunii sociale și grupurile afectate', pp.17-35, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 19 pag., 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Lupșan Gabriela, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, 'Serviciile sociale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.137-148, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Resurse și elemente ale contextului economico-social local și zonal ce influențează oportunitățile tinerilor pe piața forței de muncă', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Analiza nevoilor tinerilor din perspectiva ocupării', pp.7-39, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 33 pag., 2011

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evolutiile seculare, pe termen lung si pe termen scurt ale populatiei Romaniei; prognoza pana in 2014 pe baza tendintelor pe termen scurt; procesul de schimbare graduala (shifting) a variabilei explicative si proiectii ale evolutiei populatiei pana in anul 2040', pp.13-22, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 10 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Lupșan Gabriela, 'Reflections on Parental Authority', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.5-12, 2016

Lupșan Gabriela, 'Reflections on the Abolition of Exequatur in the Cross-border Cases Regarding the Return of the Child', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.5-10, 2015

Lupșan Gabriela, 'Reflections on the Abolition of Exequatur in Family Law Cases Regarding the Exercise of the Right of Visitation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.31-37, 2015

Lupșan Gabriela, 'Reflections on the Maintenance Obligations from the Perspective of the European Law Enforcement', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.44-51, 2014

Lupșan Gabriela, 'Some Legal Aspects on Acquiring the Quality of Parenthood', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.10, ISSN:1844-8062, pp.84-90, 2014

Lupșan Gabriela, 'Some Considerations on the Adoption Registration in the Civil Registry', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.2, Vol.6, ISSN:2068 - 5459, pp.98-103, 2014

Lupșan Gabriela, 'The Marriage of Convenience and Some Effects on the Regime of Foreigners in Romania', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.107-120, 2010

Lupșan Gabriela, 'Brussels II Bis Regulation and the Competence of the Romanian Courts in the Divorce Cases', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.30-38, 2010

Lupșan Gabriela, 'Some Considerations Regarding the Reform in the Field of Civil Status Activity and Public Record', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2068 - 5459, pp.5-12, 2009

Puha Elena, Lupșan Gabriela, 'DEVOIR ET OBLIGATION MORALE _ JURIDIQUE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.4, ISSN:1844-8062, pp.191-203, 2008

Lupșan Gabriela, 'CERTAINS ASPECTS CONCERNANT LE DROIT DES CITOYENS ROUMAINS MINEURS DE VOYAGER ņ L_…TRANGER', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.78-84, 2007

Lupșan Gabriela, 'CERTAINS ASPECTS JURIDIQUES CONCERNANT LA _M»RE PORTEUSE_', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.43-57, 2006

Lupșan Gabriela, 'CERTAINS PROBL»MES CONTROVERS…S DANS LE DROIT DE LA FAMILLE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.121-130, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Savenco Iulian Georgel, Lupșan Gabriela, Bocănială Tache, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Gîscă Cristian, 'The Implementation of e-Gouvernment Concept in Romania', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22st International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, ISSN:1726-9679, pp.997-998, Editura Katalinic, B., ISBN:978-3-901509-83-4, 2 pag., 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Postolache Mihaela, Chirilă Angelica Daniela, Lupșan Gabriela, Roșu Angelica, 'LEGAL IMPLICATIONS REGARDING THE USE OF E-LEARNING PLATFORMS IN ROMANIA', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.1-6, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Lupșan Gabriela, 'About Changing the Home of the Minor. Theoretical and Practical Approach', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Lupșan Gabriela, 'Some Aspects of International Children Abduction-Theoretical and Practical Approach from the Perspective of the European Law and Judicial Practice', EIRP Proceedings, Vol.10, ISSN:2067 _ 9211, pp.1-5, 2015

Lupșan Gabriela, 'Reflections on the Child Born with Unknown Parents and the Adoption Institution', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.66-70, 2014

Lupșan Gabriela, 'About the Dissolution of Marriage Settlement in the Context of Romania's Integration in the European Union', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.261-265, 2012

Lupșan Gabriela, 'CONSIDERAȚII PE MARGINEA DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 326 DIN 13 MARTIE 2008 REFERITOARE LA EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 1 ALIN. 2 ȘI ART. 60 ALIN. 3 DIN CODUL FAMILIEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.280-287, 2011

Lupșan Gabriela, 'DREPTUL COPILULUI LA LEGĂTURI PERSONALE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.276-280, 2011

Lupșan Gabriela, 'CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DREPTUL MINORILOR CETĂȚENI ROMÂNI DE A CĂLĂTORI ÎN STRĂINĂTATE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.77-83, 2011

Lupșan Gabriela, 'Reflections on the Adoption Institution and its Regulation in the New Civil Code', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.61-65, 2011

Lupșan Gabriela, Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Pușcă Florentina, Tureac Cornelia, Pocora Monica, 'Impactul aderării asupra sistemului public de pensii', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Maftei Jana, Roșu Angelica, Goga Gina Livioara, Pocora Monica, 'Evoluțiile seculare, pe termen lung și pe sermen scurt ale populației României', pp.1-6, Editura Zigotto, Galați, 6 pag., 2010

Lupșan Gabriela, Jurj-Tudoran Remus, 'Considťrations Concernant la Transposition dans la Lťgislation Nationale des Stipulations de la Directive 2005/60/Ce du Parlement Europťen et du Conseil, en Date du 26 Octobre 2005 Concernant la Prťvention de L_utilisation du SystŤme Financier dans le But du Blanchiment d_argent et du Financement du Terrorisme Relativement ŗ L_obligation des Avocats de Rapporter les Transactions Suspectes de Blanchiment d_argent', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.191-202, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2015

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 6%

Revistele stiintifice ale universit„tii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Aprilie 2018

Nou!

About Changing the Home of the Minor. Theoretical and Practical Approach / EI...