ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Luca Iamandi

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: luca.iamandi@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Luca Iamandi

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Private Law', HeinOnline, pp.1-200, 2015

Luca Iamandi, Ghinea N., Neagu N., Marcoci M., 'Protecția juridică a României împotriva criminalității transnaționale', pp.1-300, Editura ProUniversitaria, București, 300 pag., 2010

Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', pp.1-200, Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', pp.1-200, Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Dreptul muncii', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', pp.1-280, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Luca Iamandi, Aelenei V., Trifan T., 'Cooperarea operațională transfrontalieră și prin sisteme informatice la frontiera Schengen', pp.1-300, Editura Pro Universitaria, 300 pag., 2008

Luca Iamandi, 'Modele ale polițiilor comunitare din alte țări: documentar', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Criminalitatea economică transfrontalieră', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Elemente ale criminalității economico-financiare', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Contabilitatea grupurilor de societati comerciale', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2004

Luca Iamandi, 'Contabiliatea persoanelor juridice fara scop lucrativ', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2003

Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', pp.1-294, Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-10, 2015

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Considerations Regarding Legal and Real Grounds for Dismissal', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.114-116, 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-3, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Luca Iamandi, 'FRAUDELE COMISE CU AJUTORUL CĂRȚILOR DE CREDIT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.614-622, 2011

Luca Iamandi, 'REGLEMENTAREA MUNCII CU TIMP PARȚIAL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.241-246, 2011

Luca Iamandi, Ioan Mara, 'MUNCA PE DURATA DETERMINATĂ ÎN NORMELE UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.247-254, 2011

Luca Iamandi, 'FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.29-35, 2011

Luca Iamandi, 'COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.262-271, 2011

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

B MAIA, 'PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ȘI CONTROLULUI DE GESTIUNE ÎN ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE DE MOBILĂ', cnaa.md, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Citare în articol din revistă indexata BDI

V AELENEI, OA POPESCU, 'COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE POLIȚIENEȘTI', juridice.ro, 2017 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

M BAJAN, 'ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE PRIVIND DEFINIȚIA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE', Studia Universitatis Moldaviae-Științe Exacte..., 2017 pentru articolul: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

A Bancila, 'SCURTA PRIVIRE ASUPRA INSTITUTIEI PUNERII LA DISPOZITIE A POLITISTILOR', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

I Mihalache, VA Mihalache, 'THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION', Journal of Criminal Investigations, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

C Cernat, M Ujeniuc, 'CONDITIILE PREALABILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA', Pro Patria Lex, ISSN:1584-3356, 2012 pentru articolul: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Top 30%

Iunie 2018

Nou!

Cooperarea polițienească europeană /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania