ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Prof.univ.dr. Luca Iamandi

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: luca.iamandi@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Prof.univ.dr. Luca Iamandi

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Considerations Regarding Legal and Real Grounds for Dismissal', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.114-116, 2009

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-3, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Luca Iamandi, 'FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.29-35, 2011

Luca Iamandi, 'COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.262-271, 2011

Luca Iamandi, 'FRAUDELE COMISE CU AJUTORUL CĂRȚILOR DE CREDIT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.614-622, 2011

Luca Iamandi, Ioan Mara, 'MUNCA PE DURATA DETERMINATĂ ÎN NORMELE UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.247-254, 2011

Luca Iamandi, 'REGLEMENTAREA MUNCII CU TIMP PARȚIAL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.241-246, 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Aprilie 2018

Nou!

FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ / EIRP Pro...