ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Lateș Gheorghe

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: gheorghe.lates@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Lateș Gheorghe

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

, Lateș Gheorghe, 'Introducere în științele comunicării', pp.1-100, Editura Editura Universitara Danubius, ISBN:978-606-533-243-0, 100 pag., 2016

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Lateș Gheorghe, Costache Mirela Paula, 'The Intercultural Danube - a European Model', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.16-21, 2014

Lateș Gheorghe, 'Danubian Subjective Mythology in Ștefan Bănulescu_s Europe', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.5-8, 2012

Lateș Gheorghe, 'A Semiotic Perspective on Legal Language', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, ISSN:2069 _ 0398, pp.20-29, 2010

Lateș Gheorghe, 'Caragiale într-o nouă traducere', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.3, ISSN:2069 _ 0398, pp.167-170, 2009

Lateș Gheorghe, 'EUROPA SI EUROPEISMUL _ REALITĂȚI SI CONCEPTE FLUIDE', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.2, ISSN:2069 _ 0398, pp.133-138, 2008

Lateș Gheorghe, 'AUTOHTONIZAREA MODELELOR CULTURALE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2069 _ 0398, pp.125-138, 2007

Lateș Gheorghe, 'CONSTRUCȚIA SI RECONSTRUCȚIA UNEI IMAGINI: MIHAI EMINESCU', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2069 _ 0398, pp.109-124, 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Lateș Gheorghe, 'Dissolution of Multiculturalism', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.579-583, 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Aprilie 2018

Nou!

Introducere în științele comunicării /