ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Mohîrță Ionel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

e-mail: mohirta@tanatopsihologie.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Mohîrță Ionel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

, 'Psihologia sonoluminică: un proiect de psihologie cuantică', pp.1-26, Editura Ars Docendi, ISBN:Psihologia sonoluminică: un proiect de psihologie cuantică, 26 pag., 2011

, 'Calea sufletului: o incursiune în realitatea profundă', pp.1-184, Editura Psyche, ISBN:973-86031-9-6, 184 pag., 2005

, 'Vibrația eternă a sufletului', pp.1-195, Editura Enciclopedică, ISBN:9789734504466, 195 pag., 2003

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

CURTA Ioan, , ENE Ciprian, VELCEA Marian Nicolae, ROSCA Ileana Constanta, 'STRESS ASSESSMENT USING MODERN MEASUREMENT METHODS', Scientific Research & Education in the Air Force - AFASES, Vol.1, pp.99-108, DOI:10.19062/2247-3173.2017.19.1.10, 2017

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Mihăilă Ramona Grațiela Elena, Pera Aurel, Cojocariu Gheorghe, Mohîrță Ionel, 'Crowdsourced Techniques and Organizing Routines as Open Kinds of Education in e-Learning Environment', eLearning & Software for Education, Vol.4, pp.351-356, 2018

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Lăzăroiu George, Popescu Gheroghe H., Mohîrță Ionel, Balica Raluca, Cojocariu Gheorghe, 'DOES THE CAPACITY OF IDENTIFYING THE STUDENT EMOTION EXPAND THE POTENTIALITIES FOR E-LEARNING?', The International Scientific Conference "e-Learning and Software for Education", pp.1-10, Editura "CAROL I" National Defence University Publishing House, 10 pag., 2018

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

ION TUDOR, 'MISTERELE TIMPULUI. O TEORIE A TRANSCENDENȚEI', pp.1-223, ISBN:978-973-88142-6-4, 2006 pentru articolul: , 'Vibrația eternă a sufletului', Editura Enciclopedică, ISBN:9789734504466, 195 pag., 2003

ION TUDOR, 'MISTERELE TIMPULUI. O TEORIE A TRANSCENDENȚEI', pp.1-223, ISBN:978-973-88142-6-4, 2006 pentru articolul: , 'Calea sufletului: o incursiune în realitatea profundă', Editura Psyche, ISBN:973-86031-9-6, 184 pag., 2005

Citare în articol din revistă indexata BDI

Victoria BARAGA, 'Valences temporal tuning fork in novel One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez', Studii de știință și cultură, Nr.3, Vol.IX, pp.151-163, 2013 pentru articolul: , 'Psihologia sonoluminică: un proiect de psihologie cuantică', Editura Ars Docendi, ISBN:Psihologia sonoluminică: un proiect de psihologie cuantică, 26 pag., 2011

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Noiembrie 2018

Nou!

DOES THE CAPACITY OF IDENTIFYING THE STUDENT EMOTION EXPAND THE POTENTIALITIE...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania