ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Iftode Florinel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: floriniftode@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Iftode Florinel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Iftode Florinel, 'The Germany_s Influence, from the Center to the Periphery of Europe, on the Euro Area', Centru și periferie. Studii de Relații Internaționale și Comunicare, pp.140-164, Editura Academic Publishing Lambert, ISBN:978-3-659-68835-5, 25 pag., 2015

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Iftode Florinel, 'Argumente pentru dezvoltarea regională în Sud-Estul României', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.138-163, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 26 pag., 2017

Pîșleag Țuțu, Iftode Florinel, 'Securitate regională', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-342-9, 100 pag., 2016

Iftode Florinel, 'Managementul logisticii militare în operațiile de stabilitate', pp.1-248, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, ISBN:978-606-660-068_2, 248 pag., 2013

Iftode Florinel, 'Fundamentarea deciziei logistice în operațiile de stabilitate', pp.1-50, Editura Universității Naționale de Apărare _Carol I_, ISBN:978-606-660-069_9, 50 pag., 2013

Iftode Florinel, 'Analiza conflictelor internaționale, curs pentru studenții IF', pp.1-270, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-268-3, 270 pag., 2011

Iftode Florinel, 'Geopolitică și geostrategie, curs pentru studenții IF', pp.1-169, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-266-9, 169 pag., 2011

Iftode Florinel, 'Geopolitică și geostrategie, curs pentru studenții ID', pp.1-109, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-088-7, 109 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Studii de securitate, Note de curs', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-278-2, 100 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Studii de securitate', pp.1-426, Editura Pro Universitaria București, ISBN:978-973-129-576-3, 426 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Analiza conflictelor internaționale, curs pentru studenții I.D.', pp.1-109, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-280-5, 109 pag., 2010

Iftode Florinel, 'Studii de securitate', pp.1-330, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-046-7, 330 pag., 2009

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Iftode Florinel, 'The Danube, the Leading Actor of European Identity', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.347-361, 2016

Iftode Florinel, 'Reflections on the End of Cold War', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0272, pp.21-34, 2015

Iftode Florinel, 'Alternative Organizations by which Russia is Trying to Impose on the International Stage', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0272, pp.97-114, 2015

Iftode Florinel, 'The Regional Dimension of Romania's Participation to the Anti-Missile Defense System', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.250-263, 2015

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'Social Influence for Security', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.52-58, 2014

Iftode Florinel, 'Romania _ an International Actor in the Context of the Extensive Region of the Black Sea', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.42-51, 2014

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'The Dynamic of Geopolitics in the Middle East', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.88-106, 2013

Ștefan Ionuț, Iftode Florinel, 'On The Political and Social Coordinate of Globalization', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.6, ISSN:2065-0272, pp.41-66, 2013

Iftode Florinel, 'European Security Environment in the Context of Globalization', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.89-101, 2012

Iftode Florinel, 'The Europeanization of Conflicts - A Possible Solution in the Transnistrian Crisis', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.150-158, 2011

Iftode Florinel, 'The U.E. Position towards the Process of Democratization from North Africa', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.4, ISSN:2065-0272, pp.93-107, 2011

Iftode Florinel, 'The Globalisation in the Security Space', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.3, ISSN:2065-0272, pp.33-45, 2010

Iftode Florinel, 'The Transformation of the Security Environment at the beginning of the XXIst Century', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.2, ISSN:2065-0272, pp.125-143, 2009

Iftode Florinel, 'Joint Security Concepts - Similarities and Differences', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0272, pp.50-65, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Iftode Florinel, ș.a., 'THE INFLUENCE OF THE INTERCULTURAL PARTICULARITIES ON THE DEVELOPEMENT OF ECONOMIC EXCHANGES IN EASTERN-EUROPEAN CLUSTER', Proceedings of The 20th International Business Information Management Association Conference, Entrepreneurship Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth, pp.45-53, ISBN:978-0-9821489-9-0, 2013

Iftode Florinel, 'ROMANIA _ AN INTERNATIONAL ACTOR IN THE CONTEXT OF THE EXTENSIVE REGION OF THE BLACK SEA', 4 th International Conference The Danube - Axis of European Identity Ruse, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, Prună Cristian Sorin, 'SOCIAL INFLUENCE FOR SECURITY', 4 th International Conference The Danube - Axis of European Identity Ruse, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'EUROPEAN SECURITY ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION', 2nd International Conference The Danube - Axis of European Identity Cahul State University _B.P. Hasdeu_, pp.1-5, 2012

Iftode Florinel, 'AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI LA ADRESA SECURITĂȚII ÎN ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE', Revista de Filozofie, Sociologie si Științe Politice, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice, pp.28-36, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Iftode Florinel, 'MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIILOR IN INSTITUTIILE ADMINISTRATIEI EUROPENE', The Launching Conference of Annals of the University of Bucharest - Series of Administrative Sciences (AUB-SAS) with theme _THE PUBLIC ADMINISTRATION - ACTUAL TENDENCIES_, Bucharest, Romania, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'TURCIA (FOSTA PUTERE GEOPOLITICĂ A IMPERIULUI OTOMAN), _UN DECIDENT IMPORTANT PENTRU SOARTA LUMII', The International Scientific Conference, LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE, 1-st Edition, Doctoral School of Literary Studies, The ALPHA Institute for Multicultural Studies, 5-6 december 2013, Tîrgu Mureș, Romania, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, Popescu Constantin, Deaconu Gheorghe, Repez Filofteia, 'SOFTPOWER STRATEGY DURING POSTCONFLICT RECONSTRUCTION', 17 International Conference _The Knowledge-Based Organization_, This event is organized by _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy In Collaboration With The National Authority for Scientific Research, Section 1: Military and managerial sciences SIBIU, pp.1-5, Editura _Nicolae Bălcescu _Land Forces Academy Publishing House, ISBN:0404 C 158/201, 5 pag., 2011

Iftode Florinel, 'EVOLUȚII ALE MEDIULUI DE SECURITATE GLOBAL', Impactul Evoluției Relațiilor Internaționale Asupra Mediului de Securitate - Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu Participare Internațională, 18-19 noiembrie 2010, București, Universitatea Națională de Apărare _Carol I_, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, pp.188-197, 2010

Iftode Florinel, 'FUNDAMENTAREA DECIZIEI LOGISTICE', Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Spațiul Sud-Est European în contextul globalizării, Universitatea Națională de Apărare _Carol I,_ București, pp.82-96, 2007

Iftode Florinel, 'UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND OPERAȚIILE DE STABILITATE', Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională 14-15 aprilie 2005, Provocări la adresa securității și strategiei la începutul secolului XXI, Universitatea Națională de Apărare _Carol I,_ București, pp.326-333, 2005

, 'EUROPA, PRINSĂ ÎN _CLEȘTELE GAZULUI_ RUSESC', Impactul Evoluției Relațiilor Internaționale Asupra Mediului de Securitate - Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice cu Participare Internațională, 18-19 noiembrie 2010, București, Universitatea Națională de Apărare _Carol I_, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, pp.188-197

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Iftode Florinel, 'Geopolitical Developments in the Eastern Area in the Proximity of Romania', EIRP 2017, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.435-451, 2017

Iftode Florinel, 'Europe Being Islamized - A Consequence of the Islamic Religion?', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Iftode Florinel, 'SECURITY COMPONENTS OF GLOBALIZATION', 10 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University 17-18 May, 2015, EIRP Proceedings, Vol.10, pp.640-647, 2015

Iftode Florinel, Pîrju Ionel Sergiu, 'Contemporary globalization, the transition from border to integration', 9 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University May, 2013, pp.1-5, 2013

Iftode Florinel, 'GLOBALIZATION AND CULTURAL DIVERSITY ACCESSION TO THE SCHENGEN AREA _ A FURTHER DELAY FOR ROMANIA', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University, pp.1-5, 2012

Iftode Florinel, 'HOW DOES GLOBALIZATION AFFECT THE NATIONAL SECURITY?', 6th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Universitatea Danubius din Galati, pp.798-807, 2011

Iftode Florinel, 'BLACK SEA ENERGY SECURITY - PRESENT AND FUTURE', 6th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Universitatea Danubius din Galati, pp.788-797, 2011

Iftode Florinel, 'The Implications of the Globalization in Defining the International Security', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.303-306, 2010

Iftode Florinel, 'IMPLICAȚIILE GLOBALIZĂRII ÎN DEFINIREA MEDIULUI DE SECURITATE INTERNAȚIONAL', Proceedings Integrarea Europeană _ Realități și perspective, 14-15 mai 2010, ISSN:2067-9211, pp.303-306, Editura Universitară Danubius, Galați, 4 pag., 2010

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Sergiu-Lucian Sorcaru, Sergiu Vladescu, 'Brexit's Influence on the FDI in the European Area', EIRP Proceedings [The 12th Edition of the International Conference _European Integration. Realities and Perspectives_ (Danubius University of Galați, May 19, 2017)], pp.361-367, 2017 pentru articolul: Iftode Florinel, Pîrju Ionel Sergiu, 'Contemporary globalization, the transition from border to integration', 9 th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University May, 2013, 2013

Mirela Atanasiu, 'RADICALIZATION IN EUROPE IN THE CONTEXT OF MUSLIM IMMIGRATION', INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE STRATEGIES XXI, pp.164-170, 2016 pentru articolul: Iftode Florinel, 'Europe Being Islamized - A Consequence of the Islamic Religion?', EIRP 2016, 2016

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 7

Punctaj: 576

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 6

Punctaj: 184

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 1

Punctaj: 188

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 6

Punctaj: 298

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2015

Loc: 4

Punctaj: 184

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2013

Loc: 1

Punctaj: 120

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2012

Loc: 3

Punctaj: 60

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2013

Loc: 5

Punctaj: 50

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2015

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2013

Loc: 6

Punctaj: 18

Situat în top 9%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 2

Punctaj: 576

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 2

Punctaj: 298

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 1

Punctaj: 184

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2017

Loc: 2

Punctaj: 35

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 1

Punctaj: 188

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 1

Punctaj: 38

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2017

Loc: 2

Punctaj: 26

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 298

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2015

Loc: 1

Punctaj: 184

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2013

Loc: 1

Punctaj: 120

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 60

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2017

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2016

Loc: 2

Punctaj: 35

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2015

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2013

Loc: 2

Punctaj: 18

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2012

Loc: 2

Punctaj: 35

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - 2017

Loc: 2

Punctaj: 10

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - 2016

Loc: 2

Punctaj: 10

Situat în top 7%

Iunie 2018

Nou!

Geopolitical Developments in the Eastern Area in the Proximity of Romania / E...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania