ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Ioan Gina

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: ginaioan@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Ioan Gina

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The analysis of European Union Countries Index of Globalization from the Viewpoint of Clusters', Innovative approaches in the management of competitiveness of business - Coord. A.Berezin, M. Bezpartochnyi, ISSN:1877-0444, pp.18-24, Editura ISMA University, Riga, Latvia, 7 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'AN EQUILIBRIUM MODEL WITH APPLICATIONS FOR THE EUROPEAN UNION COUNTRIES', ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS OF EMERGING COUNTRIES, pp.7-208, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-0-0, 202 pag., 2019

Ioan Gina, 'Doctrine economice contemporane _ Curs ID-FR', pp.1-167, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-476-2, 167 pag., 2018

Ioan Gina, 'Macroeconomie _ Curs ID-FR', pp.1-109, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-479-3, 109 pag., 2018

Ioan Gina, 'Prețuri și concurență _ Curs ID-FR', pp.1-141, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-480-9, 141 pag., 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analiza activității economice a județelor dunărene relativ la media câștigului salarial net', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.57-80, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 24 pag., 2017

Ioan Gina, 'Doctrine economice', pp.1-220, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-213-7, 220 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', pp.1-226, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Prețuri și concurență', pp.1-286, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-175-8, 286 pag., 2016

Ioan Gina, 'Abordări teoretice și practice ale crizei economice', pp.1-332, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-034-8, 332 pag., 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', pp.1-532, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-322, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 322 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-300, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-046-0, 300 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie. Aplicații', pp.1-174, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-045-3, 174 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie', pp.1-382, Editura Zigotto, Galați, 382 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Modele și metode matematice în activitatea economică', pp.1-478, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-014-9, 478 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', pp.1-534, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Nuță Florian Marcel, Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'ECONOMIC DEVELOPMENT MODELS OF EMERGING COUNTRIES', pp.1-470, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-0-0, 470 pag., 2019

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, ISSN:0003-6846, pp.1777-1784, DOI:10.1080/13504851.2011.564117, factor de impact:.214, scor relativ de impact:.288, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Unified Consumption and Production Model for a Closed Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.8, ISSN:2284-9459, pp.5-10, factor de impact REPEC:.014, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model with Applications for the European Union Countries', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.15, ISSN:2065-0175, pp.265-409, factor de impact REPEC:.065, 2019

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The determination of a graph center', The Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.8, ISSN:2284 _ 9459, pp.23-26, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The determination of a graph center', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.8, ISSN:2284-9459, pp.23-26, factor de impact REPEC:.014, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of two types of regressions for the same dataset', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.299-305, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of the Main Economic Indicators of the World', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.195-461, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Labor Analysis for Developing Countries and Regions of the World _ Part One', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.299-534, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Labor analysis for developing countries and regions of the World _ Part two', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.7, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.428-654, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of Gross Domestic Product from Foreign Direct Investments, Gross Capital Formation and Taxation (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.64-194, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.51-144, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Analysis of Dependence of Household Deposits and Loans from the Money Supply', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.185-202, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Number of Employees, Net Nominal Earnings and Labour Productivity in Romania', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.179-194, factor de impact REPEC:.07, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis and Forecast GDP of Romania during 1995-2014', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.26-125, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - II', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.58-63, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-118, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of spatial interdependencies in the European Union', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.21-27, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Determination of Spatial Interdependencies in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.133-152, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for the Romanian Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.41-75, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Considerations on the Laffer curve', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.11-16, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.129-150, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of a Duopoly with Incomplete Information', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-18, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of Working Time and Leisure', Euroeconomica, Nr.2, Vol.35, ISSN:1582-8859, pp.41-47, factor de impact REPEC:.07, 2016

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Evolution and consequences of economic crisis in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, ISSN:1582-8859, pp.161-189, factor de impact REPEC:.07, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Generalized CES Production Function', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.15-37, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Gina, 'Coordinates of fiscal policy in times of crisis and their efficiency', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.5-9, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A New Approach to Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.193-222, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.74-114, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mathematics and Microeconomics', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.100-108, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for two inputs and linear elasticity', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.58-66, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.17-22, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of the substitution effect and of revenue effect in the case of the consumer_s theory provided with an Allen utility function', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.15-19, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A type of a rational production function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.59-67, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Localization Problem', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.141-148, factor de impact REPEC:.07, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.120-152, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The LSM adjustment method of time series', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.150-155, factor de impact REPEC:.07, 2013

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Romania's Financial Market and Foreign Trade Impaction', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.100-115, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Evolution of GDP in USA Using Polynomial Regression Analysis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.61-73, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The evolution of GDP in USA using cyclic regression analysis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.21-47, factor de impact REPEC:.014, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of an Open Economy with Applications in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.103-170, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for an Open Economy. Romania_s Case', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.102-125, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'An Analysis of the Romanian Macroeconomic Conditions that Favored the Economic Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.137-149, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'Countercyclical Economic Policies in Times of Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.126-131, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Gina, 'Debt Burden in Romanian Economy', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.89-94, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Discussions on n Substitutable Goods Production and Consumption', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.168-176, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Problem of Efficiency of the Consumption or Production', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.117-125, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Money Demand Dependence Relative to GDP and the Interest Rate for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.147-156, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the investment demand dependence relative to GDP and the interest rate for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer's Budget from a Geometrically Point of View', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-30, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Consumer Demand Dependence Relative to the Disposable Income for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.114-123, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector - II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Solution of the Core-Periphery Model for two Regions Using Successive Approximations', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.95-106, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On the General Theory of Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.223-236, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on taxes dependence relative to GDP for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.98-105, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Gina, 'The economic crises of the last two decades - ignored warnings', Euroeconomica, Nr.31, ISSN:1582-8859, pp.23-29, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer_s Behavior after the Preferences Nature', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-138, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Intellectual Property Rights in the Era of Information Society', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.169-174, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'General Considerations on the Oligopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.115-137, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Substitution Effect and of Revenue Effect in the Case of the Consumer_s Theory Provided with a CES Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.164-175, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.5-21, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-8, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Cyclic Regressions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.118-130, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, 'General Aspects of the Economical Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.20-29, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An adjustment of the Electre method for the case of intervals', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.53-61, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the importance coefficients in the Electre method', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-11, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of Price Discrimination in the Monopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.103-114, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'About the Economical Equilibrium', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.129-140, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Fourier Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.146-161, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Trends and Developments in Romania's Trade Balance in the Period 2006-2010', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.174-192, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The extreme of a function subject to restraint conditions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.203-207, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The E-learning Limits', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.138-159, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Demand_s Behavior under the Action of Factors', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.115-128, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Two Methods of Determination of an Aquisition Program in Integer Numbers', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.IX, ISSN:2065-0175, pp.126-131, factor de impact REPEC:.065, 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Substitution and the Revenue Effects for a Cobb-Douglas Utility Function', The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galati, Nr.2, Vol.XVI, ISSN:1584-0409, pp.87-94, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Production Leader in the Stackelberg Model', EIRP 2018, Vol.13, pp.113-118, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018

Ioan Gina, 'A Short History of Value Theory', EIRP 2017, Nr.1, Vol.12, ISSN:2067 - 9211, pp.246-254, 2017

Ioan Gina, 'Economic Thinking from Hesiod to Richard Cantillon', EIRP 2016, pp.379-385, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Stackelberg Model for a Leader of Production and Many Satellites', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.359-363, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 5 pag., 2015

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.364-374, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Ioan Gina, 'Theoretical Models of Economic Recovery in Recession and Depression Phases', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.636-641, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 6 pag., 2012

Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, pp.1-17, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 17 pag., 2012

Citare în articol revistă cotată ISI

B Assila, A Kobbane, M El Koutbi, 'A Cournot Economic Pricing Model for Caching Resource Management in 5G Wireless Networks', 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), ISSN:2376-6506, pp.1345-1350, DOI:10.1109/IWCMC.2018.8450538, 2018, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8450538/ para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Bouchaib Assila, Abdellatif Kobbane, Mohammed El Koutbi, 'A Cournot Economic Pricing Model for Caching Resource Management in 5G Wireless Networks', Conference: 2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), June 2018, DOI:10.1109/IWCMC.2018.8450538, 2018, https://www.researchgate.net/publication/327328122_A_Cournot_Economic_Pricing_Model_for_Caching_Resource_Management_in_5G_Wireless_Networks para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Bouchaib Assila, Abdellatif Kobbane, Mouna Elmachkour, Mohammed El Koutbi, 'A dynamic stackelberg-cournot game for competitive content caching in 5G networks', Conference: 2017 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM), DOI:10.1109/WINCOM.2017.8238184, 2017, https://www.researchgate.net/publication/322060116_A_dynamic_stackelberg-cournot_game_for_competitive_content_caching_in_5G_networks para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Cournot Equilibrium for n Firms', Conferința internațională _European Integration _ Realities and Perspectives_ Galați, Proceedings, Editura Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-606-533-013-9, 11 pag., 2015

Gaspars-Wieloch Helena, 'PROJECT NET PRESENT VALUE ESTIMATION UNDER UNCERTAINTY', Central European Journal of Operations Research, pp.1-19, factor de impact:.978, 2017, https:

Dobbins Michael, 'EXPLORING HIGHER EDUCATION GOVERNANCE IN POLAND AND ROMANIA: RE-CONVERGENCE AFTER DIVERGENCE?', European Educational Research Journal, 2017, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1474904116684138 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Evolution and consequences of economic crisis in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, 2015

Gabriel-Eduard Vîlcu, 'On a generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.2, Vol.25, ISSN:0003-6846, pp.106-110, factor de impact:.214, scor relativ de impact:.288, 2017, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2017.1299097 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Gaspars-Wieloch Helena, 'Newsvendor problem under complete uncertainty: a case of innovative products', Central European Journal of Operations Research, ISSN:1613-9178, pp.1-25, DOI:10.1007/s10100-016-0458-3, factor de impact:.978, 2016, http:

M. E. Aydin, Mihai A., 'Translation hypersurfaces and Tzitzeica translation hypersurfaces of the euclidean space', Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Nr.4, Vol.16, pp.477-483, factor de impact:1.658, 2015, https://www.researchgate.net/publication/284724606_TRANSLATION_HYPERSURFACES_AND_TZITZEICA_TRANSLATION_HYPERSURFACES_OF_THE_EUCLIDEAN_SPACE para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, 2013

A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, 'Some characterizations of the quasi-sum production models with proportional marginal rate of substitution', Comptes Rendus Mathematique, Nr.12, Vol.353, pp.1129-1133, factor de impact:.469, 2015, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X15002459 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Gaspars-Wieloch Helena, 'On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker_s coefficient of optimism', Central European Journal of Operations Research, DOI:10.1007/s10100-014-0364-5, factor de impact:.978, 2014, http:

M. E. Aydin, M. Ergut, 'Hessian determinants of composite functions with applications for production functions in economics', Kragujevac Journal of Mathematics, Nr.2, Vol.38, pp.259-268, factor de impact:.806, 2014 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, 2013

V. Diaby, D. Goeree, 'How to use multi-criteria decision analysis methods for reimbursement decision-making in healthcare: a step-by-step guide', Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, factor de impact:1.674, 2013 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, 'On homogeneous production functions with proportional marginal rate of substitution', Mathematical Problems in Engineering, factor de impact:1.383, 2013 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

P.A. Novikov, R.R. Valiev, 'HIDDEN MARKOV MODELS AND NEURAL NETWORKS IN FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO', Ucenie Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seria Fiziko-matematiceskie Nauki, Nr.2, Vol.160, ISSN:2541-7746, pp.357-363, 2018, https://cyberleninka.ru/article/n/hidden-markov-models-and-neural-networks-in-formation-of-investment-portfolio para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Cyclic Regressions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, 2011

Ade Nur Rohim, 'Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How does Zakah Impact Both of Them at Once?', Islamic Economics Journal, Nr.2, Vol.4, ISSN:2460-1896, pp.155-180, 2018, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2963/1847 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A New Approach to Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, 2015

Guennadi A. Khatskevich, Andrei F. Pranevich, 'Production functions with given elasticities of output and production', Journal of the Belarusian State University. Economics, pp.13-21, 2018, https://journals.bsu.by/index.php/economy/article/view/750 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Matallah Siham, Matallah Amal, 'Do Globalization and Economic Freedom Trigger Economic Growth in MENA Countries? Empirical Evidence and Policy Implications', Academic Journal of Economic Studies, Nr.2, Vol.3, pp.76-87, 2017, http://www.ajes.ro/wp-content/uploads/AJES_article_1_102.pdf para: Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, 2012

Helena Gaspars-Wieloch, 'Project Net Present Value estimation under uncertainty', Central European Journal of Operations Research, pp.1-19, 2017, https:

Gaspars-Wieloch, Helena; Michalska, Ewa, 'ON TWO APPLICATIONS OF THE OMEGA RATIO: MAX_MIN AND OMEGA(H+B)', Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr.446, ISSN:1899-3192, pp.21-36, DOI:10.15611/pn.2016.446.02, 2016, http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=18993192&AN=119556503&h=0pU1LARVcnq3su3rrSIS177n7n%2bzmJSbhQa7sq78K40KHFUbUmXTiTjHonQZNIDWoKgLR5mkW7cTbrIE2N%2bvDQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18993192%26AN%3d119556503 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Nahid Kalbasi Anaraki, 'Foreign Debt in EU Periphery, Roots and Remedies: A New Strategy', Journal of Finance and Economics, Nr.4, Vol.4, ISSN:2328-7284, pp.103-107, 2016, http://pubs.sciepub.com/jfe/4/4/1/ para: Ioan Gina, 'Debt Burden in Romanian Economy', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.9, 2013

Gaspars-Wieloch Helena, 'A decision rule for uncertain multicriteria mixed decision making based on the coefficient of optimism', MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING, Vol.10, 2015, http://www.mcdm.ue.katowice.pl/index.php?page=publications&id=GaspH15 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Gaspars-Wieloch Helena, 'On securities portfolio optimization, preferences, payoff matrix estimation and uncertain mixed decision making', Contemporaty issues in business, management and education, Editura VGTU Press, 1 pag., 2015, https://www.researchgate.net/publication/244415108_A_criterion_for_decision-making_under_uncertainty para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

M. E. Aydin, M. Ergut, 'A classification of homothetical hypersurfaces in Euclidean spaces via Allen determinants and its applications', Applied Sciences, Nr.1, Vol.17, pp.1-8, 2015 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, 2013

Gaspars-Wieloch Helena, 'O regule decyzyjnej wspieraj_cej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewno_ci', Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr.248, pp.42-61, 2015, https://www.researchgate.net/publication/305653507_O_regule_decyzyjnej_wspierajacej_wielokryterialne_poszukiwanie_optymalnej_strategii_czystej_w_warunkach_niepewnosci?pli=1&loginT=TInJQ-9TtSmVHquAOeY36qw42KdH2EUKnqcFl859ZyPXL4eYVL_byg&uid=rcwFTmEnpg0l6qCkqSnuP9wZvVqs1nScXTDG&cp=re383_fw_jp_sl2_nosum_o_p1001&ch=reg para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Jacek Jagodzinski, 'The extended Hurwicz criterion for decision making in logistic applications', The Wroclaw School of Banking Research Journal, Nr.1, Vol.39, pp.25-43, 2014 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, 2011

Karandakatiya Thusitha Kumara, Qiang Gao Yong, 'The relationship between belief in a just world and marketing practitioners'perception towards the importance of ethics and social responsibility', ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, Nr.4, Vol.4, pp.250-264, factor de impact:1.007, 2014, http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:zijmr&volume=4&issue=4&article=025 para: Ioan Gina, 'Globalisation and the Current Economic Crisis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, 2012

M. Nagy, J. Miranda, 'Computer Application for Interactive Teaching of Decision Making Methods', 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Nr.1, Vol.3, pp.1584-1589, 2013 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the importance coefficients in the Electre method', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, 2011

Turtureanu A.G., 'Aspects of Global Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, 2011, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/993/837 para: Ioan Gina, 'General Aspects of the Economical Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, 2011

Autocitare

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1880/1941 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the importance coefficients in the Electre method', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, 2011

C.A. Ioan, 'Global Education Level Analysis - Part one', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.156-394, factor de impact REPEC:.065, 2018 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

C.A. Ioan, 'Demographics and Poverty Analysis for Developing Countries and Regions of the World for Developing Countries and Regions of the World _ Part One', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.395-566, factor de impact REPEC:.065, 2018 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1880/1941 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An adjustment of the Electre method for the case of intervals', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, 2011

C.A. Ioan, 'Demographics and Poverty Analysis for Developing Countries and Regions of the World for Developing Countries and Regions of the World _ Part One', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.395-566, factor de impact REPEC:.065, 2018 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Catalin Angelo, 'Analysis of natural movement of romanian population during 2007-2014 - IV', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.243-354, factor de impact REPEC:.065, 2018, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4035/4411 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Catalin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis of the Main Economic Indicators of the World', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.195-461, factor de impact REPEC:.065, 2018, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4851/4441 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1880/1941 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1880/1941 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 322 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Production Leader in the Stackelberg Model', EIRP 2018, Vol.13, pp.113-118, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1879/1940 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Production Leader in the Stackelberg Model', EIRP 2018, Vol.13, pp.113-118, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1879/1940 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Cătălin Angelo Ioan, Gina Ioan, 'An Alternative to the Electre Method', EIRP 2018, Vol.13, pp.119-126, 2018, http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1880/1941 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Ioan Catalin Angelo, Ioan Gina, 'On certain conditions for generating production functions - I', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.58-63, factor de impact REPEC:.014, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam/article/view/3983/4176 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Ioan Catalin Angelo, Ioan Gina, 'The analysis of the number of employees, net nominal earnings and labour productivity in Romania', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.179-194, factor de impact REPEC:.07, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/4030/4285 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On the General Theory of Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, 2012

Ioan Catalin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.51-144, factor de impact REPEC:.065, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3317/3850 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Determination of Spatial Interdependencies in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, 2016

Ioan Catalin Angelo, 'Analysis of natural movement of romanian population during 2007-2014 - III', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.5-130, factor de impact REPEC:.065, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4034 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

C.A. Ioan, 'Global Education Level Analysis - Part one', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.156-394, factor de impact REPEC:.065, 2017 para: Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Ioan Catalin Angelo, 'Analysis of natural movement of romanian population during 2007-2014 - I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.53-208, factor de impact REPEC:.065, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/4032/4139 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Catalin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis and Forecast GDP of Romania during 1995-2014', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.26-125, factor de impact REPEC:.014, 2017, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/jam/article/view/4406/4184 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

C.A. Ioan, 'Global Education Level Analysis - Part one', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.156-394, factor de impact REPEC:.065, 2017 para: Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 8305

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 4662

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 670

Situat în top 6%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 4662

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - 2019

Loc: 2

Punctaj: 462

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 2

Punctaj: 2314

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 4

Punctaj: 1028

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 5

Punctaj: 693

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 7

Punctaj: 421

Situat în top 10%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2019

Loc: 1

Punctaj: 160

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2018

Loc: 1

Punctaj: 417

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2017

Loc: 4

Punctaj: 345

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2019

Loc: 2

Punctaj: 302

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2018

Loc: 2

Punctaj: 1752

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2017

Loc: 3

Punctaj: 468

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 3

Punctaj: 450

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 4

Punctaj: 266

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2018

Loc: 1

Punctaj: 110