ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Filip Luminița Maria

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: mariacraciun@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Filip Luminița Maria

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Filip Luminița Maria, 'Economie mondiala. Note de curs', pp.1-112, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-000-3, 112 pag., 2012

Filip Luminița Maria, 'Elemente de management. Teorie si studii de caz', pp.1-121, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-68-0, 121 pag., 2012

Modiga Georgeta, Tureac Cornelia, Ilie Alina Madalina, Filip Luminița Maria, Pocora Monica, Matei Dorin, 'Tendințe noi în politica ocupării', pp.197-206, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 10 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Trandafir Mariana, Dragomir Georgeta, Filip Luminița Maria, 'Central Banking: Between Policy Monetary and Global Crisis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.93-105, factor de impact REPEC:.065, 2011

Filip Luminița Maria, 'How much do market researches count? Assessments regarding the life quality and the pauperism among the employed workforce', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.79-95, factor de impact REPEC:.07, 2010

Filip Luminița Maria, 'Governance or Governing _ the Missin

Filip Luminița Maria, 'Influence of Social and Cultural Expenses on the Population_s Pauperization Process', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0175, pp.22-39, factor de impact REPEC:.065, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Filip Luminița Maria, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'Using financial management to adopt long-term funding', Proccedings of 2-nd International Conference on Financial Theory and E ngineering (ICFTE 2011), pp.602-606, 2011

Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, Turtureanu Anca Gabriela, Trandafir Mariana, Filip Alin, 'The Financial Market Of The Cross-Selling Insurers From Romania', International Conference on Economics and Finance (ICEF), SoSReS, Izmir _Turcia, pp.1-6, 2011

Filip Alin, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'The use of profitability analysis of business within the commercial companies - Profitability analysis of a bussiness', 2nd International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE 2011), Shangai _ China, 11-13 martie 2011, IEEE catalog number CFP1149M-ART, pp.597-601, ISBN:978-4244-9543-6, 2011

Filip Alin, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'Using financial management to adopt long-term funding _ Financial management analysis', 2nd International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE 2011), Shangai _ China, IEEE catalog number CFP1149M-ART, pp.602-606, ISBN:978-4244-9543-6, 2011

Filip Alin, Pușcă Corneliu Andy, Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Pădure Gabriela, 'The use of profitability analysis of business within the commercial companies', Proceedings of 2011 International Conference on Economics Business and Marketing Management, pp.602-606, 2011

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, 'Refondation financičre, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique', 57čme Congrčs AIELF _Refondation financičre, sorties de crise et nouvelles stratégies de croissance économique_, OPATIJA, CROATIE, 23-25 mai 2011, AIELF, pp.1-5, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Filip Luminița Maria, Trandafir Mariana, Necșulescu Ecaterina, Dragomir Carmen Marina, 'Food safety _ an ambitio, but distant goal', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.1073-1080, 2011

Dragomir Ștefan, Dragomir Georgeta, Trandafir Mariana, Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Necșulescu Ecaterina, 'Integrated complex for urban waste recycling', Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2011, ISSN:1314-2704, pp.427-434, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'Management of public services_ attributes in the view of the consumers', 3rd International Conference,_Leadership and strategies on the reconfiguration of the power poles_ Centre for Organisational Strategies and Leadership, University of Bucharest, pp.1-5, 2015

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Exploitation the global forces and pauper world', 11th International Conference - _Financial and monetary stability in emerging countries_, Theoretical and Applied Economics, July 2011, Conferinta FFABV _ București, pp.756-762, 2011

Filip Luminița Maria, Dragomir Georgeta, Tureac Cornelia, 'Exploatarea forțelor globale și lumea pauperă', A XI-a Conferință Internațională_Stabilitatea financiară și monetară în țările emergente_, ASE București, FEAA Universitatea de Vest Timișoara, Societatea de investiții finanicare Banat-Crișana, pp.756-762, 2010

Filip Luminița Maria, 'The Ecosystem-Pauperism Binary. Assessments regarding the insurance of environment durability 8 years later from the Millennium Summit', 16th International Economic Conference _ IECS 2009 "Industrial Revolutions, from the Globalization and Post-Globalization Perspective_, Vol.III, pp.111-121, Editura _Lucian Blaga_ University Publishing House, ISBN:978-973-739-775-1, 11 pag., 2009

Filip Luminița Maria, 'Succint analysis of the social expenses in Romania', International Economic Conference _Integrative relations between the European Union institutions and the member states_, pp.85-95, Editura ULBS, ISBN:978-973-739-594-8, 11 pag., 2008

Filip Luminița Maria, Toma Constantin, 'Des aspects concernant l_évolution et les tendances IED dans les pays UE et ECE', Preconference at International Congress of Economic History, Helsinki, Finland, 21-25 august 2006, Section 44: _Identity, Globalization and Universality in Eastern and Central European Economic Area _ Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period. Experiences, Meanings, Lessons_, pp.92-101, Editura ULBS, ISBN:973-739-259-0, 10 pag., 2006

Filip Luminița Maria, 'Climatul investițional _ creșterea economică și reducerea pauperității. Evoluții și tendințe', Conferință internațională _EFINV - 2005_, Simpozionul _Investițiile și relansarea economică_, 27-28 mai 2005, catedra Eficiența Economică, facultatea de Management, ASE București, pp.1473-1475, Editura Eficon Press, ISBN:973-87475-1-1, 3 pag., 2005

Filip Luminița Maria, 'Quo vadis o economie atipică? Creșterea economică și reducerea pauperității _ inegalități și tendințe', Conferința Economică Internațională _Binomul sărăcie-bogăție și integrarea României în Uniunea Europeană_, Sibiu, pp.156-163, Editura ULBS, ISBN:973-739-101-2, 8 pag., 2005

Filip Luminița Maria, Toma Constantin, 'Priorities of the external Romanian policy at regional level. Evolutions and trends', Conferința Economică Internațională "România _ exigențe în procesul dezvoltării, din perspectiva integrării în anul 2007", Sibiu, pp.164-169, Editura ULBS, ISBN:973-651-992-9, 6 pag., 2004

George Marin, Filip Luminița Maria, 'Creșterea nivelului de cultură economică prin studierea surselor bibliografice în limbi străine', Simpozion științific internațional, _Educație economică. Actualitate și perspective_, A.S.E., București, martie 2003, pp.268-269, Editura Economică, ISBN:973-590-868-9, 2 pag., 2003

Filip Luminița Maria, 'Sărăcia de tranziție', Identitatea și universalitatea economiilor în tranziție în debutul mileniului trei, vol. I, 8-9 mai 2003, Sibiu, Conferința Economică Internațională _Identitatea și universalitatea economiilor în tranziție în debutul mileniului trei_, pp.169-174, Editura ULBS, ISBN:973-651-839-6, 6 pag., 2003

George Marin, Filip Luminița Maria, 'Diplomația parlamentară și experiențele unor economii în tranziție', Identitatea și universalitatea economiilor în tranziție în debutul mileniului trei, vol.I 8-9 mai 2003, Sibiu, Conferința Economică Internațională _Identitatea și universalitatea economiilor în tranziție în debutul mileniului trei_, pp.12-14, Editura ULBS, ISBN:973-651-839-6, 3 pag., 2003

Filip Luminița Maria, Amia El Alaoui, 'De la idealismul economic clasic la teorie economică. Realități si controverse', Simpozion științific internațional, _Educație economică. Actualitate și perspective_, A.S.E., București, martie 2003, pp.85-90, Editura Economică, ISBN:973-590-868-9, 6 pag., 2003

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'The Satisfaction Index In The Hotel Business Case Study: Vega Hotel By Galati', EIRP 2016, pp.188-197, 2016

Păuna Dan, Filip Luminița Maria, 'Assessing goodwill in hotel business. Case study: Milcofil SA. Vrancea', Vol.10, pp.398-408, 2015

Tureac Cornelia, Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, 'Evolution and Impact FDI in Romania, in the Context of Macroeconomic Past and Present', 7-th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP), ISSN:2067 _ 9211, pp.619-625, 2012

Filip Luminița Maria, Andronic Bogdan, Tureac Cornelia, 'The financial market of the cross-selling insurers from Romania', EIRP Proceedings, Vol.7, pp.489-495, 2012

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 50

Punctaj: 859

Situat în top 70%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 51

Punctaj: 235

Situat în top 72%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 39

Punctaj: 229

Situat în top 55%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 34

Punctaj: 395

Situat în top 48%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 50

Punctaj: 235

Situat în top 70%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 37

Punctaj: 229

Situat în top 52%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 28

Punctaj: 91

Situat în top 39%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 25

Punctaj: 29

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 20

Punctaj: 217

Situat în top 28%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 50

Punctaj: 58

Situat în top 70%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 24

Punctaj: 859

Situat în top 86%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 25

Punctaj: 235

Situat în top 89%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 229

Situat în top 61%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 395

Situat în top 61%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 24

Punctaj: 235

Situat în top 86%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 16

Punctaj: 229

Situat în top 57%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 91

Situat în top 50%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 18

Punctaj: 29

Situat în top 64%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 217

Situat în top 43%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 58

Situat în top 75%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 46

Punctaj: 18

Situat în top 65%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 54

Punctaj: 30

Situat în top 76%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 55

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 53

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 15

Punctaj: 256

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 47

Punctaj: 148

Situat în top 66%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 26

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 11

Punctaj: 233

Situat în top 15%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 44

Punctaj: 2

Situat în top 62%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 40

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 41

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2011

Loc: 47

Punctaj: 17

Situat în top 66%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 37

Punctaj: 18

Situat în top 52%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 32

Punctaj: 30

Situat în top 45%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2012

Loc: 32

Punctaj: 23

Situat în top 45%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 18

Punctaj: 128

Situat în top 25%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2015

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2014

Loc: 16

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2013

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2012

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2011

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2014

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2013

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2012

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2011

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - 2016

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 9

Punctaj: 233

Situat în top 13%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 41

Punctaj: 2

Situat în top 58%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2014

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2015

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2013

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2016

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2015

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2012

Loc: 36

Punctaj: 0