ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Duret Gabriela Nicoleta

Universitatea Danubius Galați (în trecut)

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Duret Gabriela Nicoleta, Vladimirescu Tudor, 'Leadership-ul intre strategie si performanta', pp.1-264, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-088-1, 264 pag., 2014

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Sistemul educațional și pregătirea profesională', pp.175-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 16 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Resurse și elemente ale contextului economico-social local și zonal ce influențează oportunitățile tinerilor pe piața forței de muncă', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management Public', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2010

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management General', pp.1-140, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-073-3, 140 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar și Fiscal', pp.1-434, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-568-8, 434 pag., 2010

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management', pp.1-140, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-073-3, 140 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-141-9, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-142-6, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-096-2, 100 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman II', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-250, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-569-5, 250 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman I', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-201, Editura Universitară _Danubius_ Galați, ISBN:978-606-539-021-4, 201 pag., 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar', pp.1-205, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-72-2, 205 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul Finanțelor Publice', pp.1-344, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2428-6, 344 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Fiscal', pp.1-95, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-73-9, 95 pag., 2008

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Mihaela, 'Interferenta inteligentei emotionale in leadershup si management in cadrul proceselor de europenizare si globalizare', pp.1-191, Editura Pompidu, Galati, ISBN:978-606-92415-5-3, 191 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Estimated Market Value of a Company Based on Future Investment Projects', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.37-44, factor de impact REPEC:.014, 2012

Popoiu Adriana, Duret Gabriela Nicoleta, Șoimu Sebastian, Andrișan Daniel Ștefan, 'Political Leaders after the Cold War. The Case of Slobodan Milo_evi_: Toxic vs. Charismatic Leader', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0272, pp.74-85, 2012

Duret Gabriela Nicoleta, 'Distinctia dintre performanta si personalitate- mecanisme interrelationale', Analele Universității Eftimie Murgu, Reșița, Fascicula II- Studii Economice, ISSN:1584-0972, pp.88-90, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 3 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The impact of global economy upon management activity', The Annals of _Dunarea de jos_, University of Galati,Fascicle I/ 2009, Economics and Applied Informatics, Nr.2, ISSN:1584- 0409, pp.605-615, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'European Fiscal Policy of Tax Havens', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2068 - 5459, pp.55-62, 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Încrederea interpersonală și de grup', Analele Universității Eftimie Murgu, Reșița, Fascicula II- Studii Economice, ISSN:1584-0972, pp.267-271, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 5 pag., 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Principalele impozite și taxe în alte state europene', Analele Univ. Dunărea de Jos Galați, Vol.XXII, ISSN:1843-8334, pp.1-5, 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pușcă Florentina, Duret Nicu, Goga Gina Livioara, 'E-government-the case of Romania', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Necșulescu Ecaterina, Pocora Mihail Silviu, Necșulescu Marina, Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, Oncioiu Ionica, 'The importance of the management of consulting companies, concerning the commercial society during the economical crisis', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Popa Anișoara, Duret Gabriela Nicoleta, Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, Mărgărit Adriana, Ștefan Ionuț, 'Considerations on premises and methodology used for diagnosis in organizational culture', The International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, pp.1-6, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Duret Gabriela Nicoleta, Mărgărit Adriana, Pîrju Ionel Sergiu, Câmpeanu Aida Mariana, 'The internalization and globalization of business, mechanisms and motivations', Academia Fortelor Aeriene HENRY COANDA, The 13th International Conference of Scientific Papers _Scientific Research And Education In The Air Force_, ISSN:2247 _ 3173, pp.1-5, 2011

Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pocora Mihail Silviu, 'The contribution of the emotional intelligence on leadership from organizational psychology perspective', CKS The 5th International Scientific Session_Challenges of the Knowledge Society, pp.1-5, 2011

Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Characterization of European Management Perspective Hofstedes Cultural al Dimensions Comparative Analysis', Dunarea de Jos University Of Galati, Faculty Of Economics and Business Administration Center For Interdisciplinary Scientifiv Research Development Strategies For Competitive Economic System, ISSN:2067-0532, pp.220-226, 2011

Gheorghe Tudor, Duret Gabriela Nicoleta, 'The Development of Social Services for the Homeless People', Dunarea de Jos University Of Galati, Faculty Of Economics and Business Administration Center For Interdisciplinary Scientifiv Research Development Strategies For Competitive Economic System, ISSN:2067-0532, pp.279-284, 2011

Câmpeanu Aida Mariana, Duret Gabriela Nicoleta, Pîrju Ionel Sergiu, Andrișan Daniel Ștefan, 'Tax heavens in the context of Globalizations', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.63-69, Editura Agora Univresity Editing House, 7 pag., 2010

Duret Gabriela Nicoleta, 'Noul regim juridic al datoriei publice în România', Analele științifice ale Institutului de Studii Europene, _St. Lupașcu_ Iași, ISSN:1584- 1774, pp.81-92, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Modificarea numelui de familie determinata de institutia adoptiei', Simpozion cu participare internationala, _Influenta sistemului juridic comunitar asupra dreptului intern_, Craiova, pp.387-390, ISBN:778-606-530-450-5, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Ipostaze ale criminalității financiare', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Duret Gabriela Nicoleta, 'Datoria publică', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus, Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Duret Gabriela Nicoleta, 'Organe de stat cu atribuții de control financiar și fiscal', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Goga Gina Livioara, Guriță Gabriel, Pocora Mihail Silviu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Valences of management activity within public government', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 2 Economic, Social and Administrative Approaches to the The Knowledge-Based Organization, ISSN:1843 _ 6722, pp.654-660, Editura _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 7 pag., 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Interactivity Leadership in a Global Economy', EIRP Proceedings, ISSN:2069 _ 9344, pp.693-697, 2011

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Interactive Approaches upon the Residence of a Natural Person and their Connections with Civil Procesual Law, Civil Law and Fiscal Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.428-433, 2010

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The contribution of the emotional intelligence on social services for the homeless people', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.1-5, 2010

Erdei Virgil, Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Legal issues related to donation of organs, tissues and cells of human origin', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.133-137, 2010

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Emotional Intelligence in Romanian Business', EIRP Proceedings, ISSN:2067-9211, pp.238-243, 2010

Duret Gabriela Nicoleta, 'The Impact of Global Economy upon Leadership', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.478-483, 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Abordări interactive asupra domiciliului persoanei fizice și legătura acestora cu dreptul procesual civil, dreptul civil, dreptul fiscal', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, 2009 Univ. Danubius, Galați, pp.428-433, Editura Universitară_Danubius_ Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 6 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Impactul leadershipului asupra economiei globalizate', Conferința Internațională _Integrarea europeană- realitati si perspective_, pp.1-5, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 5 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Paradisurile fiscale din Europa', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, 2008 Univ. Danubius, Galați, pp.1-5, ISBN:978-973-30-2049-3, 2008

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Aprilie 2018

Nou!

Leadership-ul intre strategie si performanta /