ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.dr. Duret Gabriela Nicoleta

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.dr. Duret Gabriela Nicoleta

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Duret Gabriela Nicoleta, Vladimirescu Tudor, 'Leadership-ul intre strategie si performanta', pp.1-264, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-088-1, 264 pag., 2014

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Sistemul educațional și pregătirea profesională', pp.175-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 16 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Resurse și elemente ale contextului economico-social local și zonal ce influențează oportunitățile tinerilor pe piața forței de muncă', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management Public', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2010

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management General', pp.1-140, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-073-3, 140 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar și Fiscal', pp.1-434, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-568-8, 434 pag., 2010

Bordean Ioan, Duret Gabriela Nicoleta, 'Management', pp.1-140, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-073-3, 140 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-141-9, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-142-6, 100 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept financiar și fiscal', pp.1-100, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-096-2, 100 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman II', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-250, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-569-5, 250 pag., 2010

Pușcă Corneliu Andy, Duret Gabriela Nicoleta, Costache Mirela Paula, 'Drept Roman I', pp.1-150, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-081-8, 150 pag., 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul comerțului internațional', pp.1-201, Editura Universitară _Danubius_ Galați, ISBN:978-606-539-021-4, 201 pag., 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Financiar', pp.1-205, Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:978-973-1746-72-2, 205 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Dreptul Finanțelor Publice', pp.1-344, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN:978-973-30-2428-6, 344 pag., 2008

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Drept Fiscal', pp.1-95, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-73-9, 95 pag., 2008

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Mihaela, 'Interferenta inteligentei emotionale in leadershup si management in cadrul proceselor de europenizare si globalizare', pp.1-191, Editura Pompidu, Galati, ISBN:978-606-92415-5-3, 191 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Estimated Market Value of a Company Based on Future Investment Projects', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.37-44, factor de impact REPEC:.014, 2012

Popoiu Adriana, Duret Gabriela Nicoleta, Șoimu Sebastian, Andrișan Daniel Ștefan, 'Political Leaders after the Cold War. The Case of Slobodan Milo_evi_: Toxic vs. Charismatic Leader', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.5, ISSN:2065-0272, pp.74-85, 2012

Duret Gabriela Nicoleta, 'Distinctia dintre performanta si personalitate- mecanisme interrelationale', Analele Universității Eftimie Murgu, Reșița, Fascicula II- Studii Economice, ISSN:1584-0972, pp.88-90, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 3 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The impact of global economy upon management activity', The Annals of _Dunarea de jos_, University of Galati,Fascicle I/ 2009, Economics and Applied Informatics, Nr.2, ISSN:1584- 0409, pp.605-615, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'European Fiscal Policy of Tax Havens', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2068 - 5459, pp.55-62, 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Încrederea interpersonală și de grup', Analele Universității Eftimie Murgu, Reșița, Fascicula II- Studii Economice, ISSN:1584-0972, pp.267-271, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 5 pag., 2009

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Principalele impozite și taxe în alte state europene', Analele Univ. Dunărea de Jos Galați, Vol.XXII, ISSN:1843-8334, pp.1-5, 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pușcă Florentina, Duret Nicu, Goga Gina Livioara, 'E-government-the case of Romania', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Necșulescu Ecaterina, Pocora Mihail Silviu, Necșulescu Marina, Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, Oncioiu Ionica, 'The importance of the management of consulting companies, concerning the commercial society during the economical crisis', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-6, 2011

Popa Anișoara, Duret Gabriela Nicoleta, Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, Mărgărit Adriana, Ștefan Ionuț, 'Considerations on premises and methodology used for diagnosis in organizational culture', The International Conference on Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, pp.1-6, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Duret Gabriela Nicoleta, Mărgărit Adriana, Pîrju Ionel Sergiu, Câmpeanu Aida Mariana, 'The internalization and globalization of business, mechanisms and motivations', Academia Fortelor Aeriene HENRY COANDA, The 13th International Conference of Scientific Papers _Scientific Research And Education In The Air Force_, ISSN:2247 _ 3173, pp.1-5, 2011

Duret Gabriela Nicoleta, Necșulescu Ecaterina, Pocora Mihail Silviu, 'The contribution of the emotional intelligence on leadership from organizational psychology perspective', CKS The 5th International Scientific Session_Challenges of the Knowledge Society, pp.1-5, 2011

Câmpeanu Aida Mariana, Pîrju Ionel Sergiu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Characterization of European Management Perspective Hofstedes Cultural al Dimensions Comparative Analysis', Dunarea de Jos University Of Galati, Faculty Of Economics and Business Administration Center For Interdisciplinary Scientifiv Research Development Strategies For Competitive Economic System, ISSN:2067-0532, pp.220-226, 2011

Gheorghe Tudor, Duret Gabriela Nicoleta, 'The Development of Social Services for the Homeless People', Dunarea de Jos University Of Galati, Faculty Of Economics and Business Administration Center For Interdisciplinary Scientifiv Research Development Strategies For Competitive Economic System, ISSN:2067-0532, pp.279-284, 2011

Câmpeanu Aida Mariana, Duret Gabriela Nicoleta, Pîrju Ionel Sergiu, Andrișan Daniel Ștefan, 'Tax heavens in the context of Globalizations', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.63-69, Editura Agora Univresity Editing House, 7 pag., 2010

Duret Gabriela Nicoleta, 'Noul regim juridic al datoriei publice în România', Analele științifice ale Institutului de Studii Europene, _St. Lupașcu_ Iași, ISSN:1584- 1774, pp.81-92, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Modificarea numelui de familie determinata de institutia adoptiei', Simpozion cu participare internationala, _Influenta sistemului juridic comunitar asupra dreptului intern_, Craiova, pp.387-390, ISBN:778-606-530-450-5, 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Ipostaze ale criminalității financiare', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Duret Gabriela Nicoleta, 'Datoria publică', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus, Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Duret Gabriela Nicoleta, 'Organe de stat cu atribuții de control financiar și fiscal', Sesiunea Stiintifica Dunarea de jos, Galati, pp.1-5, Editura Europlus Galați, ISBN:978-973-7845-71-9, 5 pag., 2007

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Goga Gina Livioara, Guriță Gabriel, Pocora Mihail Silviu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Valences of management activity within public government', The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 2 Economic, Social and Administrative Approaches to the The Knowledge-Based Organization, ISSN:1843 _ 6722, pp.654-660, Editura _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, 7 pag., 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Interactivity Leadership in a Global Economy', EIRP Proceedings, ISSN:2069 _ 9344, pp.693-697, 2011

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Interactive Approaches upon the Residence of a Natural Person and their Connections with Civil Procesual Law, Civil Law and Fiscal Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.428-433, 2010

Duret Gabriela Nicoleta, Duret Nicu, 'The contribution of the emotional intelligence on social services for the homeless people', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.1-5, 2010

Erdei Virgil, Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Legal issues related to donation of organs, tissues and cells of human origin', International Conference on European Integration - Realities and Perspectives, ISSN:2067-9211, pp.133-137, 2010

Necșulescu Ecaterina, Duret Gabriela Nicoleta, 'Emotional Intelligence in Romanian Business', EIRP Proceedings, ISSN:2067-9211, pp.238-243, 2010

Duret Gabriela Nicoleta, 'The Impact of Global Economy upon Leadership', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.478-483, 2010

Duret Nicu, Duret Gabriela Nicoleta, 'Abordări interactive asupra domiciliului persoanei fizice și legătura acestora cu dreptul procesual civil, dreptul civil, dreptul fiscal', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, 2009 Univ. Danubius, Galați, pp.428-433, Editura Universitară_Danubius_ Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 6 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Impactul leadershipului asupra economiei globalizate', Conferința Internațională _Integrarea europeană- realitati si perspective_, pp.1-5, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-013-9, 5 pag., 2009

Duret Gabriela Nicoleta, 'Paradisurile fiscale din Europa', Conferința Internațională _Integrarea europeană _ realități și perspective_, 2008 Univ. Danubius, Galați, pp.1-5, ISBN:978-973-30-2049-3, 2008

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 36

Punctaj: 1896

Situat în top 51%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 29

Punctaj: 1368

Situat în top 41%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 60

Punctaj: 114

Situat în top 85%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 33

Punctaj: 415

Situat în top 46%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 26

Punctaj: 1344

Situat în top 37%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 15

Punctaj: 24

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 55

Punctaj: 114

Situat în top 77%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 47

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 24

Punctaj: 35

Situat în top 34%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 25

Punctaj: 167

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 16

Punctaj: 9

Situat în top 23%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 25

Punctaj: 204

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 11

Punctaj: 1896

Situat în top 52%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 1368

Situat în top 38%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 114

Situat în top 81%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 415

Situat în top 43%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 1344

Situat în top 38%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 24

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 114

Situat în top 62%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 35

Situat în top 10%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 167

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 9

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 204

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 52

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 58

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 28

Punctaj: 132

Situat în top 39%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 53

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 44

Punctaj: 37

Situat în top 62%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 50

Punctaj: 108

Situat în top 70%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 26

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 19

Punctaj: 132

Situat în top 27%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 23

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 34

Punctaj: 31

Situat în top 48%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 40

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 25

Punctaj: 28

Situat în top 35%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2011

Loc: 55

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 43

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2012

Loc: 43

Punctaj: 9

Situat în top 61%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 27

Punctaj: 76

Situat în top 38%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2015

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2014

Loc: 16

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2013

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2012

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2011

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2014

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2013

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2012

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2011

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - 2016

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 17

Punctaj: 132

Situat în top 24%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 20

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 38

Punctaj: 8

Situat în top 54%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2011

Loc: 2

Punctaj: 24

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2014

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2016

Loc: 2

<