ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Danilescu Laura

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: ldanilescu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Danilescu Laura

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Danilescu Laura, Năstase Iulia, 'Teste pentru evaluarea competențelor digitale - Examenul de Bacalaureat 2010', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-32-6, 100 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Danilescu Laura, 'Trust architecture applied in document management', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.27-34, factor de impact REPEC:.014, 2011

Danilescu Laura, 'E-Business Data Access Authorizing Architecture By Applying Trusting Policies', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, ISSN:1582-8859, pp.73-77, factor de impact REPEC:.07, 2011

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Trust Hierarchy Trees Applied in Team Management and Data Access', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.141-144, factor de impact REPEC:.065, 2011

Danilescu Laura, 'Trusting Policies, a New Instrument for Data Protection in Business Reporting', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.78-86, factor de impact REPEC:.065, 2011

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Organization's data access control policies based on trust', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.113-122, factor de impact REPEC:.07, 2010

Danilescu Laura, 'GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS USED IN BUSINESS ENVIRONMENT', Euroeconomica, Nr.1, Vol.20, ISSN:1582-8859, pp.55-58, factor de impact REPEC:.07, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies', International Conference on Computer and Software Modeling, ICCSM 2010 _ Manila, Philippines, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu, China, pp.285-290, ISBN:978-1-4244-9097-4, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Danilescu Marcel, Danilescu Laura, 'Control Access To Information By Applying Trust Policies', Conferința Internațională _Educație și creativitate pentru o soceitate bazată pe cunoaștere_ ediția a IV-a 2010, Universitatea _Titu Maiorescu_ București, pp.49-54, ISBN:978-606-8002-47-7, 2010

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Security of stored and spread data, important objective for reducing the risks of loose and alter the informational capital of the organization', STUD_COMP_IMM, Universitatea _Danubius_ Galati, pp.1-5, 2009

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Xml Based Techniques For Data Privacy In E-Business', Conferința Internațională _Educație și creativitate pentru o soceitate bazată pe cunpaștere_ ediția a III-a 2009, Universitatea _Titu Maiorescu_ București, pp.15-18, ISBN:978-606-8002-36-1, 2009

Danilescu Marcel, Ariton Viorel, Danilescu Laura, 'Waste management using a multilevel distributed system and data mining', Conferința internațională _Knowledge Management_ București 2008, publicat în revista _Informatica Economică_, Nr.4, Vol.XII, ISSN:1453-1305, pp.69-73, 2008

Danilescu Laura, 'Techniques for creating a secure IT environment in order to develop e-business', 9-th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2008, pp.1-5, ISBN:973-1704-11-6, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Danilescu Laura, 'ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE SECURITATE A INFORMAȚIEI, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ON-LINE ALE FIRMELOR DIN ROMÂNIA', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.571-577, 2011

Citare în articol din revistă indexata BDI

SH Alabed, R Hanandeh, 'The Impact of Implementing Information Security Management Systems on E-Business Firms: Case Study in Jordanian Banking Sector', meu.edu.jo, 2013 para: Danilescu Laura, 'E-Business Data Access Authorizing Architecture By Applying Trusting Policies', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, 2011

BS Nascimento, AS Vivacqua, MRS Borges, 'Establishing Trust in Critical Situations', collab.di.uniba.it, 2013 para: Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Trust Hierarchy Trees Applied in Team Management and Data Access', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, 2011

Autocitare

C ADOMNICĂI, M DANILESCU, 'ASSURANCE BEHAVIOUR MODEL IN SOCIAL NETWORKS BASED ON TRUST', 2017 para: Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies', International Conference on Computer and Software Modeling, ICCSM 2010 _ Manila, Philippines, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu, China, ISBN:978-1-4244-9097-4, 2010

C ADOMNICĂI, M DANILESCU, 'ASSURANCE BEHAVIOUR MODEL IN SOCIAL NETWORKS BASED ON TRUST', 2017 para: Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Organization's data access control policies based on trust', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, 2010

L Danilescu, M Danilescu, 'Trust hierarchy trees applied in team management and data access', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2012 para: Danilescu Laura, 'E-Business Data Access Authorizing Architecture By Applying Trusting Policies', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, 2011

L Danilescu, M Danilescu, 'Trust hierarchy trees applied in team management and data access', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2012 para: Danilescu Laura, 'Trusting Policies, a New Instrument for Data Protection in Business Reporting', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, 2011

L Danilescu, 'Trust architecture applied in document management', The Journal of Accounting and Management, ISSN:2284 _ 9459, 2012 para: Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies', International Conference on Computer and Software Modeling, ICCSM 2010 _ Manila, Philippines, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu, China, ISBN:978-1-4244-9097-4, 2010

L Danilescu, 'Trusting policies, a new instrument for data protection in business reporting', Acta Universitatis Danubius. _conomica, ISSN:2065-0175, factor de impact REPEC:.065, 2011 para: Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies', International Conference on Computer and Software Modeling, ICCSM 2010 _ Manila, Philippines, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu, China, ISBN:978-1-4244-9097-4, 2010

Top 30%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Mai 2019

Nou!

Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania