ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Danilescu Laura

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: ldanilescu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Danilescu Laura

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Danilescu Laura, Năstase Iulia, 'Teste pentru evaluarea competențelor digitale - Examenul de Bacalaureat 2010', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8085-32-6, 100 pag., 2010

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Danilescu Laura, 'E-Business Data Access Authorizing Architecture By Applying Trusting Policies', Euroeconomica, Nr.2, Vol.28, ISSN:1582-8859, pp.73-77, factor de impact REPEC:.07, 2011

Danilescu Laura, 'Trusting Policies, a New Instrument for Data Protection in Business Reporting', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.78-86, factor de impact REPEC:.065, 2011

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Trust Hierarchy Trees Applied in Team Management and Data Access', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.141-144, factor de impact REPEC:.065, 2011

Danilescu Laura, 'Trust architecture applied in document management', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.27-34, factor de impact REPEC:.014, 2011

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Organization's data access control policies based on trust', Euroeconomica, Nr.2, Vol.25, ISSN:1582-8859, pp.113-122, factor de impact REPEC:.07, 2010

Danilescu Laura, 'GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS USED IN BUSINESS ENVIRONMENT', Euroeconomica, Nr.1, Vol.20, ISSN:1582-8859, pp.55-58, factor de impact REPEC:.07, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Control Access To Information By Applying Policies Based On Trust Hierarchies', International Conference on Computer and Software Modeling, ICCSM 2010 _ Manila, Philippines, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Printed in Chengdu, China, pp.285-290, ISBN:978-1-4244-9097-4, 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Danilescu Marcel, Danilescu Laura, 'Control Access To Information By Applying Trust Policies', Conferința Internațională _Educație și creativitate pentru o soceitate bazată pe cunoaștere_ ediția a IV-a 2010, Universitatea _Titu Maiorescu_ București, pp.49-54, ISBN:978-606-8002-47-7, 2010

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Xml Based Techniques For Data Privacy In E-Business', Conferința Internațională _Educație și creativitate pentru o soceitate bazată pe cunpaștere_ ediția a III-a 2009, Universitatea _Titu Maiorescu_ București, pp.15-18, ISBN:978-606-8002-36-1, 2009

Danilescu Laura, Danilescu Marcel, 'Security of stored and spread data, important objective for reducing the risks of loose and alter the informational capital of the organization', STUD_COMP_IMM, Universitatea _Danubius_ Galati, pp.1-5, 2009

Danilescu Laura, 'Techniques for creating a secure IT environment in order to develop e-business', 9-th EUROPEAN CONFERENCE E-COMM-LINE 2008, pp.1-5, ISBN:973-1704-11-6, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Danilescu Laura, 'ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE SECURITATE A INFORMAȚIEI, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ON-LINE ALE FIRMELOR DIN ROMÂNIA', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.571-577, 2011

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 61

Punctaj: 310

Situat în top 86%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 58

Punctaj: 50

Situat în top 82%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 56

Punctaj: 132

Situat în top 79%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 57

Punctaj: 128

Situat în top 80%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 56

Punctaj: 50

Situat în top 79%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 52

Punctaj: 132

Situat în top 73%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 38

Punctaj: 30

Situat în top 54%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 42

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 41

Punctaj: 62

Situat în top 58%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 54

Punctaj: 35

Situat în top 76%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 27

Punctaj: 310

Situat în top 96%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 27

Punctaj: 50

Situat în top 96%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 26

Punctaj: 132

Situat în top 93%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 24

Punctaj: 128

Situat în top 86%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 26

Punctaj: 50

Situat în top 93%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 26

Punctaj: 132

Situat în top 93%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 19

Punctaj: 30

Situat în top 68%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 20

Punctaj: 62

Situat în top 71%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 25

Punctaj: 35

Situat în top 89%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 52

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 58

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 55

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 53

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 60

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 48

Punctaj: 131

Situat în top 68%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 26

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 23

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 46

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 40

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 41

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2011

Loc: 20

Punctaj: 96

Situat în top 28%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 43

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2012

Loc: 46

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 41

Punctaj: 35

Situat în top 58%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2015

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2014

Loc: 16

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2013

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2012

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2011

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2014

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2013

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2012

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2011

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - 2016

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 20

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 42

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2014

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2015

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2013

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2016

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2015

Loc: 38

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2012

Loc: 36

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2011

Loc: 19

Punctaj: 96

Situat în top 27%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2015

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2014

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2013

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2012

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2015

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2014

Loc: 7