ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Munteanu Cristinel, 'Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective', pp.1-100, Editura Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 100 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Amintiri despre Eugeniu Coșeriu și reflecții legate de moștenirea sa științifică', Teodor Popovici [autor și editor], Marele Coșeriu - Reper fundamental al lingvisticii moderne, pp.345-353, Editura _Universul_, Chișinău, 9 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'On the Tolerant Masculinity of the Romanian Language', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.113-121, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 9 pag., 2016

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'The Issue of Adultery in a Novel by Camil Petrescu. Some Prejudices and Their Legal Implications from 100 Years Ago', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.122-133, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 12 pag., 2016

, 'Manipulare jurnalistică cu privire la așa-zisa _limbă moldovenească_ (reflecții din perspectiva teoriei limbajului)', Andrei Dumbrăveanu (coord.), Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat, pp.168-186, Editura USM, Chișinău, 19 pag., 2011

, 'Acuitate auditivă în expresii idiomatice românești', Filologia modernă: realizări și perspective în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan (coord.: Gheorghe Popa și Galaction Verebceanu), pp.230-236, Editura Chișinău, 7 pag., 2008

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hockett_s Contribution', _Anadiss_ (numéro hors-série, mai 2017), In honorem / Doctor Honoris Causa Johannes Kabatek, pp.49-60, Editura Universității _Ștefan cel Mare_ din Suceava, 12 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Pentru depășirea localismului cultural prin universalitate', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.82-90, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 9 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii și postfață', pp.1-20, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 20 pag., 2016

, 'B.P. Hasdeu, Studii de știința limbii - Prologul editorului, studiu introductiv și note', pp.1-20, Editura Institutul European, Iași, 20 pag., 2013

, 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

, 'Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu', Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, pp.442-460, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 19 pag., 2013

, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', pp.1-200, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

, 'Eugeniu Coșeriu și învățarea limbilor', Manuela Nevaci (editor), Studia linguistica et philologica. Omagiu Profesorului Nicolae Saramandu, pp.597-608, Editura Universității din București, București, 12 pag., 2011

, 'Despre terminologia lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu (principii, distincții, concepte)', Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (editori Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu), pp.233-248, Editura Universității din București, București, 16 pag., 2011

, 'Sinonime frazeologice obținute prin procedeul variației sinonimizative', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.63-76, Editura Institutul European, Iași, 14 pag., 2008

, 'A vărsa apă în mare _ simplă traducere sau calc frazeologic?', Români majoritari / Români minoritari: interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnologice, pp.295-300, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2008

Zamfir Bălan, ș.a., 'Radu Gabriel Pârvu (coord.), Tehnici de redactare în comunicare', pp.1-150, Editura _Independența Economică_, Pitești, 150 pag., 2008

, 'Tobias Peucer _ primul teoretician autentic al jurnalismului (studiu introductiv)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.15-56, Editura _Independența Economică_, Pitești, 42 pag., 2008

, 'Tobias Peucer, De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice - versiune românească și note de Cristian Bejan (ediție bilingvă) - prologul editorului, studiu introductiv și postfață', pp.1-20, Editura _Independența Economică_, Pitești, 20 pag., 2008

, 'Un vechi precursor al lui Eugeniu Coșeriu în privința tehnicii colajului: (Pseudo)Hermogenes din Tarsus', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.175-197, Editura Institutul European, Iași, 23 pag., 2008

, 'Principiile lingvisticii ca știință a culturii (formulate de Eugeniu Coșeriu)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.159-161, Editura _Independența Economică_, Pitești, 3 pag., 2008

, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', pp.1-200, Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

, ș.a., 'Gabriela Rusu-Păsărin (coord.), Fundamente ale comunicării', pp.1-100, Editura _Independența Economică_, Pitești, 100 pag., 2007

, 'Ut poesis linguistica (sau despre relația lingviștilor cu discursul repetat)', Rezultate și perspective actuale ale lingvisticii românești și străine (coordonat de Luminița Hoarță Cărăușu), pp.275-287, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 13 pag., 2007

, 'Forme ale discursului repetat ca tradiții literare europene inserate în tradiția lingvistică românească', Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, pp.235-240, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2006

, 'O perspectivă integrală asupra sinonimiei', Limba și literatura română. Regional _ național _ european, pp.295-304, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 10 pag., 2006

, 'O expresie regională rară: a-i coace în gușă (cuiva)', Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, pp.389-395, Editura Universității de Vest, Timișoara, 7 pag., 2005

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

, 'Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2008

Traducere publicată în străinătate

Munteanu Cristinel, 'Despre Eugeniu Coșeriu și activitatea acestuia în Montevideo', _Limba română_ (Chișinău) - Johannes Kabatek în dialog cu Olaf Blixen, Nr.2, pp.162-170, 2017

Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală', pp.1-222, Editura Universității _Al. I. Cuza_, Iași, ISBN:978-606-714-227-3, 222 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'John Dewey, Influența lui Darwin asupra filosofiei', Diacronia, Iași, Nr.3, pp.1-20, 2016

, 'R.G. Collingwood, Metodă și metafizică', Revista de filosofie, Nr.5, Vol.LXII, pp.697-712, 2015

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Munteanu Cristinel, 'When the Speaker Is Not Right. Some Remarks Regarding the _Masculinity_ of the Romanian Language', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XIV, pp.97-106, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor/Game of fairies', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Mihail Sadoveanu_s Hanu Ancuței', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.5-15, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, '_O ACHITARE PĂTIMAȘ COMENTATĂ_. PEDEPSIREA ADULTERULUI CA ACT DE JUSTIȚIE PERSONALĂ ÎNTR-UN ROMAN DE CAMIL PETRESCU', Studii si cercetari stiintifice. Seria Filologie, Nr.37, pp.181-191, 2017

Munteanu Cristinel, 'On Linguistic _Unconsciousness_. Some Introductory Remarks', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.21-27, 2017

Munteanu Cristinel, 'On a Phraseological Contamination within Romanian Journalistic Contexts: a se duce pe apa Dunării (_to be wasted_)', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.136-142, 2016

Munteanu Cristinel, 'On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.62-70, 2016

Munteanu Cristinel, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016

Munteanu Cristinel, 'Metafora științifică în concepția lui Aristotel', Studii și cercetări științifice. Seria filologie, Nr.35, pp.23-36, 2016

Munteanu Cristinel, Cristian Moroianu, 'Sur la polygenese dans la terminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques', Revue roumaine de linguistique, Nr.2, pp.1-10, 2016

Munteanu Cristinel, 'Un tezaur cultural on-line: Biblioteca Digitală a Bucureștilor', Zeitschrift für romanische Philologie, Nr.4, Vol.132, pp.1253-1259, 2016

Munteanu Cristinel, Rudolf Windisch, 'Züge sui generis der rumänischen Komposita des Typs frz. _coupe-papier', Romanistisches Jahrbuch, Nr.1, Vol.67, pp.67-102, 2016

Munteanu Cristinel, 'Un aspect al unei hermeneutici integrale: confirmarea sensului (cu ilustrări din Platon și Sadoveanu)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Nr.36, pp.15-32, 2016

, 'Despre etimologia frazeologică multiplă. Câteva distincții suplimentare', Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria științe filologice, Nr.53, pp.51-59, 2015

, 'John Dewey și Eugeniu Coșeriu despre necesitatea exprimării (libere) în știință', Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.2, Vol.XXIV, pp.133-138, 2015

, 'Despre oameni și stiluri', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.31, pp.33-40, 2014

, 'John Dewey cu privire la relația dintre «creativitate» și «alteritate» în limbaj', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.1-2, Vol.XXIV (VII), ISSN:1453 _ 083X, pp.39-45, 2014

, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, pp.149-158, 2014

, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, pp.225-228, 2014

, 'An Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) Hermogenes of Tarsus', _Analele Științifice ale Universității «Ovidius»_ _ Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXIV, pp.27-40, Editura Ovidius University Press, Constanța, 14 pag., 2013

, 'Dezacordul_ în caz al atributului adjectival în limba română. O explicație dintr-o perspectivă tipologică', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1-2, Vol.VI, pp.142-148, 2013

, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu (sau despre justețea unei recomandări privind cercetarea stilurilor)', Anuar de lingvistică și istorie literară, Număr special: G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere, Vol.LIII, pp.185-204, Editura Academiei Române, București, 20 pag., 2013

, 'Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coșeriu', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.IX, pp.85-94, 2013

, 'Problema _exprimării corecte_ și deontologia limbajului (cu un studiu de caz privind statutul cacofoniei în limba română)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.V, pp.120-134, Editura Institutul European, Iași, 15 pag., 2012

, 'În contra plagiatului. Notă introductivă la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.177-179, 2012

, 'Despre o semnificație _pierdută_ a cuvântului român', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.V, pp.30-39, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2012

, 'Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)', Procedia _ Social and Behavioral Sciences, Vol.63, ISSN:1877-0428, pp.229-241, 2012

, 'Pentru o justă înțelegere a conceptului de «semnificat» la Eugeniu Coșeriu', Anuar de lingvistică și istorie literară -, Vol.LI, pp.259-276, Editura Academiei Române, București, 18 pag., 2012

, 'Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.28, pp.25-28, 2012

, 'În contra plagiatului. Note la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.182-185, 2012

, Silvia Munteanu, 'Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens_ The Pickwick Papers', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LV, pp.147-158, 2012

, 'De la Demetrios la Stelian Dumistrăcel cu privire la tratarea stilului/limbajului epistolar', _Studii și cercetări știintifice_, Seria Filologie, Bacau, Nr.28, pp.73-83, 2012

, 'Viața cuvintelor și selecția lor naturală (sau despre influența biologiei asupra lingvisticii)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.230-239, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

, 'Principiile cercetării științifice', Strategii manageriale, Nr.4, Vol.IV, pp.25-30, Editura Independența Economică, Pitești, 6 pag., 2011

, 'Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în socioterminologie (cu o privire specială asupra sintagmei _apă minerală_)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.219-230, Editura Europlus, Galați, 12 pag., 2011

, 'Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în viziunea lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.IV, pp.145-152, Editura Europlus, Galați, 8 pag., 2011

, 'Când Coșeriu (pare că) greșește', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.26-50, Editura Europlus, Galați, 25 pag., 2011

, 'Eugenio Coseriu and his Disciples on the Issue of Synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, Nr.1, Vol.8, pp.101-118, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 18 pag., 2011

, Ioan S. Cârâc, 'Istoria filozofiei limbajului ca hermeneutică sui generis', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.51-60, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

, 'Problema terminologiei în concepția lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.III, pp.66-76, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

, Cristina-Alice Toma, 'Du terme scientifique a l_architecture textuelle relationnelle ou la rencontre terme _ connecteur', Dialogos. Science du langage et didactique des langues - Nouveaux regards sur la terminologie, Numéro coordonné par Corina Cilianu-Lascu, Nr.22, Vol.XI, pp.20-40, Editura ASE, București, 21 pag., 2010

, 'Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.III, pp.364-374, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

, 'Influența ideologiei marxiste asupra concepției lingvistice a lui Iorgu Iordan și a lui Al. Rosetti (cu referire la două probleme)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.258-268, 2010

, 'Expresii idiomatice românești referitoare la regnul animal. Precizări etimologice', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.II, pp.280-290, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2009

, 'Lingvistica integrală _ veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate, Nr.1, Vol.X, pp.235-248, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 14 pag., 2009

, 'Pagini din istoria analogiei între «cuvinte» și «bani»', Strategii manageriale, Nr.1, Vol.II, pp.44-52, Editura Independența Economică, Pitești, 9 pag., 2009

, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, pp.51-61, 2009

, 'Despre «virtuțile stilistice» ale textului jurnalistic', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIV, pp.209-217, 2008

, Stelian Dumistrăcel, 'Limba română: între așteptări și rezultate', Academia Română _ Filiala Iași, _Prelegeri academice_, Iași, Vol.VI, pp.97-126, Editura Academiei Române, 30 pag., 2008

, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime și sinonimie', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, pp.81-91, Editura Galați University Press, 11 pag., 2008

, 'Sugestii privind distincția dintre expresii și locuțiuni', Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIII, pp.221-232, 2007

, 'Ta twam asi _ comentarii _religioase_', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.131-133, 2005

, 'Observații asupra funcțiilor sinonimelor', Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LI, pp.291-298, 2005

, 'Practici magice după expresii idiomatice românești (sâmbătă)', Anuarul Universității «Petre Andrei» Iași, Vol.III, pp.276-281, Editura Impakt, Iași, 6 pag., 2003

, 'Cuvântul sâmbătă în expresii idiomatice românești', Analele Universității «Dunărea de Jos» Galați, Vol.XIII, pp.114-118, 2001

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Munteanu Cristinel, 'O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării', _Limba română_ (Chișinău), Nr.1, pp.112-118, 2017

Munteanu Cristinel, 'Problema sensului la John Dewey', _Limba română_ (Chișinău), Nr.3, pp.119-128, 2017

Munteanu Cristinel, 'Calistrat Hogaș în evocarea lui Anton Marin', _Limba română_ (Chișinău), Nr.4, pp.203-210, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Mihail Sadoveanu și căutarea dreptății. Forme ale justiției în Hanu Ancuței', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.5-6, pp.236-247, 2017

Munteanu Cristinel, 'Despre competența lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.64-85, 2016

, 'Ilie Moromete _ filozoful. Un argument', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.234-241, 2015

, 'Câteva metafore privind valoarea descoperirilor și puterea tradiției în știință', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.62-70, 2015

, 'Logică și legislație. Câteva observații lingvistico-filosofice', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-4, Vol.XXV, pp.101-113, 2015

, 'Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»', _Limba română_, Chișinău, Nr.6, pp.51-61, 2014

, 'Din nou despre noematologie: contribuția lui Nicolae I. Apostolescu', _Limba română_, Chișinău, Nr.5, Vol.XXIV, pp.78-93, 2014

, 'La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon _ Phaidros', _Limba română_, Chișinău, Nr.4, Vol.XXIV, pp.92-103, 2014

, 'Omonimele și sinonimele în concepția lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparținându-i lui Constantin Noica', _Limba română_, Chișinău, Nr.1, Vol.XXIV, pp.49-57, 2014

, 'On the Real Object of Linguistics', _Energeia _ Online-Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie_, Tübingen, Nr.5, pp.43-56, 2014

, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.152-161, 2013

, 'Despre motivarea contextuală a frazeologismelor', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.116-128, 2013

, 'Discursul repetat și titlurile jurnalistice atipice', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.11-19, 2013

, 'Tipuri de sinonimie', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.94-104, 2013

, 'Amintiri și reflecții despre Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XXII, pp.38-45, 2012

, 'Cu Eugeniu Coșeriu despre literatură, istorie și politică', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XXII, pp.17-25, 2012

, 'Eugeniu Coșeriu și problema «stilurilor funcționale»', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.124-131, 2012

, 'O clasificare antică a «stilurilor funcționale» în opera lui Diogenes Laertios', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.64-73, 2012

, 'Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coșeriene', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.37-45, 2012

, 'Revista _Limba română_ din Chișinău _ un nucleu al românismului autentic', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXI, pp.48-53, 2011

, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, pp.180-190, 2011

, 'Despre sâmbătă și reflexele sale în frazeologie', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXI, pp.42-50, 2011

, 'Reflecții privind _funcția criptică_ a limbajului medical', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.120-128, 2010

, 'Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.115-119, 2010

, 'Lingvistica integrală ca Organon pentru cercetările privind limbajul', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XX, pp.110-123, 2010

, Alice Toma, 'Importanța literaturii pentru învățarea limbii române ca limbă străină', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XX, pp.261-270, 2010

, 'Observații și sugestii privind traducerea unor poezii englezești cu formă fixă', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XX, pp.64-72, 2010

, 'Despre _termenul_ limba română și relația sa cu adevărul științific', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.89-102, 2010

, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, pp.184-192, 2009

, 'O problemă de lingvistică _financiară_: analogia cuvinte _ bani', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XVIII, pp.137-149, 2008

, 'Exerciții de stil pe tema discursului repetat', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.8-12, 2008

, 'Valorile stilistice ale părților de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.79-85, 2008

, 'Eminescu în dezbatere cu caracter_ sumativ', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XVIII, pp.199-202, 2008

, 'Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XVIII, pp.65-80, 2008

, 'Observații privind stilul lui Fănuș Neagu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-3, Vol.XVII, pp.143-149, 2007

, 'Oameni și cai (de la Marin Preda citire)', _Limba română_, Chișinău, Nr.10-12, Vol.XVII, pp.52-59, 2007

, 'O analiză de (con)text', _Limba română_, Chișinău, Nr.10, Vol.XVI, pp.22-25, 2006

, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, pp.150-158, 2006

, 'Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.4-6, Vol.XVI, pp.106-111, 2006

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Munteanu Cristinel, 'Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013, 214 p.', Diacronia, Iași, pp.1-3, 2018

, 'Mortua est! _ o lectură din perspectivă biblică', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.125-129, 2005

, 'Eu nu cred nici în Iehova _ elogiu prin negație', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.121-123, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

, 'On the Importance of Coseriu_s Three Types of Linguistic Competence for the Study of Phraseological Units', International Conference _Competence _ Function _ Variation. Linguistica Coseriana V_ (University of Potsdam, october 8-10, 2015), pp.1-10, 2015

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Munteanu Cristinel, 'Language and Hermeneutics in John Dewey_s Theory of Inquiry', THE 6th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, pp.27-31, 2018

Munteanu Cristinel, 'Despre contribuția lui Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor', Al 16-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: _Lingvistică românească, lingvistică romanică_ (Universitatea din București, 25-26 noiembrie 2016), pp.1-10, 2016

Munteanu Cristinel, 'Despre termenul meaning la John Dewey', Liviu-George Maha (coord.), Volumul Conferinței Internaționale a Școlilor Doctorale din cadrul Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, pp.177-187, Editura Performantica, Iași, 11 pag., 2015

, 'Despre relația dintre limbaj și principiul oikeiopragiei la Platon', Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică, ediția a VII-a: Tensiuni ale dreptății: între subiectivitate și normativitate (Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Filosofie, Iași, 12-14 noiembrie 2015), pp.1-10, 2015

, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, pp.86-100, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

, 'Problema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coșeriu (cu o aplicație la cuvântul român)', Acad. Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (editori), Lucrările celui de-al cincilea simpozion internațional de lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013 (Academia Română, Institutul de Lingvistică _Iorgu Iordan _ Alexandru Rosetti_), pp.564-580, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 17 pag., 2013

, 'Despre terminologia metaforică și terminologia interdisciplinară dintr-o perspectivă unificatoare', Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică _ Diacronie și sincronie în studiul limbii române (Facultatea de Litere, Universitatea din București, 13-14 decembrie 2013), pp.1-10, 2013

, '_Dezacordul_ în caz al atributului adjectival în limba română. O abordare din perspectivă tipologică', Conferința Internațională Lexic comun / Lexic specializat: Limba română în timp și spațiu, ediția a VI-a (Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, Facultatea de Litere, Galați, 11-12 iulie 2013), pp.1-10, 2013

, 'Approaching Synonymy from the Integral Linguistics Point of View', Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Coseriu: Perspectives contemporaines. Actes du deuxieme Colloque International d_études cosériennes CoseClus2009, pp.161-179, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 19 pag., 2013

, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu', Colocviul Internațional «G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere» (Academia Română _ Filiala Iași, Institutul de Filologie Română _A. Philippide_, Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, Facultatea de Litere, 1-2 noiembrie 2012), pp.1-10, 2012

, 'The Terminology of the Common Speaker from the Research Methodology Point of View', Conferința Internațională Paradigma Discursului Ideologic, Ediția a IV-a, Dinamica terminologiilor și (re)modelarea sistemelor de idei (Universitatea _Dunărea de Jos_ din Galați, Galați, 31 mai _ 1 iunie 2012), pp.1-10, 2012

, 'Tema «limbaj și politică» la Platon (cu o privire specială asupra conceptului de «oikeiopragie»', Conferința Internațională Lexic comun / Lexic specializat, ediția a V-a (Universitatea _Dunărea de Jos_ Galați, Facultatea de Litere, Galați, 11-12 octombrie 2012), pp.1-10, 2012

, 'Problema sinonimiei în textele religioase (o evaluare critică a unor cercetări de lingvistică românească din anii _60)', Conferința Națională _Text și Discurs Religios_ (ediția a IV-a, Universitatea _Al. I. Cuza_, Iași, 10-12 noiembrie 2011), pp.1-10, 2011

, 'Sinonimia latentă', Al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română _ Limba română: ipostaze ale variației lingvistice (Universitatea din București, Facultatea de Litere _ Catedra de limba română, Centrul de lingvistică teoretică și aplicată (CLTA), București, 3_4 decembrie 2010), pp.1-10, 2010

, 'Ipostaza de homo scientificus religiosus a lui Eugeniu Coșeriu reflectată în cercetări lingvistico-filologice', Conferința Națională _Text și Discurs Religios_ (ediția a III-a, Universitatea _Al. I. Cuza_, Iași, 12-13 noiembrie 2010), pp.1-10, 2010

, 'Compunere lexematică vs. compunere prolexematică în frazeologie ([un] fluieră în biserică sau [un] fluierător în biserică?)', Al IV-lea Simpozion Internațional de Lingvistică (Academia Română, Institutul de lingvistică _Iorgu Iordan _ Al. Rosetti_, București, 5-6 noiembrie 2010), pp.1-10, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 2834

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 100

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 11

Situat în top 5%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 206

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 2034

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 792

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 525

Situat în top 9%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 4983

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 2834

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 206

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 2034

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 792

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - 2018

Loc: 5

Punctaj: 185

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - 2017

Loc: 7

Punctaj: 539

Situat în top 10%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 4

Punctaj: 746

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 5

Punctaj: 659

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2017

Loc: 6

Punctaj: 78

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 4

Punctaj: 396

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 1

Punctaj: 224

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 4

Punctaj: 290

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 2

Punctaj: 135

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 6

Punctaj: 75

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2017

Loc: 2

Punctaj: 150

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 1

Punctaj: 36

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 7

Punctaj: 239

Situat în top 10%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2017

Loc: 1

Punctaj: 11

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 194

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 1

Punctaj: 13

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2018

Loc: 4

Punctaj: 82

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 352

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2014

Loc: 5

Punctaj: 116

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 4

Punctaj: 204

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2017

Loc: 1

Punctaj: 62

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2016

Loc: 1

Punctaj: 44

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2015

Loc: 1

Punctaj: 60

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2014

Loc: 1

Punctaj: 124

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - 2013

Loc: 1

Punctaj: 86

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2018

Loc: 1

Punctaj: 3

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2015

Loc: 1

Punctaj: 60

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2018

Loc: 3

Punctaj: 25

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2016

Loc: 5

Punctaj: 25

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2015

Loc: 1

Punctaj: 75

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2013

Loc: 2

Punctaj: 100

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2018

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2017

Loc: 7

Punctaj: 35

Situat în top 10%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - 2018

Loc: 1

Punctaj: 20

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - 2015

Loc: 2

Punctaj: 20

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - 2017

Loc: 1

Punctaj: 80

Situat în top 1%