ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: varvara.coman@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Preocuparea ONU pentru respectarea libertății de religie', Jurnalul Libertății de Conștiință, pp.135-147, Editura Universitară București, ISBN:978-606-591-728-6, 13 pag., 2013

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, 'Protecting Children Victims of Crimes of Human Trafficking in the EU', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.58-64, 2013

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Interpretation of Treaties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.8, ISSN:1844-8062, pp.16-30, 2012

Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The suspension dismissal of the president of România and of other heads of state from European Union', Dreptul - Ediția în limba engleză, Nr.2, Vol.I, ISSN:2246-9435, pp.1-10, 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Legal Status of Complementary Concepts of Freedom and Liability', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, ISSN:2067- 7677, pp.1-5, 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The Aquatic Environment Protection through Criminal Law', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284 _ 5224, pp.88-100, 2011

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, 'The Role of the Counter-Terrorism-Committee in Fighting Terrorism', Studii și cercetări juridice europene/European Legal Studies and Research, ISSN:2066-6403, pp.132-137, Editura Universul Juridic, 6 pag., 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Regulations of Freedom of Conscience and Religion in International Documents', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.2, ISSN:2067- 7677, pp.402-407, 2011

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'Considerations on the Legal Status of the Individual in Public International Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.102-112, 2010

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'THE PRINCIPLE OF NON DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE EUROPEAN JUDICIAL SPACE', Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN:2067- 7677, pp.1-10, 2010

Steriopol Octavia Daniela, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, 'General Consideration on Legal Tax Evasion vs. Tax Fraud', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.6, ISSN:2065-0175, pp.56-63, factor de impact REPEC:.065, 2010

Coman Varvara Licuța, 'The Right to Freedom of Expression and its Regulation in National and International Legislation', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.105-113, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'Current dimensions of distance learning', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1263-1264, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Popa Anișoara, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The internationalization of higher education through informatics technologies', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1257-1258, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The principle of human liberty and its relation with bioethics and biolaw', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1255-1256, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Negruț Alexandra, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, 'The informatization of education, a resource for modernizing the society', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1261-1262, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Pușcă Benone, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Negruț Vasilica, Matei Dorin, Costache Mirela Paula, 'The education for an active european citizenship', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1267-1268, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Negruț Vasilica, Costache Mirela Paula, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Matei Dorin, Negruț Alexandra, 'The aspects of good governance in the context of globalization', Annals of DAAAM & Proceedings 2010, ISSN:1726-9679, pp.1259-1260, Editura B. Katalinic, ISBN:978-3-901509-73-5, 2 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Bocănială Tache, Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Pocora Monica, Savenco Iulian Georgel, 'The use of computer Technology in Preventing and Fighting Crime', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Savenco Iulian Georgel, Lupșan Gabriela, Bocănială Tache, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, Gîscă Cristian, 'The Implementation of e-Gouvernment Concept in Romania', Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22st International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, ISSN:1726-9679, pp.997-998, Editura Katalinic, B., ISBN:978-3-901509-83-4, 2 pag., 2011

Rusu Ion, Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Bocănială Tache, Matei Dorin, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The insurance for the Protection of Human Rights Within the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21 st International DAAAM Symposium, ISSN:1726-9679, pp.1485-1487, Editura DAAAM International, Vienna, Austria, 3 pag., 2010

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Coman Varvara Licuța, Rusu Ion, Steriopol Octavia, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Human Liberty between Individual Autonomy and Legislative Framework', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.628-632, 2012

Rusu Ion, Bălan-Rusu Minodora Ioana, Coman Varvara Licuța, Steriopol Octavia, 'Fighting Against Terrorism in the European Union by Improving the Judicial Cooperation in Criminal Matters', Conferince Proceedings 1 of The 18th International Conference The Knowledge _ Based Organization, _Nicolae Bălcescu_ Land Forces Academy Publishing House, Sibiu, pp.359-364, 2012

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Coman Varvara Licuța, 'Judicial Truth', EIRP Proceedings _ _ _ _ _ _ _EIRP Proceedings, Vol.10, pp.1-5, 2015

Negruț Vasilica, Maftei Jana, Coman Varvara Licuța, 'The Global Dimension of Education', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.189-195, Editura Universitară Danubius, 7 pag., 2012

Maftei Jana, Negruț Vasilica, Coman Varvara Licuța, 'The Reservation to Treaty', 7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives Danubius University, Vol.7, ISSN:2067 _ 9211, pp.161-165, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, Maftei Jana, Negruț Vasilica, 'The Right to Life', 7th International Conference European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University Of Galati, Romania, Vol.7, ISSN:2067-9211, pp.239-243, Editura Universitară Danubius, 5 pag., 2012

Coman Varvara Licuța, 'PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ȘI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.198-203, 2011

Coman Varvara Licuța, 'PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRȘITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.204-208, 2011

Coman Varvara Licuța, 'PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.86-93, 2011

Coman Varvara Licuța, 'RĂSPUNDEREA JURIDICĂ LEGĂTURA DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ȘI AUTOR', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.94-98, 2011

Coman Varvara Licuța, Costache Mirela Paula, Matei Dorin, 'The Liability Limits for the Minors_ Acts and for Persons with Particular Legal Situation. Aspects of Comparative Law', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.128-132, 2010

Coman Varvara Licuța, 'Juridical Dimension of Discrimination', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.237-240, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 54

Punctaj: 569

Situat în top 76%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 62

Punctaj: 6

Situat în top 87%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 46

Punctaj: 194

Situat în top 65%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 37

Punctaj: 369

Situat în top 52%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 31

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 60

Punctaj: 6

Situat în top 85%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 13

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 43

Punctaj: 194

Situat în top 61%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 30

Punctaj: 62

Situat în top 42%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 37

Situat în top 31%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 54

Punctaj: 12

Situat în top 76%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 22

Punctaj: 257

Situat în top 31%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură străină - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 569

Situat în top 64%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 6

Situat în top 77%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 194

Situat în top 64%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - toata cariera

Loc: 9

Punctaj: 369

Situat în top 41%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 6

Situat în top 77%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 194

Situat în top 64%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din străinătate - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - toata cariera

Loc: 8

Punctaj: 62

Situat în top 36%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 4

Punctaj: 37

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 12

Situat în top 64%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 12

Punctaj: 257

Situat în top 55%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol revistă cotată ISI - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Citare în articol din revistă indexata BDI - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 52

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 52

Punctaj: 35

Situat în top 73%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 55

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - 2013

Loc: 46

Punctaj: 20

Situat în top 65%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 31

Punctaj: 78

Situat în top 44%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 34

Punctaj: 227

Situat în top 48%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 26

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 22

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 29

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 28

Punctaj: 6

Situat în top 39%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 23

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 46

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2016

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2015

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2014

Loc: 40

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 35

Punctaj: 14

Situat în top 49%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 23

Punctaj: 30

Situat în top 32%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2011

Loc: 31

Punctaj: 61

Situat în top 44%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 44

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 15

Punctaj: 35

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 35

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 30

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2012

Loc: 20

Punctaj: 48

Situat în top 28%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 8

Punctaj: 166

Situat în top 11%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2016

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2015

Loc: 11

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2014

Loc: 16

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2013

Loc: 8

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2012

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - CITĂRI - 2011

Loc: 9

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2016

Loc: 12

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 10

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2014

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2013

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2012

Loc: 5

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2011

Loc: 6

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator - 2016

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 21

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 17

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 28

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 26

Punctaj: 6

Situat în top 37%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 20

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 42

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2011

Loc: 4

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2014

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în străinătate - 2011

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2016

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2015

Loc: 7

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2013

Loc: 3

Punctaj: 0

Situat în top 100%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact - 2012

Loc: 2

Punctaj: 0

Situat în top 100%