ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Ciucă Liviu Bogdan

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: bogdanciuca@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Ciucă Liviu Bogdan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ciucă Liviu Bogdan, 'MEDIATION VS. MEDIATOR', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.4, ISSN:2067-7677, pp.15-20, 2013

Ciucă Liviu Bogdan, 'Few Perspectives on the Comparative Law Concerning Notarial Activity', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.164-167, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Ciucă Liviu Bogdan, 'Life After the New Civil Code _ Two Years of Enforcement', Conferința Internațională _Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity_, Tîrgu Mureș, Universitatea Petru Maior, pp.1-5, 2013

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 19

Punctaj: 25

Situat în top 29%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2013

Loc: 9

Punctaj: 25

Situat în top 14%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2013

Loc: 6

Punctaj: 25

Situat în top 29%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2013

Loc: 4

Punctaj: 25

Situat în top 19%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Nou!

MEDIATION VS. MEDIATOR / Agora International Journal of Juridical Sciences