ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Ciucă Liviu Bogdan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ciucă Liviu Bogdan, 'MEDIATION VS. MEDIATOR', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.4, ISSN:2067-7677, pp.15-20, 2013

Ciucă Liviu Bogdan, 'Few Perspectives on the Comparative Law Concerning Notarial Activity', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.164-167, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Ciucă Liviu Bogdan, 'Life After the New Civil Code _ Two Years of Enforcement', Conferința Internațională _Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity_, Tîrgu Mureș, Universitatea Petru Maior, pp.1-5, 2013

Iunie 2018

Nou!

MEDIATION VS. MEDIATOR / Agora International Journal of Juridical Sciences

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania