ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Ciucă Liviu Bogdan

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ciucă Liviu Bogdan, 'MEDIATION VS. MEDIATOR', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.4, ISSN:2067-7677, pp.15-20, 2013

Ciucă Liviu Bogdan, 'Few Perspectives on the Comparative Law Concerning Notarial Activity', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.164-167, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Ciucă Liviu Bogdan, 'Life After the New Civil Code _ Two Years of Enforcement', Conferința Internațională _Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity_, Tîrgu Mureș, Universitatea Petru Maior, pp.1-5, 2013

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Martie 2018

Nou!

MEDIATION VS. MEDIATOR / Agora International Journal of Juridical Sciences