ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Chirilă Angelica Daniela

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Drept

Departamentul: Drept

e-mail: chirila_angelica@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Chirilă Angelica Daniela

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Chirilă Angelica Daniela, 'Drept penal - partea generală, volumul II', pp.1-242, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-394-9, 242 pag., 2016

Chirilă Angelica Daniela, ',Drept penal - partea generală, volumul I', pp.1-177, Editura Universitară _Danubius_, Galați, ISBN:978-606-533-393-2, 177 pag., 2016

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Ghinăraru Cătălin, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Masuri alternative ale volatilitatii preturilor in calitate de predictori ai socurilor exogene aleatoare', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Linii strategice ale incluziunii tinerilor în context european și românesc', pp.135-143, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 9 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Resurse și elemente ale contextului economico-social local și zonal ce influențează oportunitățile tinerilor pe piața forței de muncă', pp.81-109, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-75-8, 29 pag., 2011

Modiga Georgeta, Ghinăraru Cătălin, Negruț Vasilica, Maftei Jana, Chirilă Angelica Daniela, Turtureanu Anca Gabriela, 'Raportul științific și tehnic (RST) în extenso', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.169-180, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Goga Gina Livioara, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Lupșan Gabriela, Pușcă Florentina, Chirilă Angelica Daniela, 'Serviciile sociale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.137-148, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pușcă Florentina, Modiga Georgeta, Lupșan Gabriela, Chirilă Angelica Daniela, Pocora Monica, Duret Gabriela Nicoleta, 'Sistemul educațional și pregătirea profesională', pp.175-190, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-44-4, 16 pag., 2011

Negruț Vasilica, Modiga Georgeta, Maftei Jana, Chirilă Angelica Daniela, Bordean Ioan, 'Alternative privind organizarea sistemului de pensii', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.41-72, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 32 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Rusu Ion, Chirilă Angelica Daniela, Coman Varvara Licuța, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'The suspension dismissal of the president of România and of other heads of state from European Union', Dreptul - Ediția în limba engleză, Nr.2, Vol.I, ISSN:2246-9435, pp.1-10, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'CONFLICTUL DE INTERESE. IMPLICAȚII JURIDICE ADMINISTRATIVE ȘI PENALE', Revista Transilvană de Științe Administrative, Nr.3 (27), ISSN:1454-1378, pp.17-29, 2010

Roșu Angelica, Chirilă Angelica Daniela, 'Settlement of disputes between consumers and business operators by alternative means', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Chirilă Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'Analysis on judicial practice regarding precursory complaints', Agora International Journal of Juridical Sciences, Nr.II, ISSN:2067-7677, pp.1-5, 2010

Chirilă Angelica Daniela, Dragu Crețu, 'Observations on the Prior Complaint_s Limitation Period of the Injured Party', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.6, ISSN:1844-8062, pp.22-29, 2010

Chirilă Angelica Daniela, 'A Plaintiff_s Prior Complaint Substantive and Formal Requirements', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.97-104, 2009

Chirilă Angelica Daniela, 'LA PLAINTE PR…ALABLE DE LA PERSONNE PR…JUDICI…E. ASPECTS DE DROIT COMPAR…', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.2, ISSN:1844-8062, pp.149-159, 2006

Chirilă Angelica Daniela, 'LE CONCEPT ET L_IMPORTANCE DE LA PLAINTE PREALABLE', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.1, ISSN:1844-8062, pp.91-104, 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Postolache Mihaela, Filofteia Repez, Gheorghe Ștefan, Chirilă Angelica Daniela, 'N.A.T.O. PRESENCE IN THE WIDER BLACK SEA', Proceedings of The 16th International Business Information Management Association Conference, (IBIMA), JUNE 29-30, 2011, Kuala Lumpur, Malayezia, _ Innoviation and Knowledge Advantage_, pp.1-5, ISBN:978-0-9821489-5-2, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Pușcă Florentina, Boroi Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'General aspects on the influence of the modern bio-medical techniques on the human body', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Chirilă Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Postolache Mihaela, Chirilă Angelica Daniela, Lupșan Gabriela, Roșu Angelica, 'LEGAL IMPLICATIONS REGARDING THE USE OF E-LEARNING PLATFORMS IN ROMANIA', 7th International Scientific Conference _eLearning and Software for Education_ - eLSE, ISSN:2066-026X, pp.1-6, 2011

Roșu Angelica, Chirilă Angelica Daniela, 'THE OBLIGATION OF INDIVIDUALS TO PAY VAT ON REAL ESTATE TRANSACTIONS', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.529-534, 2010

Chirilă Angelica Daniela, Roșu Angelica, 'LEGAL AND CRIMINAL REGULATIONS IN FINANCIAL LAW- TAX', 11th International Conference Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, pp.594-601, 2010

Tureac Cornelia, Chirilă Angelica Daniela, 'DECISION _ A KEY ELEMENT IN THE MANAGERIAL SYSTEM OF THE COMPANY', Analele Universității din Oradea, ISSN:1582-5450, pp.655-662, 2008

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Chirilă Angelica Daniela, 'Causes of Supporting. Causes of Non-Imputability. Delimitations', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.112-116, 2014

Boroi Alexandru, Chirilă Angelica Daniela, 'The New Romanian Criminal Code and the Current Romanian Criminal Code, Related to Prior Complaint in Case of Abuse of Office', 7th International Conference European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University Of Galati, Romania, ISSN:2067-9211, pp.35-39, 2012

Chirilă Angelica Daniela, 'PLÂNGEREA PREALABILĂ A PERSOANEI VĂTĂMATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.147-156, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'APRECIEREA PROBELOR IN PROCESUL PENAL. ASPECTE DE DREPT COMPARAT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.157-159, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'OFICIUL EUROPEAN DE POLIȚIE - EUROPOL', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.155-159, 2011

Boroi Alexandru, Chirilă Angelica Daniela, Crețu Dragu, 'Criminal Responsibility of Minors in the New Criminal Code Offences (Law No. 286/2009)', 6th Edition of International Conference The European Integration _ Realities and Perspectives Proceedings, pp.72-76, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'NOȚIUNILE DE _FUNCȚIONAR PUBLIC_ ȘI _FUNCȚIONAR_ IN CONCEPȚIA LEGIUITORULUI PENAL ROMÂN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.160-164, 2011

Chirilă Angelica Daniela, 'CONFLICTUL DINTRE DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE SI DREPTUL LA VIATA PRIVATA AL PERSOANELOR . JURISPRUDENTA CEDO', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.657-662, 2011

Chirilă Angelica Daniela, Irina Daniela, 'L_organisation et L_exercice du Mťtier de Psychologue en Roumanie', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.309-315, 2010

Crețu Dragu, Chirilă Angelica Daniela, 'The Complaint before the Judge against the Prosecutor_s Resolutions or Writs for not Proceeding to Trial _ Article278 (8), Letter c) C.C.P', eirp 2010, pp.66-68, 2010

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 19

Punctaj: 274

Situat în top 27%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 28

Situat în top 27%

Top Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 9

Punctaj: 419

Situat în top 13%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 4

Punctaj: 419

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 20

Punctaj: 77

Situat în top 28%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 15

Punctaj: 35

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 3

Punctaj: 236

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 3

Punctaj: 419

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 21

Punctaj: 106

Situat în top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 18

Punctaj: 77

Situat în top 25%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2011

Loc: 13

Punctaj: 15

Situat în top 18%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - 2011

Loc: 14

Punctaj: 28

Situat în top 20%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2012

Loc: 21

Punctaj: 18

Situat în top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2011

Loc: 2

Punctaj: 187

Situat în top 3%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 4

Punctaj: 419

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 6

Punctaj: 141

Situat în top 27%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 3

Punctaj: 419

Situat în top 14%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 4

Punctaj: 106

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2013

Loc: 6

Punctaj: 77

Situat în top 27%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 23%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2011

Loc: 2

Punctaj: 236

Situat în top 9%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 2

Punctaj: 419

Situat în top 9%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 4

Punctaj: 106

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2013

Loc: 4

Punctaj: 77

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2011

Loc: 4

Punctaj: 15

Situat în top 18%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings - 2011

Loc: 3

Punctaj: 28

Situat în top 14%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2011

Loc: 6

Punctaj: 6

Situat în top 27%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 3

Punctaj: 35

Situat în top 14%

Top Facultatea de Drept, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2011

Loc: 2

Punctaj: 187

Situat în top 9%

Revistele stiintifice ale universit„tii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Nou!

Drept penal - partea generală, volumul II /