ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Cheșcă Alina Beatrice

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

e-mail: alina.chesca@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Cheșcă Alina Beatrice

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Cheșcă Alina Beatrice, 'OUTSIDE THE BORDERS, INSIDE THE HUMAN SOUL', CENTER AND PERIPHERY. STUDIES OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS, pp.229-237, Editura Lambert Academic Publishing, Germania, ISBN:978-3-659-68835-5, 9 pag., 2015

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Cheșcă Alina Beatrice, 'Mihail Sebastian _ spirit brăilean și dunărean', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.42-50, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 9 pag., 2017

Cheșcă Alina Beatrice, 'MODELE DE COMUNICARE ÎN LIMA ENGLEZĂ, CURS ID, Anul II, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-359-8, 100 pag., 2015

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN COMUNICARE, CURS ID, Anul I, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-349-9, 100 pag., 2015

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN COMUNICARE, CURS ID, Anul I, sem. I', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-348-2, 100 pag., 2015

Cheșcă Alina Beatrice, 'DICTIONARY OF LEGAL TERMS', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-334-5, 100 pag., 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'MIHAIL SEBASTIAN - O ABORDARE PSIHANALITICĂ', pp.1-200, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-3775-0, 200 pag., 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII, anul I, ZI', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII, anul II, ZI', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, 100 pag., 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE, anul I, ZI', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-248-5, 100 pag., 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE, anul III, ZI', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-249-2, 100 pag., 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'LIMBA ENGLEZĂ ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE, anul II, ZI', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-249-2, 100 pag., 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE COMUNICARE, CURS ID, Anul II, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-179-2, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE COMUNICARE, CURS ID, Anul I, sem. I', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-139-6, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, CURS ID, Anul I, sem. I', pp.1-100, Editura Universitara Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-139-6, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, CURS ID, Anul I, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-063-4, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE COMUNICARE, CURS ID, Anul I, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-063-4, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, CURS ID, Anul II, sem. I', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-178-5, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE RISE, CURS ID, Anul I, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-063-4, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE RISE, CURS ID, Anul I, sem. I', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-139-6, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE RISE, CURS ID, Anul II, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-179-2, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT, CURS ID, Anul II, sem. II', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-179-2, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE RISE, CURS ID, Anul II, sem. I', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-178-5, 100 pag., 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE DREPT', pp.1-100, Editura Fundația Academică Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-78-4, 100 pag., 2008

Cheșcă Alina Beatrice, 'CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE COMUNICARE', pp.1-100, Editura Fundația Academică Danubius, Galați, 100 pag., 2008

Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Cheșcă Alina Beatrice, '_JURNALUL SOARELUI_/ _JOURNAL OF THE SUN_', pp.1-100, Editura Pax Aura Mundi, Galați, 100 pag., 2014

Cheșcă Alina Beatrice, '_FETIȚA DE LA CELĂLALT CAPĂT DE SUFLET_ / _THE LITTLE GIRL FROM THE OTHER SIDE OF THE SOUL_', pp.1-100, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-973-1724-53-9, 100 pag., 2008

Marinescu Liviu Mihail, Cheșcă Alina Beatrice, 'UNIVERSITATEA _DANUBIUS_ GALATI _ 15 ANI DE LA INTEMEIERE', pp.1-200, Editura Fundatiei Academice _Danubius_ Galati, 200 pag., 2007

Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN)

Cheșcă Alina Beatrice, '_SĂRUTUL ZEILOR_/ _KISS OF THE GODS_', pp.1-100, Editura Axis Libri, Galați, ISBN:978-606-8324-50-0, 100 pag., 2013

Cheșcă Alina Beatrice, 'Nicolae Negulescu - _NUNTA CUVINTELOR_/_THE WEDDING OF WORDS_', pp.1-100, Editura Singur, Târgoviște, ISBN:978-606-8419-75-6, 100 pag., 2013

Cheșcă Alina Beatrice, '_OPT ÎNCERCĂRI DE-A TE NAȘTE SINGUR_/ _EIGHT ATTEMPTS OF BEING BORN ALONE_ (antologie bilingvă de poezie)', pp.1-100, Editura Centrului Cultural Galați, ISBN:973-0-04012-5, 100 pag., 2005

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Cheșcă Alina Beatrice, 'Danubian Exoticism in _Europolis_ by Jean Bart', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.1-1, factor de impact REPEC:.065, 2015

Cheșcă Alina Beatrice, 'Mihail Sebastian and his Danubian Loneliness', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284 _ 5224, pp.92-97, 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'The Literature of the Absurd: Writing against Death', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.7, ISSN:2069 _ 0398, pp.93-98, 2013

Cheșcă Alina Beatrice, 'The Danubian Eros and Thanatos in Mihail Sebastian_s Work', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.3, ISSN:2284 _ 5224, pp.345-351, 2013

Cheșcă Alina Beatrice, 'Mihail Sebastian - A Danubian Romanian or the Writer_s Triple Identity', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284 _ 5224, pp.66-74, 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'Teaching English in the Communication and Press Field', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.5, ISSN:2069 _ 0398, pp.92-99, 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'The Oriental Culture and its Eternal Fascination', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.5, ISSN:2069 _ 0398, pp.176-182, 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'The Writer_s Condition and the Concept of Fear', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.4, ISSN:2069 _ 0398, pp.55-63, 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE LONELINESS OF THE ARTIST_S SPIRIT', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.1, ISSN:2069 _ 0398, pp.168-174, 2007

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Cheșcă Alina Beatrice, 'DESPRE VISE ȘI ETERNA POEZIE', SFERA EONICĂ, Craiova, Nr.VIII, Vol.III, ISSN:2286-0509, pp.24-25, 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'DESPRE VISE ȘI ETERNA POEZIE', DESTINE LITERARE, Montreal, Nr.52-54, Vol.7, pp.78-79, 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'POSTFAȚĂ LA UN MANUSCRIS AL IUBIRII', REGATUL CUVÂNTULUI, Craiova, Nr.25, Vol.IV, ISSN:2247-9716, pp.55-56, 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'SUNT DEJA EU', AXIS LIBRI, Nr.15, Vol.V, ISSN:1844-9603, pp.55-55, 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'VIAȚA PRECUM O CARTE', INSOMNII PENTRU WEEK-END, pp.223-226, Editura Axis Libri, Galați, ISBN:978-606-8324-19-7, 4 pag., 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'GÂNDURI CĂTRE DUMNEZEU _ GEORGIANA NECULA', REGATUL CUVÂNTULUI, Craiova, Nr.3, Vol.II, ISSN:2247-9716, pp.156-158, 2012

Cheșcă Alina Beatrice, 'DESPRE TALENT ȘI DUMNEZEIRE', CONSTELAȚII DIAMANTINE, Craiova, Nr.9, Vol.II, ISSN:2069-0657, pp.48-48, 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'DESPRE ETERNA FRUMUSEȚE', CONSTELAȚII DIAMANTINE, Craiova, Nr.3, Vol.I, ISSN:2069-0657, pp.41-41, 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'AM FOST CÂNDVA OM', CONSTELAȚII DIAMANTINE, Craiova, Nr.3, Vol.I, ISSN:2069-0657, pp.15-16, 2010

Cheșcă Alina Beatrice, 'NEGAREA IN FANTEZIE LA MIHAIL SEBASTIAN', Analele Universității Danubius, Galați, pp.1-5, 2002

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE FIGURATIVE LANGUAGE IN _INTIMATIONS OF IMMORTALITY FROM RECOLLECTIONS OF EARLY CHILDHOOD_ BY W. WORDSWORTH', Analele Universității Danubius, pp.189-191, Editura Evrika, Brăila, 3 pag., 1999

Cheșcă Alina Beatrice, 'GENERICS EMBEDDED IN ENGLISH AND ROMANIAN MODAL VERBS', Analele Universității Danubius, pp.193-197, Editura Evrika, Brăila, 5 pag., 1999

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Popa Anișoara, Cheșcă Alina Beatrice, 'How to Prepare / Encourage Young People for Intercultural Exchanges Projects', Conferința Spectrum of Education organizată de AFS-Turcia, 23-26 noiembrie, 2011, Istanbul, Turcia, pp.1-5, 2011

Cheșcă Alina Beatrice, 'SYMBOLS OF THE ORIENTAL CULTURE: RABINDRANATH TAGORE AND RUMI MEVLANA', _Oriental languages and cultures_, Russian State University for the Humanities (RSUH), MOSCOVA, RUSSIA, pp.317-319, 2010

Popa Anișoara, Maftei Jana, Cheșcă Alina Beatrice, 'Different Visions of Reporting to the Country of Origin of Refugees from Areas Affected by War', Conference of the Society For Cross-Cultural Research (SCCR), Las Vegas, Nevada, USA, February 18-21, 2009, pp.1-5, 2009

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE FRUSTRATION OF THE JEWISH SPIRIT', International Conference, Galati, pp.1-5, Editura Europlus, Galați, ISBN:978-973-7845-95-5, 5 pag., 2008

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE DEATH OBSESSION WITH SAMUEL BECKETT AND EUGEN IONESCU', International Conference, Galați, pp.88-93, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, ISBN:973-30-1259-9, 6 pag., 2006

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE AESTHETICS OF MIRROR WITH OSCAR WILDE AND MIHAIL SEBASTIAN', Seventh International Conference of RSEAS: Galați, pp.229-239, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1003-0, 11 pag., 2005

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Cheșcă Alina Beatrice, 'History, Culture, Peace: Rumi Mevlana', EIRP 2016, pp.1-5, 2016

Cheșcă Alina Beatrice, 'CREATION, IDENTITY AND REFLECTION', Proceedings, Conferința Internațională _Integrarea Europeană _ Realități și Perspective_, Universitatea _Danubius_, Galați, ISSN:2067-9211, pp.658-663, Editura Danubius University Press, Galați, 6 pag., 2015

Cheșcă Alina Beatrice, 'THE APPROACH OF THE MUSLIM OTHER IN THE WESTERN MEDIA', Proceedings, Conferința Internațională _Integrarea Europeană _ Realități și Perspective_, Universitatea _Danubius_, Galați, ISSN:2067-9211, pp.299-303, Editura Danubius University Press, Galați, 5 pag., 2014

Cheșcă Alina Beatrice, 'TEAMA DE VIAȚĂ SAU CONDIȚIA CREATORULUI ÎN SPAȚIUL EUROPEAN', Conferința Internațională _Integrarea Europeană _ Realități și Perspective_, Galați, octombrie 2007, pp.731-736, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, ISBN:978-973-30-1317-4, 6 pag., 2008

Cheșcă Alina Beatrice, 'IMPOSIBILITATEA COMUNICĂRII SAU SINGURĂTATEA PERSONAJELOR LUI MIHAIL SEBASTIAN', Conferința Internațională _Integrarea Europeană _ Realități și Perspective_, Galați, octombrie 2007, pp.669-671, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, ISBN:978-973-30-1317-4, 3 pag., 2008

Cheșcă Alina Beatrice, 'THANATOSUL SAU ISPITA MORȚII ÎN CULTURA EUROPEANĂ: MIHAIL SEBASTIAN SI FRANZ KAFKA', Conferința Internațională _Integrarea Europeana _ Realități și Perspective_, Galați, 5-6 mai 2006, pp.659-665, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, ISBN:978-973-30-1512-3, 7 pag., 2006

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 21

Punctaj: 3388

Situat în top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 14

Punctaj: 2722

Situat în top 20%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 15

Punctaj: 2409

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 240

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 2

Punctaj: 60

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 17

Punctaj: 31

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 3388

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 2722

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 3

Punctaj: 2409

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 240

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - toata cariera

Loc: 1

Punctaj: 60

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - toata cariera

Loc: 6

Punctaj: 31

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - toata cariera

Loc: 5

Punctaj: 210

Situat în top 24%

Top Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 10

Punctaj: 352

Situat în top 14%

Top Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 10

Punctaj: 445

Situat în top 14%

Top Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 16

Punctaj: 244

Situat în top 23%

Top Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 17

Punctaj: 391

Situat în top 24%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 4

Punctaj: 314

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 6

Punctaj: 380

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 12

Punctaj: 200

Situat în top 17%

Top Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 16

Punctaj: 300

Situat în top 23%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2013

Loc: 17

Punctaj: 52

Situat în top 24%

Top Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 18

Punctaj: 44

Situat în top 25%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 15

Punctaj: 35

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 15

Punctaj: 35

Situat în top 21%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 6

Punctaj: 14

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 3

Punctaj: 300

Situat în top 4%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 5

Punctaj: 300

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 10

Punctaj: 200

Situat în top 14%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 14

Punctaj: 300

Situat în top 20%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 2

Punctaj: 80

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 1

Punctaj: 40

Situat în top 1%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 12

Punctaj: 52

Situat în top 17%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2012

Loc: 21

Punctaj: 36

Situat în top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2014

Loc: 5

Punctaj: 6

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2012

Loc: 2

Punctaj: 8

Situat în top 3%

Top Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2011

Loc: 5

Punctaj: 1

Situat în top 7%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2011

Loc: 7

Punctaj: 30

Situat în top 10%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2016

Loc: 14

Punctaj: 35

Situat în top 20%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2015

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 6%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2015

Loc: 2

Punctaj: 352

Situat în top 10%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2014

Loc: 4

Punctaj: 445

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2012

Loc: 4

Punctaj: 244

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2011

Loc: 5

Punctaj: 391

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2015

Loc: 1

Punctaj: 314

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2014

Loc: 3

Punctaj: 380

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2012

Loc: 3

Punctaj: 200

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2011

Loc: 4

Punctaj: 300

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - ARTICOLE ȘTIINȚIFICE - 2012

Loc: 6

Punctaj: 44

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2016

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2015

Loc: 4

Punctaj: 35

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE - 2014

Loc: 5

Punctaj: 35

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în străinătate - 2015

Loc: 5

Punctaj: 14

Situat în top 24%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2015

Loc: 1

Punctaj: 300

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 2

Punctaj: 300

Situat în top 10%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2012

Loc: 3

Punctaj: 200

Situat în top 14%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2011

Loc: 4

Punctaj: 300

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2014

Loc: 1

Punctaj: 80

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2013

Loc: 1

Punctaj: 40

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+) - 2013

Loc: 6

Punctaj: 52

Situat în top 29%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2014

Loc: 4

Punctaj: 6

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2012

Loc: 2

Punctaj: 8

Situat în top 10%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Articol în alte reviste de specialitate din țară - 2011

Loc: 4

Punctaj: 1

Situat în top 19%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate - 2011

Loc: 1

Punctaj: 30

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2016

Loc: 2

Punctaj: 35

Situat în top 10%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2015

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 5%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG - 2014

Loc: 1

Punctaj: 35

Situat în top 5%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Nou!

Mihail Sebastian _ spirit brăilean și dunărean / Galați-Brăila - Trecut. Actu...