ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Conf.univ.dr. Ioan Cătălin Angelo

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Stiinte Economice

Departamentul: Finanțe și Administrarea Afacerilor

e-mail: catalin_angelo_ioan@univ-danubius.ro

Statistici

Rapoarte privind activitatea Conf.univ.dr. Ioan Cătălin Angelo

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în străinătate

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The analysis of European Union Countries Index of Globalization from the Viewpoint of Clusters', Innovative approaches in the management of competitiveness of business - Coord. A.Berezin, M. Bezpartochnyi, ISSN:1877-0444, pp.18-24, Editura ISMA University, Riga, Latvia, 7 pag., 2016

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică aplicată economie _ Curs ID-FR. Ediție revizuită și adăugită', pp.1-160, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-477-9, 160 pag., 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Statistică economică _ Curs ID-FR', pp.1-123, Editura Universității Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-478-6, 123 pag., 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'ȘANSA _ ÎNTRE FINIT ȘI INFINIT. Teoria probabilităților și Statistică', pp.1-410, Editura Zigotto, Galați, 410 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Macroeconomie', pp.1-226, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-216-8, 226 pag., 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analiza activității economice a județelor dunărene relativ la media câștigului salarial net', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.57-80, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 24 pag., 2017

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Prețuri și concurență', pp.1-286, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-669-175-8, 286 pag., 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'Analiză matematică', pp.1-164, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 164 pag., 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'Algebră', pp.1-252, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 252 pag., 2014

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică', pp.1-516, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-071-2, 516 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mateconomie', pp.1-532, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-67-0, 532 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-322, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-65-6, 322 pag., 2012

Ioan Cătălin Angelo, 'Fundamente matematice ale ingineriei financiare', pp.1-180, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-044-6, 180 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie', pp.1-382, Editura Zigotto, Galați, 382 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, 'Elemente de econometrie', pp.1-250, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-606-8303-30-7, 250 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Metode de modelare matematică în economie', pp.1-300, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-046-0, 300 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'n-Microeconomie. Aplicații', pp.1-174, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-045-3, 174 pag., 2011

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică aplicată în economie', pp.1-198, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, ISBN:978-606-533-035-1, 198 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, 'Modelarea deciziei financiar-contabile', pp.1-96, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, ISBN:978-606-533-038-2, 96 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Modele și metode matematice în activitatea economică', pp.1-478, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-014-9, 478 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Matematică aplicată în micro și macroeconomie', pp.1-534, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-606-585-015-6, 534 pag., 2010

Ioan Cătălin Angelo, 'Metode matematice de modelare a fenomenelor economice-vol.I-Jocuri de întreprindere, modele matematice în gestiune financiară, modele decizionale', pp.1-208, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2496-5, 208 pag., 2009

Ioan Cătălin Angelo, 'Metode matematice de modelare a fenomenelor economice-vol.II-Modele și metode de optimizare a activității firmei', pp.1-256, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2496-5, 256 pag., 2009

Ioan Cătălin Angelo, 'Modelarea deciziei monetar-financiare', pp.1-96, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-036-2, 96 pag., 2009

Ioan Cătălin Angelo, ș.a., 'Să gestionăm mai bine fondurile publice', pp.1-80, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2339-5, 80 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică aplicată în economie', pp.1-108, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-973-1746-81-4, 108 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, ș.a., 'Management performant în mediul de afaceri gălățean', pp.1-20, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:978-973-30-2422-4, 20 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Proiecte economice și jocuri de întreprindere', pp.1-88, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-003-0, 88 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică _ I', pp.1-512, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-973-1917-15-3, 512 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică _ II', pp.1-440, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-973-1917-14-6, 440 pag., 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică', pp.1-384, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-973-7772-77-0, 384 pag., 2007

Ioan Cătălin Angelo, 'Aplicații ale matematicii în economie', pp.1-216, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-973-7772-76-3, 216 pag., 2007

Ioan Cătălin Angelo, 'Aplicații economice ale matematicii', pp.1-198, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-973-1724-03-4, 198 pag., 2006

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică _ curs introductiv pentru economiști', pp.1-640, Editura Sinteze, Galați, ISBN:978-973-7772-55-8, 640 pag., 2006

Ioan Cătălin Angelo, 'Urbanism și amenajarea teritoriului', pp.1-114, Editura Zigotto, Galați, ISBN:978-973-1724-05-8, 114 pag., 2006

Ioan Cătălin Angelo, 'Sisteme expert și aplicații Office', pp.1-166, Editura Zigotto, Galați, ISBN:973-87489-6-8, 166 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică aplicabilă în economie', pp.1-488, Editura Sinteze, Galați, ISBN:973-7772-31-8, 488 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie _ B - ediția a doua', pp.1-294, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1841-4, 294 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, Păunescu Coriolan, Turtureanu Anca Gabriela, 'Managementul actual - de la teorie la modelare matematică', pp.1-380, Editura Sinteze, Galați, ISBN:973-7772-41-5, 380 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, Turtureanu Anca Gabriela, 'Probleme actuale de servicii și turism', pp.1-332, Editura Zigotto, Galați, ISBN:973-87489-8-4, 332 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, Păunescu Coriolan, Turtureanu Anca Gabriela, 'Elemente fundamentale de marketing', pp.1-244, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1186-X, 244 pag., 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie _ C', pp.1-284, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1841-4, 284 pag., 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie _ B', pp.1-294, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1841-4, 294 pag., 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie _ A', pp.1-473, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1841-4, 473 pag., 2004

Ioan Cătălin Angelo, Turtureanu Anca Gabriela, 'Economia serviciilor', pp.1-146, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-1374-5, 146 pag., 2004

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, Sîrbu Carmen Gabriela, 'Economia resurselor naturale', pp.1-134, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN:973-30-2394-9, 134 pag., 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Foliații semi-riemanniene', pp.1-150, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-641-001-12002, 150 pag., 2002

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Pușcă Corneliu Andy, Pușcă Benone, Ioan Cătălin Angelo, Teodorașcu Fănel, 'FOREIGN DIRECT INVESTMENT _ key factor for the economic development of emerging countries (to appear)', pp.1-450, Editura Danubius University Press, Galati, 450 pag., 2018

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică I', pp.1-132, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-05-5, 132 pag., 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică II', pp.1-116, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-29-2, 116 pag., 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică', pp.1-392, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85587-7-8, 392 pag., 2002

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'ALGORITMI de modelare matematică a managementului firmei', pp.1-306, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-8409-17-9, 306 pag., 2002

Ioan Cătălin Angelo, Ionescu Romeo Victor, Ioan Anca Gabriela, 'Teste grilă pentru examenul de admitere', pp.1-74, Editura Universitatea _Danubius_, Galați, 74 pag., 2002

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Urbanism și amenajarea teritoriului-aplicații', pp.1-70, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85216-3-7, 70 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică economică-Analiză matematică, Ecuații diferențiale, Teoria probabilităților', pp.1-472, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85101-8-X, 472 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică financiară', pp.1-182, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85587-3-5, 182 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Economia turismului și a mediului ambiant-aplicații', pp.1-116, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85101-3-9, 116 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Urbanism și amenajarea teritoriului', pp.1-170, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85216-2-9, 170 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Economia serviciilor-aplicații', pp.1-96, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85216-7-X, 96 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică economică-Algebră superioară', pp.1-374, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85101-7-1, 374 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Geografie economică-aplicații', pp.1-206, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85216-8-8, 206 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Economia turismului și a mediului ambiant', pp.1-280, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, ISBN:973-85101-2-0, 280 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Modelarea matematică a managementului firmei', pp.1-298, Editura Editura Fundației Academice Danubius Galați, ISBN:973-85101-4-7, 298 pag., 2001

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică financiară-Culegere de probleme', pp.1-118, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-00-9, 118 pag., 1999

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică financiară', pp.1-126, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-9499-96-1, 126 pag., 1999

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică economică', pp.1-474, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-9499-95-3, 474 pag., 1999

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematică economică-Culegere de probleme', pp.1-196, Editura Evrika, Brăila, ISBN:973-8052-01-7, 196 pag., 1999

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie', pp.1-284, Editura Independența Economică, Brăila, ISBN:973-97271-8-2, 284 pag., 1996

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematici aplicate în economie_aplicații', pp.1-140, Editura Independența Economică, Brăila, ISBN:973-97271-9-0, 140 pag., 1996

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A generalization of a class of production functions', Applied economics letters, Nr.18, Vol.18, ISSN:0003-6846, pp.1777-1784, DOI:10.1080/13504851.2011.564117, factor de impact:.214, scor relativ de impact:.288, Editura Warwick University, Coventry, UK, 8 pag., 2011

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of Natural Movement of Romanian Population During 2007-2014 - IV', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.14, ISSN:2065-0175, pp.243-354, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Unified Consumption and Production Model for a Closed Economy (to appear)', Journal of Accounting and Management, ISSN:2284-9459, pp.1-6, factor de impact REPEC:.014, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The determination of a graph center (to appear)', Journal of Accounting and Management, ISSN:2284-9459, pp.1-3, factor de impact REPEC:.014, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of Gross Domestic Product from Foreign Direct Investments, Gross Capital Formation and Taxation (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-100, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of two types of regressions for the same dataset (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-5, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Demographics and Poverty analysis for developing countries and regions of the World for developing countries and regions of the World _ Part one (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-104, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Demographics and Poverty analysis for developing countries and regions of the World for developing countries and regions of the World _ Part two (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-109, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Global Education Level Analysis - Part one (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-134, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Global Education Level Analysis - Part two (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-100, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of natural movement of romanian population during 2007-2014 - III', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.5-130, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Labor analysis for developing countries and regions of the World _ Part one (to appear)', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, ISSN:2065-0175, pp.1-142, factor de impact REPEC:.065, 2018

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Analysis of Dependence of Household Deposits and Loans from the Money Supply', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.185-202, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of Natural Movement of Romanian Population During 2007-2014 - II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.253-400, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis and Forecast GDP of Romania during 1995-2014', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.26-125, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - II', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.7, ISSN:2284-9459, pp.58-63, factor de impact REPEC:.014, 2017

Ioan Cătălin Angelo, 'Analysis of natural movement of Romanian population during 2007-2014 - I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.53-208, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, 'Again about Andrica_s Conjecture...', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.198-202, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, 'Some Aspects of Production Functions Differential Geometry', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.234-245, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.13, ISSN:2065-0175, pp.51-144, factor de impact REPEC:.065, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Number of Employees, Net Nominal Earnings and Labour Productivity in Romania', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.179-194, factor de impact REPEC:.07, 2017

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Relationship between Spatial Interdependencies in the European Union and the Trade-I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-118, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of Working Time and Leisure', Euroeconomica, Nr.2, Vol.35, ISSN:1582-8859, pp.41-47, factor de impact REPEC:.07, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On Certain Conditions for Generating Production Functions - I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.129-150, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Toderașcu Diana, 'The Role of Fashion Style in Creating the First Impression', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.255-275, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of a Duopoly with Incomplete Information', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.5-18, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Considerations on the Laffer curve', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.11-16, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for the Romanian Economy', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.41-75, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of spatial interdependencies in the European Union', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284-9459, pp.21-27, factor de impact REPEC:.014, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Determination of Spatial Interdependencies in the European Union', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.12, ISSN:2065-0175, pp.133-152, factor de impact REPEC:.065, 2016

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Cobb-Douglas Production Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.74-114, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'Stackelberg Model for Linear Marginal Costs', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.67-71, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A study of integers using software tools _ III', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.41-44, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A study of continued fractions using software tools _ I', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.23-27, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A Conjecture Concerning Prime Numbers', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.241-244, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, 'About rigor, research and teaching in Romanian economy', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.35-41, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A study of integers using software tools _ I', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.197-202, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'About Andrica_s conjecture', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.149-153, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, 'A New Approach to Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.11, ISSN:2065-0175, pp.193-222, factor de impact REPEC:.065, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A Study of Integers Using Software Tools _ II', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.69-74, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Theory of Generalized CES Production Function', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.15-37, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Evolution and consequences of economic crisis in Romania', Euroeconomica, Nr.2, Vol.34, ISSN:1582-8859, pp.161-189, factor de impact REPEC:.07, 2015

Ioan Cătălin Angelo, 'About the Non-Research Methodology ...', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.5, ISSN:2284-9459, pp.96-99, factor de impact REPEC:.014, 2015

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for two inputs and linear elasticity', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.58-66, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'About short-term costs and long-term costs', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.61-68, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.17-22, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis of the substitution effect and of revenue effect in the case of the consumer_s theory provided with an Allen utility function', Journal of Accounting and Management, Nr.3, Vol.4, ISSN:2284-9459, pp.15-19, factor de impact REPEC:.014, 2014

Ioan Cătălin Angelo, 'Education and Research Institutions. The Professional Orientation Analysis of High School Students', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.265-275, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'A rational production function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.197-207, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Mathematics and Microeconomics', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.100-108, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A type of a rational production function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.10, ISSN:2065-0175, pp.59-67, factor de impact REPEC:.065, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Localization Problem', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.141-148, factor de impact REPEC:.07, 2014

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A Mathematical Model of an Open Economy with Applications in Romania', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.103-170, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Equilibrium Model for an Open Economy. Romania_s Case', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.102-125, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, 'On Homogeneous Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.166-175, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.120-152, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Evolution of GDP in USA Using Polynomial Regression Analysis', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.61-73, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The evolution of GDP in USA using cyclic regression analysis', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.21-47, factor de impact REPEC:.014, 2013

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Romania's Financial Market and Foreign Trade Impaction', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.9, ISSN:2065-0175, pp.100-115, factor de impact REPEC:.065, 2013

Ioan Cătălin Angelo, 'The behavior of a polynomial regression under a variables transformation', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.3, ISSN:2284-9459, pp.5-18, factor de impact REPEC:.014, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The LSM adjustment method of time series', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.150-155, factor de impact REPEC:.07, 2013

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'General Considerations on the Oligopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.115-137, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer's Budget from a Geometrically Point of View', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-30, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Problem of Efficiency of the Consumption or Production', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.117-125, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, 'Considerations on the Hicks effect for n consumer_s goods', Euroeconomica, Nr.31, ISSN:1582-8859, pp.116-126, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Complete Solution of the Core-Periphery Model for two Regions Using Successive Approximations', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.95-106, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Money Demand Dependence Relative to GDP and the Interest Rate for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.147-156, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis on the Consumer Demand Dependence Relative to the Disposable Income for Romania during 2001-2011', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.114-123, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the investment demand dependence relative to GDP and the interest rate for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'On the General Theory of Production Functions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.223-236, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on taxes dependence relative to GDP for Romania during 2001-2011', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.2, ISSN:2284-9459, pp.23-31, factor de impact REPEC:.014, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An Analysis of the Substitution Effect and of Revenue Effect in the Case of the Consumer_s Theory Provided with a CES Utility Function', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.164-175, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Discussions on n Substitutable Goods Production and Consumption', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.168-176, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Intellectual Property Rights in the Era of Information Society', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.169-174, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Consumer_s Behavior after the Preferences Nature', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.2, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-138, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.98-105, factor de impact REPEC:.07, 2012

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector - II', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.8, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2012

Ioan Alin Cristian, Ioan Cătălin Angelo, 'On The Nature of Level Hyper Surfaces in the Economic Theory', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.144-150, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The extreme of a function subject to restraint conditions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.203-207, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'An adjustment of the Electre method for the case of intervals', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.53-61, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'Trends and Developments in Romania's Trade Balance in the Period 2006-2010', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.3, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.174-192, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Aspects of Price Discrimination in the Monopoly', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.103-114, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the importance coefficients in the Electre method', Journal of Accounting and Management, Nr.2, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-11, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The E-learning Limits', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.138-159, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Gina, Ioan Cătălin Angelo, 'The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.5, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.127-143, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory', Journal of Accounting and Management, Nr.1, Vol.1, ISSN:2284-9459, pp.5-8, factor de impact REPEC:.014, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Cyclic Regressions', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.118-130, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Fourier Development', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.4, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.146-161, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Demand_s Behavior under the Action of Factors', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.115-128, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'About the Economical Equilibrium', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.6, Vol.7, ISSN:2065-0175, pp.129-140, factor de impact REPEC:.065, 2011

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'The Substitution and the Revenue Effects for a Cobb-Douglas Utility Function', The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galati, Nr.2, Vol.XVI, ISSN:1584-0409, pp.87-94, 2010

Ioan Alin Cristian, Ioan Cătălin Angelo, 'A Method of Determination of an Aquisition Program in Order to Maximize the Total Utility Using Linear Programming in Integer Numbers', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.VI, ISSN:2065-0175, pp.124-128, factor de impact REPEC:.065, 2010

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Gina, 'Two Methods of Determination of an Aquisition Program in Integer Numbers', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.IX, ISSN:2065-0175, pp.126-131, factor de impact REPEC:.065, 2010

Ioan Cătălin Angelo, 'A Method of Determination of an Aquisition Program of N Goods in Order to Maximize the Total Utility', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.VII, ISSN:2065-0175, pp.103-110, factor de impact REPEC:.065, 2010

Ioan Cătălin Angelo, 'New Assignation Methods of Workers on Jobs', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.V, ISSN:2065-0175, pp.186-188, factor de impact REPEC:.065, 2009

Ioan Cătălin Angelo, 'The sequence of two installations without initial deliverance times', Euroeconomica, Nr.23, ISSN:1582-8859, pp.5-12, factor de impact REPEC:.07, 2009

Ioan Cătălin Angelo, 'The Production Functions from the Point of View of 3-Dimensional Geometry', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.V, ISSN:2065-0175, pp.7-15, factor de impact REPEC:.065, 2009

Ioan Cătălin Angelo, 'A solving method of two economical problems using linear programming in integer numbers', Euroeconomica, Nr.21, ISSN:1582-8859, pp.49-53, factor de impact REPEC:.07, 2008

Ioan Alin Cristian, Ioan Cătălin Angelo, 'A condition for a Sasakian manifold to be of constant curvature', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.163-168, factor de impact REPEC:.065, 2008

Ioan Ciprian, Ioan Cătălin Angelo, Ioan Alin Cristian, 'New methods in mathematical management of organization', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.25-64, factor de impact REPEC:.065, 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'The choice of optimal decisions în uncertitude situations', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.72-76, factor de impact REPEC:.065, 2008

Ioan Cătălin Angelo, 'Applications of the space differential geometry at the study of production functions', Euroeconomica, Nr.18, ISSN:1582-8859, pp.30-38, factor de impact REPEC:.07, 2007

Ioan Cătălin Angelo, 'The sequence operation in production flows', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.16-20, factor de impact REPEC:.065, 2007

Ioan Cătălin Angelo, 'Degenerate foliations in semi-riemannian manifolds', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.11-76, factor de impact REPEC:.065, 2006

Ioan Cătălin Angelo, 'Tendința de evoluție a populației României în perioada 2005-2010', Euroeconomica, Nr.16, ISSN:1582-8859, pp.53-56, factor de impact REPEC:.07, 2006

Ioan Cătălin Angelo, 'Un model imaginar al Universului viu', Euroeconomica, Nr.15, ISSN:1582-8859, pp.67-73, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'A General Type of Almost Contact Manifolds', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Nr.1, ISSN:2065-0175, pp.41-54, factor de impact REPEC:.065, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Degenerate foliations in Sasakian semi-riemannian manifolds', Acta Universitatis Danubius. Oeconomica, Vol.1, ISSN:2065-0175, pp.33-40, factor de impact REPEC:.065, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Degenerate submanifolds of Semi-Riemannian manifolds', Tensor N.S., Japan, Nr.1, Vol.58, ISSN:0040-3504, pp.1-7, 1997

Ioan Cătălin Angelo, 'Minimal foliations on semi-Riemannian manifolds', Tensor N.S., Japan, Nr.2, Vol.58, ISSN:0040-3504, pp.137-142, 1997

Ioan Cătălin Angelo, 'Totally geodesic foliations on Semi-Riemannian manifolds', Tensor N.S., Japan, Nr.1, Vol.58, ISSN:0040-3504, pp.31-34, 1997

Ioan Cătălin Angelo, 'Totally Umbilical Lightlike Submanifolds', Tensor N.S., Japan, Nr.1, Vol.58, ISSN:0040-3504, pp.18-30, 1997

Ioan Cătălin Angelo, 'Totally geodesic foliations and minimal foliations of the Semi-Riemannian manifolds', Revue Roumaine de Mathematiques pures et appliquees, Nr.3-4, Vol.XLII, ISSN:0035-3965, pp.281-299, 1997

Ioan Cătălin Angelo, 'Totally Umbilical Lightlike Submanifolds', Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie, Nr.1-4, Vol.37, ISSN:1220-3874, pp.151-172, 1996

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Ioan Cătălin Angelo, 'Problems for juniors', Romanian Mathematical Magazine, ISSN:2501-0099, pp.1-1, 2016

Ioan Cătălin Angelo, 'Sfere extrinseci într-o varietate cosimplectică', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.71-73, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Mari matematicieni francezi ai secolelor XVII și XVIII', Danubius Universitas, Nr.8, Vol.III, ISSN:1583-4832, pp.10-13, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Asupra pozitivității rădăcinilor polinoamelor reale', Euroeconomica, Nr.14, ISSN:1582-8859, pp.72-73, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Poezia curbelor', Danubius Universitas, Nr.9, Vol.III, ISSN:1583-4832, pp.33-36, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Matematica babiloniană', Euroeconomica, Nr.12, ISSN:1582-8859, pp.53-57, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'O generalizare a problemei cercului lui Euler', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.76-78, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Asupra unor grupuri', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.73-76, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Aproximarea funcțiilor polinomiale prin fracții continue', Euroeconomica, Nr.14, ISSN:1582-8859, pp.73-75, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Asupra unor ecuații rezolvabile prin radicali', Euroeconomica, Nr.14, ISSN:1582-8859, pp.71-72, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Un model de confruntare a unor firme pe piață', Euroeconomica, Nr.14, ISSN:1582-8859, pp.68-71, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Șiruri cu recurență liniară neomogenă', Euroeconomica, Nr.13, ISSN:1582-8859, pp.68-71, factor de impact REPEC:.07, 2005

Ioan Cătălin Angelo, 'Analiza învățământului românesc relativ la datele recensământului din 18 martie 2002', Euroeconomica, Nr.10, ISSN:1582-8859, pp.42-43, factor de impact REPEC:.07, 2004

Ioan Cătălin Angelo, Turtureanu Anca Gabriela, 'Aspecte privind turismul internațional al României', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.56-59, factor de impact REPEC:.07, 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Teoria numerelor prime _ artă și știință I', Euroeconomica, Nr.9, ISSN:1582-8859, pp.59-63, factor de impact REPEC:.07, 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Povestea numărului', Danubius Universitas, Nr.7, Vol.II, ISSN:1583-4832, pp.7-8, 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Familia Bernoulli _ un secol și jumătate de istorie a matematicii', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.156-159, factor de impact REPEC:.07, 2004

Turtureanu Anca Gabriela, Ioan Cătălin Angelo, 'Tendințe de relansare a turismului românesc în perspectiva integrării în Uniunea Europeană _ I', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.159-161, factor de impact REPEC:.07, 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Niels Henrik Abel și Evariste Galois _ destine nefericite ce au marcat istoria algebrei', Euroeconomica, Nr.11, ISSN:1582-8859, pp.154-156, factor de impact REPEC:.07, 2004

Ioan Cătălin Angelo, 'Viața și opera lui Leonhard Euler', Euroeconomica, Nr.6, ISSN:1582-8859, pp.29-31, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Analiza textelor economice din punct de vedere lexical', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.18-23, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Asupra fracțiilor continue', Euroeconomica, Nr.8, ISSN:1582-8859, pp.23-28, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Aplicații ale spațiilor vectoriale în organizarea întreprinderii', Euroeconomica, Nr.7, ISSN:1582-8859, pp.26-28, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Coeficienți de corelație în activitatea de turism', Euroeconomica, Nr.5, ISSN:1582-8859, pp.51-53, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Determinarea indicatorilor statistici fundamentali în funcție de valori interpolate', Euroeconomica, Nr.7, ISSN:1582-8859, pp.22-25, factor de impact REPEC:.07, 2003

Ioan Cătălin Angelo, 'Aspecte geometrice ale funcției de producție Allen', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.9-11, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Cătălin Angelo, 'Mensualități', Euroeconomica, Nr.1, ISSN:1582-8859, pp.12-14, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Anca Gabriela, Ioan Cătălin Angelo, 'Modele de interdependență a elementelor circulației apei freatice aplicate pentru Câmpia Brăilei', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.47-51, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Cătălin Angelo, Ioan Anca Gabriela, 'Modele de autoregresie a nivelurilor piezometrice aplicate pentru Câmpia Brăilei', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.68-70, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Cătălin Angelo, 'Studiul erorilor relative la rezolvarea sistemelor de ecuații liniare', Euroeconomica, Nr.3, ISSN:1582-8859, pp.34-36, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Cătălin Angelo, 'Asupra funcției lui Riemann', Euroeconomica, Nr.4, ISSN:1582-8859, pp.40-42, factor de impact REPEC:.07, 2002

Ioan Cătălin Angelo, 'Aspecte geometrice spațiale ale funcției de producție Allen', Euroeconomica, Nr.2, ISSN:1582-8859, pp.12-14, factor de impact REPEC:.07, 2002