ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

, 'Studiu lingvistic al discursului juridic în limbile română și italiană', pp.1-100, Editura Accent, Cluj-Napoca, ISBN:978-606-561-169-6, 100 pag., 2016

, Lateș Gheorghe, 'Introducere în științele comunicării', pp.1-100, Editura Editura Universitara Danubius, ISBN:978-606-533-243-0, 100 pag., 2016

, 'Hoarță Cărăușu Luminița (coord.) - Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală', pp.204-206, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN:978-973-703-913-2, 3 pag., 2013

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Botezatu Vanina Narcisa, 'Tehnici de redactare - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2017

, 'Introducere în științele comunicării - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

, 'Comunicare intracomunitară - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

, 'Comparative Law and Legal Translation', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.189-195, 2016

, 'Perspectives on Legal Translation', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0272, pp.109-116, 2016

, 'Aproximarea unor concepte juridice specifice în traducerea juridică', Analele Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, Vol.LXI, pp.33-43, 2015

, 'Special features of the italian journalistic language', Analele Universității _Dunărea-de-Jos, Galați_, 2015, Nr.1-2, Vol.XXIV, ISSN:1844-9476, pp.51-57, 2015

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

, 'The importance of latin in judicial italian', Lexic comun/lexic specializat, Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate - Universitatea Dunărea de Jos, Galați, pp.1-10, 2016

, 'Echivalența funcțională în traducerea juridică', Simpozionul național Presa Medicală Românească, pp.29-36, Editura Iași, ISBN:978-606-544-307-5, 8 pag., 2015

, 'La comunicazione interculturale: problemi di interpretazione del testo - retorica e studi culturali comparati', Translation Studies, ISSN:2065-3514, pp.272-276, ISBN:978-973-7845-99-3, 2007

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 6

Punctaj: 150

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2017

Loc: 1

Punctaj: 25

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 50

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2016

Loc: 5

Punctaj: 25

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2015

Loc: 5

Punctaj: 25

Situat în top 8%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 150

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2017

Loc: 1

Punctaj: 25

Situat în top 6%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 50

Situat în top 6%

Revistele stiintifice ale universitătii

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

Martie 2018

Nou!

Bibioteconomie - note de curs /