ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

Universitatea Danubius Galați

Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Departamentul: Comunicare și Relații Internaționale

Statistici

Rapoarte privind activitatea Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

LUCRARI ȘTIINTIFICE

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

, 'Studiu lingvistic al discursului juridic în limbile română și italiană', pp.1-100, Editura Accent, Cluj-Napoca, ISBN:978-606-561-169-6, 100 pag., 2016

, Lateș Gheorghe, 'Introducere în științele comunicării', pp.1-100, Editura Editura Universitara Danubius, ISBN:978-606-533-243-0, 100 pag., 2016

, 'Hoarță Cărăușu Luminița (coord.) - Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală', pp.204-206, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, ISBN:978-973-703-913-2, 3 pag., 2013

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Botezatu Vanina Narcisa, 'Tehnici de redactare - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2017

, 'Introducere în științele comunicării - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

, 'Comunicare intracomunitară - note de curs', pp.1-100, Editura Danubius Online, 100 pag., 2016

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

, 'Comparative Law and Legal Translation', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.189-195, 2016

, 'Perspectives on Legal Translation', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.1, Vol.9, ISSN:2065-0272, pp.109-116, 2016

, 'Aproximarea unor concepte juridice specifice în traducerea juridică', Analele Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, Vol.LXI, pp.33-43, 2015

, 'Special features of the italian journalistic language', Analele Universității _Dunărea-de-Jos, Galați_, 2015, Nr.1-2, Vol.XXIV, ISSN:1844-9476, pp.51-57, 2015

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

, 'The importance of latin in judicial italian', Lexic comun/lexic specializat, Cultură și identitate europeană. Latinitate și romanitate - Universitatea Dunărea de Jos, Galați, pp.1-10, 2016

, 'Echivalența funcțională în traducerea juridică', Simpozionul național Presa Medicală Românească, pp.29-36, Editura Iași, ISBN:978-606-544-307-5, 8 pag., 2015

, 'La comunicazione interculturale: problemi di interpretazione del testo - retorica e studi culturali comparati', Translation Studies, ISSN:2065-3514, pp.272-276, ISBN:978-973-7845-99-3, 2007

Top 30%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 7

Punctaj: 150

Situat în top 9%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2017

Loc: 1

Punctaj: 25

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 50

Situat în top 2%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2016

Loc: 5

Punctaj: 25

Situat în top 8%

Top Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2015

Loc: 5

Punctaj: 25

Situat în top 8%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - 2016

Loc: 2

Punctaj: 285

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE - 2016

Loc: 2

Punctaj: 200

Situat în top 7%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 150

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2017

Loc: 1

Punctaj: 25

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - 2016

Loc: 1

Punctaj: 50

Situat în top 4%

Top Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Universitatea Danubius Galați - Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară - 2016

Loc: 2

Punctaj: 25

Situat în top 7%

Iunie 2018

Nou!

Bibioteconomie - note de curs /

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania