WISSENSCHAFTLICHE TATIGKEIT

Leser PhD. Susanu Neaga

Universitats-Danubius Galați

Fakultat fur Kommunikation und internationale Beziehungen

Abteilung: Kommunikation und internationale Beziehungen

Statistik

Rechenschaftsberichte Leser PhD. Susanu Neaga

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN

CNCSIS veröffentlichte Bucher (CENAPOSS)

Susanu Neaga, 'Perspective psihologice în studiul persoanelor, victime ale traficului de ființe umane', pp.1-272, Editura _Sf.Ierarh Nicolae_, Braila, ISBN:978-606-30-1976-0, 272 pag., 2018

, 'Specificul căsătoriei la tinerii de etnie rromă', Conferința APEH. Univ. _Danubius_ Galati, pp.1-9, 2016

Buch erschienen bei anderen Verlagen (mit ISBN)

, 'Consiliere in asistenta sociala', pp.1-135, Editura Sf.Ierarh Nicolae, Braila, ISBN:78-606-577-685-2, 135 pag., 2011

Artikel durch internationale Gutachter und Redaktion uberpruft (BDI Zeitschrift indizierte und / oder B +)

Susanu Neaga, 'The Group of Friends as Factor of Socialization and Juvenile Delinquency', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.101-110, 2019

Susanu Neaga, 'Traffic of Human Beings, a Reality of the World Contemporary - A Phenomenon with Multiple Determinants', Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Nr.2, Vol.12, ISSN:2065-0272, pp.96-105, 2019

, 'Învățământul incluziv și incluziunea socială', Analele Universității _Dunărea de Jos_, Fascicula XX; Sociologie, Vol.V, ISSN:1842 _ 6492, pp.215-227, 2010

Artikel in anderen Zeitschriften des Landes

, 'Studiu comparativprivind dimensiune comportamentală a coping-ului, la cadrele didactice care lucrează în școlala specială și cadrele didactice din școala de masă', _Interferente Didactice Brailene_, CSEI Braila, ISSN:2247-3823, pp.1-10, 2014

, 'Program de consiliere individuala _ Studiu de caz', _Interferențe Didactice Brailene_ CSEI, Nr.2, Vol.II, ISSN:2247-3823, pp.99-109, 2013

, 'Maturizarea emoționlă emptică la cadrede didactice care lucrează cu elevi cu CES', Simpozionul si concursul international _Metode traditionale si modern folosite in activitatea didactica_, Fetesti- Ialomita, pp.48-48, ISBN:978-606-8171-24-1, 2012

, 'Portret - robot al tinerelor fete victime ale traficului de ființe umane', _Aplicații în asistenta socială_, în cadrul POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.73-91, ISBN:976-606-92493-2-1, 2011

, 'Importanța dezvoltării afectivității și comunicării la copiii cu CES', Volumul Simpozionului Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin indpendent mâine_ organizat de ISJ- CJRAE- Scoala Specială, pp.117-120, ISBN:978-973-88481-2-2, 2010

, 'Metafora și poveștile în terapia copilului', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.1-5, Editura ISJ- CJRAE, 5 pag., 2010

, 'Maturizarea psihologică pentru școlaritate, proba verbala', _Școala Brăileană_ ISJ, CCD, Braila, pp.1-4, Editura Școala Braileană, 4 pag., 2010

, 'Efecte și costuri psihosociale asupra victimelor traficului de persoane', Volumul, _Studii și practici în ocupații de asistență socială_ ,POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.193-208, ISBN:978-606-13-0088-4, 2010

, 'Identificarea intereselor profesionale prin aplicarea chestionarului Holland', Revista Simpozionului Național _Trăiește sănătos în secolul XXI_ desfășurat la Grupul Școlar Ind. _C.D.Nenițescu_ , ISJ Braila, Supliment al revistei de științe Pasiunea mea_, ISSN:2066-477X, pp.53-55, 2010

, 'Dimensiunea motivațională a învățării', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.66-74, Editura ISJ- CJRAE, 9 pag., 2009

, 'Educația incluzivă _ program de monitorizare și intervenție psihologică pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă', Simpozionul Național _Sprijinul tau de azi ma ajută sa devin independent mâine_, Braila, pp.1-3, ISBN:978-973-88481-2-2, 2009

, 'Cuvântul .... carte de vizita', Revista _La început a fost cuvântul, ISSN:1844 -0304, pp.1-3, Editura Brăila, 3 pag., 2008

, 'Importanta inteligenței emoționale în actul educațional', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.13-18, Editura ISJ-CJRAE, 6 pag., 2008

, 'Relațiile dintre copiii cu părinții plecați și reprezentanții lor legali/nelegali', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.43-48, 2007

Wissenschaftliche Arbeiten auf internationalen Konferenzen im Land gehalten vorgestellt

Susanu Neaga, 'Importanța psihoterapiei suportive pentru bolnavii de cancer și familiile lor', Volumul Conferinței de Psihiatrie și Săntate Mintală, _Galatia_ 2019, Univ. Dunărea de Jos, Galați, pp.1-10, 2019

, 'Profilul psiho-afectiv la preadolescenții cu: intelect normal, deficiență mintala medie și deficență mintala severă', Volumul Simpozionului național cu participare internațională , Kreatikon, ediția aVIII-a , Univ. _Petre Andrei_, ISSN:2068-1372, pp.614-617, 2011

, 'Specificul manifestărilor creative la școlarii mici cu deficiență mintală', Volumul _Simpozionului național cu participare internațonală, Kreatikon, editia a-VII-a Iași, Univ. _Petre Andrei", pp.443-447, 2010

, 'Creativitatea, metodă de integrare și socializare a elevilor cu CES. Studiu comparativ', Conferința Națională cu Participare Internațională, _Consilierea școlară între provocări și paradigme_, Univ. _OVIDIUS_, pp.179-186, ISBN:978-606-92060-9-6, 2010

, 'Autonomia personală și integrarea socială a copiilor cu CES', Simpozionul Internațional _Creativitate și Inovația în Învățământul Special_ Proiectul _Diferiți dar egali_ editia I, ISSN:1583-5529, pp.1-6, Editura ISJ _ CCD, Caransebeș, 6 pag., 2009

, 'Stresul post-traumatic la persoanele traficate', Congresul Internațional de Psihologie Cercetare Psihologică Modernă. Direcții și Perspective, pp.53-58, Editura Sibiu, ISBN:978-973-749-755-0, 6 pag., 2009

, 'Relația familie-școală-psiholog școlar', Simpozionul Național Kretikon, Univ. _Petre Andrei_ Iași, pp.318-325, ISBN:978-973-730-468-1, 2008

, 'Personalitatea și afectivitatea componenete ale vieții psihice', Simpozionul Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent mâine_ , ediția I, pp.1-7, ISBN:978-973-88481-2-2, 2008

Wissenschaftliche Arbeiten auf der internationalen Konferenz von UDJ organisiert vorgestellt

Susanu Neaga, 'Cognitive- Behavioral Interventions in Depressive-Anxious Disorder Case Study', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Susanu Neaga, 'Cognitive- Behavioral Interventions in Depressive-Anxiety Disorder. Case Study', EIRP 2019, pp.334-341, 2019

Susanu Neaga, 'The Family Environment and its Influence on the Children_s Delinquent Behavior', EIRP 2018, Vol.13, pp.304-310, 2018

, 'The Relationship Between Self-Esteem and Social Conformism at Roma People Teenagers', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.433-436, 2017

Top 30%

Top Universitats-Danubius Galați - Konferenzen - 2019

No.: 3

Score: 95

Gestellt in Top 3%

Fachzeitschriften der Universitat

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

April 2020

Neue!

Traffic of Human Beings, a Reality of the World Contemporary - A Phenomenon w...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania