WISSENSCHAFTLICHE TATIGKEIT

Leser PhD. Negulescu Iulian

Universitats-Danubius Galați

Fakultat fur Kommunikation und internationale Beziehungen

Abteilung: Kommunikation und internationale Beziehungen

Statistik

Rechenschaftsberichte Leser PhD. Negulescu Iulian

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN

Artikel in anderen Zeitschriften des Landes

, 'GDV - metodă revoluționară de evaluare și diagnosticare', Anuarul Universității _Petre Andrei_ din Iași, Vol.9, ISSN:2248-1060, pp.1-9, Editura LUMEN, Iași, 9 pag., 2012

, 'Elemente de educație transpersonală a părinților', Jurnal de Psihologie Transpersonală, Nr.15, ISSN:1583-3348, pp.1-7, Editura ARPT, București, 7 pag., 2011

, 'Domeniul psihoterapiilor transpersonale', Jurnal de Psihologie Transpersonală, Nr.10, ISSN:1583-3348, pp.1-6, Editura ARPT, București, 6 pag., 2008

, Nicolae Cosmovici, Cristian Grigore, 'Intervenția terapeutică prin psihodrama', Buletin de Psihiatrie Integrativă, Nr.3-4, Vol.XI, pp.1-8, Editura Sedcom Libris, Iași, ISBN:973-9375-08-1, 8 pag., 2006

Wissenschaftliche Arbeiten auf internationalen Konferenzen im Land gehalten vorgestellt

, 'Utilizarea tehnicii GDV de către psihologul de familie', Simpozionul Național KREATIKON Creativitate-Formare-Performanță, Ediția a X-a, 5-6 aprilie 2013, ISSN:2068-1372, pp.1-4, Editura Pim, Iași, 4 pag., 2013

, 'O nouă paradigmă asupra educației din perspectiva psihologiei transpersonale', Simpozionul Național KREATIKON Creativitate-Formare-Performanță, Ediția a IV-a, 28 aprilie 2007, pp.1-5, Editura PERFORMANTICA, Iași, ISBN:978-973-730-365-3, 5 pag., 2007

Top 30%

Fachzeitschriften der Universitat

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

September 2019

Neue!

Utilizarea tehnicii GDV de către psihologul de familie / Simpozionul Național...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania