SCIENTIFIC ACTIVITY

Lecturer PhD. Susanu Neaga

Danubius University of Galati

Faculty of Communication and International Relations

Department: Communication and International Relations

Statistics

Reports on activities Lecturer PhD. Susanu Neaga

SCIENTIFIC PAPERS

CNCSIS published books (CENAPOSS)

Susanu Neaga, 'Specificul căsătoriei la tinerii de etnie rromă', Conferința APEH. Univ. _Danubius_ Galati, pp.1-9, 2016

Book published by other publishers (with ISBN)

Susanu Neaga, 'Consiliere in asistenta sociala', pp.1-135, Editura Sf.Ierarh Nicolae, Braila, ISBN:78-606-577-685-2, 135 pag., 2011

Paper in scientific journal with international reviewers and editorial staff (IDB journal indexed and / or B +)

Susanu Neaga, 'The Group of Friends as Factor of Socialization and Juvenile Delinquency', New Trends in Psychology, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0696, pp.101-110, 2019

Susanu Neaga, 'Învățământul incluziv și incluziunea socială', Analele Universității _Dunărea de Jos_, Fascicula XX; Sociologie, Vol.V, ISSN:1842 _ 6492, pp.215-227, 2010

Paper in other national journals

Susanu Neaga, 'Studiu comparativprivind dimensiune comportamentală a coping-ului, la cadrele didactice care lucrează în școlala specială și cadrele didactice din școala de masă', _Interferente Didactice Brailene_, CSEI Braila, ISSN:2247-3823, pp.1-10, 2014

Susanu Neaga, 'Program de consiliere individuala _ Studiu de caz', _Interferențe Didactice Brailene_ CSEI, Nr.2, Vol.II, ISSN:2247-3823, pp.99-109, 2013

Susanu Neaga, 'Maturizarea emoționlă emptică la cadrede didactice care lucrează cu elevi cu CES', Simpozionul si concursul international _Metode traditionale si modern folosite in activitatea didactica_, Fetesti- Ialomita, pp.48-48, ISBN:978-606-8171-24-1, 2012

Susanu Neaga, 'Portret - robot al tinerelor fete victime ale traficului de ființe umane', _Aplicații în asistenta socială_, în cadrul POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.73-91, ISBN:976-606-92493-2-1, 2011

Susanu Neaga, 'Identificarea intereselor profesionale prin aplicarea chestionarului Holland', Revista Simpozionului Național _Trăiește sănătos în secolul XXI_ desfășurat la Grupul Școlar Ind. _C.D.Nenițescu_ , ISJ Braila, Supliment al revistei de științe Pasiunea mea_, ISSN:2066-477X, pp.53-55, 2010

Susanu Neaga, 'Metafora și poveștile în terapia copilului', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.1-5, Editura ISJ- CJRAE, 5 pag., 2010

Susanu Neaga, 'Importanța dezvoltării afectivității și comunicării la copiii cu CES', Volumul Simpozionului Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin indpendent mâine_ organizat de ISJ- CJRAE- Scoala Specială, pp.117-120, ISBN:978-973-88481-2-2, 2010

Susanu Neaga, 'Efecte și costuri psihosociale asupra victimelor traficului de persoane', Volumul, _Studii și practici în ocupații de asistență socială_ ,POSDRU 2007-2013, derulat de Univ. _George Bacovia_, pp.193-208, ISBN:978-606-13-0088-4, 2010

Susanu Neaga, 'Maturizarea psihologică pentru școlaritate, proba verbala', _Școala Brăileană_ ISJ, CCD, Braila, pp.1-4, Editura Școala Braileană, 4 pag., 2010

Susanu Neaga, 'Educația incluzivă _ program de monitorizare și intervenție psihologică pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă', Simpozionul Național _Sprijinul tau de azi ma ajută sa devin independent mâine_, Braila, pp.1-3, ISBN:978-973-88481-2-2, 2009

Susanu Neaga, 'Dimensiunea motivațională a învățării', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.66-74, Editura ISJ- CJRAE, 9 pag., 2009

Susanu Neaga, 'Cuvântul .... carte de vizita', Revista _La început a fost cuvântul, ISSN:1844 -0304, pp.1-3, Editura Brăila, 3 pag., 2008

Susanu Neaga, 'Importanta inteligenței emoționale în actul educațional', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.13-18, Editura ISJ-CJRAE, 6 pag., 2008

Susanu Neaga, 'Relațiile dintre copiii cu părinții plecați și reprezentanții lor legali/nelegali', Perspective, ISSN:1841- 2319, pp.43-48, 2007

Scientific paper presented at international conference held in the country

Susanu Neaga, 'Profilul psiho-afectiv la preadolescenții cu: intelect normal, deficiență mintala medie și deficență mintala severă', Volumul Simpozionului național cu participare internațională , Kreatikon, ediția aVIII-a , Univ. _Petre Andrei_, ISSN:2068-1372, pp.614-617, 2011

Susanu Neaga, 'Creativitatea, metodă de integrare și socializare a elevilor cu CES. Studiu comparativ', Conferința Națională cu Participare Internațională, _Consilierea școlară între provocări și paradigme_, Univ. _OVIDIUS_, pp.179-186, ISBN:978-606-92060-9-6, 2010

Susanu Neaga, 'Specificul manifestărilor creative la școlarii mici cu deficiență mintală', Volumul _Simpozionului național cu participare internațonală, Kreatikon, editia a-VII-a Iași, Univ. _Petre Andrei", pp.443-447, 2010

Susanu Neaga, 'Autonomia personală și integrarea socială a copiilor cu CES', Simpozionul Internațional _Creativitate și Inovația în Învățământul Special_ Proiectul _Diferiți dar egali_ editia I, ISSN:1583-5529, pp.1-6, Editura ISJ _ CCD, Caransebeș, 6 pag., 2009

Susanu Neaga, 'Stresul post-traumatic la persoanele traficate', Congresul Internațional de Psihologie Cercetare Psihologică Modernă. Direcții și Perspective, pp.53-58, Editura Sibiu, ISBN:978-973-749-755-0, 6 pag., 2009

Susanu Neaga, 'Relația familie-școală-psiholog școlar', Simpozionul Național Kretikon, Univ. _Petre Andrei_ Iași, pp.318-325, ISBN:978-973-730-468-1, 2008

Susanu Neaga, 'Personalitatea și afectivitatea componenete ale vieții psihice', Simpozionul Național _Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent mâine_ , ediția I, pp.1-7, ISBN:978-973-88481-2-2, 2008

Scientific paper presented at the international conference organized by UDG

Susanu Neaga, 'The Family Environment and its Influence on the Children_s Delinquent Behavior', EIRP 2018, Vol.13, pp.304-310, 2018

Susanu Neaga, 'The Relationship Between Self-Esteem and Social Conformism at Roma People Teenagers', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.433-436, 2017

Top 30%

Top Danubius University of Galati - Scientific papers - 2019

No.: 5

Score: 40

Located in the top 7%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Conferences - 2017

No.: 2

Score: 35

Located in the top 8%

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

May 2019

New!

The Group of Friends as Factor of Socialization and Juvenile Delinquency / Ne...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania