SCIENTIFIC ACTIVITY

Assist. PhD. Șandru Adriana-Maria

Danubius University of Galati

Faculty of Law

Department: Law

Statistics

Reports on activities Assist. PhD. Șandru Adriana-Maria

SCIENTIFIC PAPERS

Book published by other publishers (with ISBN)

Șandru Adriana-Maria, Daniel-Mihail Șandru, 'Probleme care privesc dreptul comercial român în perspectiva aderării la Uniunea Europeană', _România în procesul integrării europene_, pp.1-10, Editura Oscar Print, București, 10 pag., 2001

Translation published in other publishing houses (with ISBN)

Șandru Adriana-Maria, Daniel-Mihail Șandru, 'Convenția privind legea aplicabilă contractelor de intermediere și reprezentării (Haga)', Ghid Juridic pentru Societățile Comerciale, Nr.1, pp.52-57, 2002

Paper in scientific journal with international reviewers and editorial staff (IDB journal indexed and / or B +)

Șandru Adriana-Maria, 'Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitor la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE)', Pandectele Romane, Nr.1, pp.26-33, 2018

Șandru Adriana-Maria, Daniel-Mihail Șandru, 'Deținătorii acțiunilor de la societățile agricole', Tribuna Economică, Nr.11, pp.61-62, 2002

Șandru Adriana-Maria, 'Obiective instituite prin politica agricolă a Uniunii Europene', Tribuna Economică, Nr.32, pp.1-1, 2001

Șandru Adriana-Maria, 'Politica agricolă în Uniunea Europeană', Tribuna Economică, Nr.30, pp.1-1, 2001

Șandru Adriana-Maria, 'Piața relevantă', Tribuna Economică, Nr.24, pp.1-1, 2001

Șandru Adriana-Maria, Daniel-Mihail Șandru, 'Mijloace pentru desființarea contractului', Tribuna Economică, Nr.10, pp.58-60, 2001

Paper in other national journals

Șandru Adriana-Maria, Daniel-Mihail Șandru, 'Drepturile asociaților în societățile comerciale', Dreptul Privat al Afacerilor, Nr.7-8, pp.5-23, 2003

Top 30%

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

May 2019

New!

Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitor la in...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania