SCIENTIFIC ACTIVITY

Prof. PhD. Luca Iamandi

Danubius University of Galati

Faculty of Law

Department: Law

e-mail: luca.iamandi@univ-danubius.ro

Statistics

Reports on activities Prof. PhD. Luca Iamandi

SCIENTIFIC PAPERS

CNCSIS published books (CENAPOSS)

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Private Law', HeinOnline, pp.1-200, 2015

Luca Iamandi, Ghinea N., Neagu N., Marcoci M., 'Protecția juridică a României împotriva criminalității transnaționale', pp.1-300, Editura ProUniversitaria, București, 300 pag., 2010

Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', pp.1-200, Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Dreptul muncii', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', pp.1-200, Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', pp.1-280, Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Luca Iamandi, Aelenei V., Trifan T., 'Cooperarea operațională transfrontalieră și prin sisteme informatice la frontiera Schengen', pp.1-300, Editura Pro Universitaria, 300 pag., 2008

Luca Iamandi, 'Modele ale polițiilor comunitare din alte țări: documentar', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Elemente ale criminalității economico-financiare', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Criminalitatea economică transfrontalieră', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2006

Luca Iamandi, 'Contabilitatea grupurilor de societati comerciale', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2004

Luca Iamandi, 'Contabiliatea persoanelor juridice fara scop lucrativ', pp.1-200, Editura Fundației Universitare, 200 pag., 2003

Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', pp.1-294, Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Paper in scientific journal with international reviewers and editorial staff (IDB journal indexed and / or B +)

Luca Iamandi, Vașcea Gheorghe, 'Proposals to Improve the Fight against the Evasion Phenomenon', Acta Universitatis Danubius. Administratio, Nr.2, Vol.10, ISSN:2068 - 5459, pp.86-93, 2018

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-10, 2015

Luca Iamandi, Medeleț Mădălina, 'Considerations Regarding Legal and Real Grounds for Dismissal', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.5, ISSN:1844-8062, pp.114-116, 2009

Paper in other national journals

Luca Iamandi, Luca Viorel, 'ASPECTE PRIVIND MANIFESTĂRI ȘI TENDINȚE ACTUALE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.78-89, 2019

Luca Iamandi, 'PARTICULARITIES REGARDING DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF PUBLIC SERVANTS', megabyte.utm.ro, pp.1-3, 2010

Scientific paper presented at the international conference organized by UDG

Luca Iamandi, 'COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ȘI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.262-271, 2011

Luca Iamandi, 'FRAUDELE COMISE CU AJUTORUL CĂRȚILOR DE CREDIT', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.614-622, 2011

Luca Iamandi, Ioan Mara, 'MUNCA PE DURATA DETERMINATĂ ÎN NORMELE UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.247-254, 2011

Luca Iamandi, 'REGLEMENTAREA MUNCII CU TIMP PARȚIAL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.241-246, 2011

Luca Iamandi, 'FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.29-35, 2011

Citation in published book recognized CNCS

B MAIA, 'PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ȘI CONTROLULUI DE GESTIUNE ÎN ÎNTREPRINDERILE PRODUCĂTOARE DE MOBILĂ', cnaa.md, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

Citation in journals indexed IDB

M BAJAN, 'ABORDĂRI ȘTIINȚIFICE PRIVIND DEFINIȚIA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE', Studia Universitatis Moldaviae-Științe Exacte..., 2017 pentru articolul: Luca Iamandi, Mazarachi Chimon, Nicolai Maria, 'Contabilitate aplicată', Editura Național, ISBN:_973-97768-2-5, 294 pag., 1996

V AELENEI, OA POPESCU, 'COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE POLIȚIENEȘTI', juridice.ro, 2017 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

I Mihalache, VA Mihalache, 'THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL POLICE COOPERATION', Journal of Criminal Investigations, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Tactica cooperării polițienești între state', Editura Sitech, ISBN:978-606-530-516-8, 200 pag., 2009

A Bancila, 'SCURTA PRIVIRE ASUPRA INSTITUTIEI PUNERII LA DISPOZITIE A POLITISTILOR', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

DM Marian, 'ASPECTE LEGISLATIVE ALE COOPERARII POLITIENESTI SI JUDICIARE INTERNATIONALE', Revista de investigare a criminalitatii, 2015 pentru articolul: Luca Iamandi, 'Cooperarea polițienească europeană', Editura Craiova: Sitech, 200 pag., 2009

C Cernat, M Ujeniuc, 'CONDITIILE PREALABILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA', Pro Patria Lex, ISSN:1584-3356, 2012 pentru articolul: Luca Iamandi, Mara Ioan, 'Statutul juridic al profesiei de polițist', Editura Pro Universitaria, ISBN:978-973-129-173-4, 280 pag., 2008

Top 30%

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

April 2020

New!

ASPECTE PRIVIND MANIFESTĂRI ȘI TENDINȚE ACTUALE ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania