SCIENTIFIC ACTIVITY

Lecturer PhD. Ionescu-Dumitrache Ana Alina

Danubius University of Galati

Faculty of Law

Department: Law

Statistics

Reports on activities Lecturer PhD. Ionescu-Dumitrache Ana Alina

SCIENTIFIC PAPERS

CNCSIS published books (CENAPOSS)

Boroi Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Drept penal special I, Ediție revizuită și adăugită - Curs ID/FR', pp.1-100, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-385-7, 100 pag., 2016

Pușcă Benone, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Protecția internațională a drepturilor omului, Ediție revăzută și adăugită', pp.1-200, Editura Universitară Danubius, ISBN:978-606-533-369-7, 200 pag., 2015

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', pp.1-635, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', pp.1-618, Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989, în volumul Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.23-30, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2011

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemului de pensii și posibilități de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Studiu privind costurile îmbunătățirii speranței de viață în România, pp.91-102, Editura _Zigotto_ Galați, ISBN:978-606-8085-86-9, 12 pag., 2011

Pușcă Corneliu Andy, Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Tureac Cornelia, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Sistemul pensiilor în România după 1989', Studiu privind costurile îmbunătătirii sperantei de viată în România, pp.23-30, Editura Zigotto, ISBN:978-606-8085-86-9, 8 pag., 2010

Modiga Georgeta, Negruț Vasilica, Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, 'Evoluțiile prognozate ale principalelor variabile ale sistemelor de pensii și posibilitatea de creare și funcționare a sistemelor de pensii ocupaționale', Zigotto, Galați, pp.91-102, ISBN:978-606-8085-86-9, 2010

Paper in scientific journal with international reviewers and editorial staff (IDB journal indexed and / or B +)

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Practical and Theoretical Controversies of the Dichotomy of Rights and Liberties', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.12, ISSN:1844-8062, pp.48-64, 2016

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', pp.1-10, Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, pp.50-57, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Money Laundering. Aspects of Legal and Criminal Issues', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, ISSN:1844-8062, pp.85-101, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LE BLANCHIMENT DE L_ARGEN', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.3, ISSN:1844-8062, pp.156-164, 2007

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'PROBLEME REGIONALE SPECIFICE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE', Euroeconomica, Nr.1, Vol.16, ISSN:1582-8859, pp.14-17, factor de impact REPEC:.07, 2006

Scientific paper presented at international conference held abroad

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Georgeta, 'Cariera funcționarilor publici comunitari', Sesiunea științifică internațională _Administrația publică în perspectiva integrării europene_, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.278-287, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

Dragomir Georgeta, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Aspecte comparative privind evaluarea Funcției Publice în țări europene', Sesiunea științifică internațională _Administrația publică în perspectiva integrării europene_, 27-28 oct. 2006, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM) și Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, pp.287-295, ISBN:978-9975-9674-2-6, 2006

Scientific papers presented at international conferences held abroad and published in volume ISI Proceedings

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Pușcă Florentina, Boroi Alexandru, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'General aspects on the influence of the modern bio-medical techniques on the human body', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, pp.1-5, 2011

Scientific paper presented at international conference held in the country

Rusu Ion, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Dreptul penal român de la Marea Unire până în prezent', 100 de ani de drept în România, Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coordonatori), pp.355-382, Editura Hamangiu, București, ISBN:978-606-27-1207-5, 28 pag., 2019

Rusu Ion, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Protecția internațională a drepturilor omului în România _ evoluție și jurisprudență recentă', Conferința națională _100 de ani de drept_, Tîrgu-Mureș, 21 octombrie 2018, organizată de Asociația Transilvană pentru Cultură în cadrul Proiectului _100 de ani în 10 zile_ dedicat Centenarului Marii Uniri, pp.86-92, Editura Hamangiu, ISBN:978-606-27-1207-5, 7 pag., 2018

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Intolerance. Religion and the Right of Free Speech: World War on Fundamental Liberties', 6th International Conference LUMEN 2015 Rethinking Social Action. Core Values April 16-19, 2015 - Iasi (Romania), pp.1-10, 2015

Dragomir Georgeta, Dragomir Ștefan, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Dragomir Carmen Marina, 'Economic Efficiency of Energy Consumption for Passive Dome House', 5nd International Conference Globalisation and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2011), Universitatea _Alexandru Ioan Cuza_ Iași, pp.917-922, ISBN:978-973-703-697-1, 2011

Scientific paper presented at the international conference organized by UDG

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Ciorășteanu Nicușor, 'Controversial Aspects Regarding the Provisions of Law No. 60/1991 regarding the Organization and Carrying out of the Public Assemblies. Vulnerabilities on Generating Risk Situations at the Level of Public Order and Security', EIRP 2019, pp.1-10, 2019

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Răzvan Alexandru Condunina, Narcisa Pintilie, ', Violating the Confidentiality of Correspondence -Criminal Offense for Criminal Deeds by Civil Servants. Case Studies from the Practice of the European Court Of Human Rights', EIRP 2018, pp.1-5, 2018

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Petcu Adrian, 'Conflict of Competence in the Investigation of Offenses against the Shipping Regime', EIRP 2018, pp.1-5, 2018

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Razvan-Alexandru Condunina, 'G.E.O. 13: The Abuse in the Line of Duty - Between Legality and Formality', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.446-456, 2017

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Océane Rivoire, 'Protecting Dignity in Virtual Space', EIRP 2017, ISSN:2067 - 9211, pp.437-445, 2017

Șchiopu Oana Ionela, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Migrants' Smuggling is knocking at the Danube's Door. Threats at the Romanian State Border', 6th International Conference The Danube - Axis of European Identity - Danubius University of Galati, Romania, pp.1-10, 2016

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE SPĂLĂRII BANILOR ÎN REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.177-183, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'INFLUENȚELE UNIUNII EUROPENE ASUPRA SUVERANITĂȚII JURIDICE A ROMÂNIEI', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.255-261, 2011

Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE PRIVIND _SPĂLAREA BANILOR_', EIRP Proceedings, ISSN:2067 _ 9211, pp.193-197, 2011

Tureac Cornelia, Modiga Georgeta, Maftei Jana, Pocora Monica, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Dezechilibre și procese demografice și teritoriale', pp.1-5, Editura Zigotto, Galați, 5 pag., 2010

Marinescu Liviu Mihail, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'PRIVATE ENFORCEMENT OF COMMUNITY COMPETITION LAW: MODERNISATION AND THE ROAD AHEAD', Analele Universitatii Danubius, pp.1-5, Editura Fundatiei Academice Danubius, Galati, ISBN:973-8409-78-0, 5 pag., 2005

Citation in foreign published books

Fausto Martin De Sanctis, 'Churches, Temples, and Financial Crimes', 2015, https:

Amy Weatherburn (VUB); Radostina PAVLOVA (AAF); Vineta POLATSIDE (CBSS); Adelina TAMAȘ (ANITP); Angelos CONSTANTINOU (CY POL-THB); Anna Donovan (TRI); Julia Muraszkiewicz (VUB); Suzanne Hoff (LSI); Conny Rijken (TiU); Borislav Gerasimov (LSI); Hayley Watson (TRI), 'A report on how future socio-economic, political and criminal trends might impact human trafficking in Europe', pp.1-59, 2015 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

Centre for Security Studies, Sarajevo, 'STUDY OF ORGANISED CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA', pp.1-106, 2014 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Money Laundering. Aspects of Legal and Criminal Issues', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.3, Vol.7, 2011

Citation in published book recognized CNCS

Boldea Iulian, Sigmirean Cornel, 'Identity and Dialogue in the Era of Globalization', pp.1-525, Editura Arhipeleag XXI Press, ISBN:978-606-8624-19-8, 525 pag., 2019 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'PRACTICA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ, Dispozițiile noului Cod penal, Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronuntate în recursuri în interewsul legii și decizii de speță', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-446-2, 635 pag., 2014

Ionuț Borlan, 'Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2017 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Florian COMAN, 'MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR INFORMATICE. PERSPECTIVE DE COMBATERE A FENOMENULUI', pp.1-29, 2016 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

Irina Iacob (Aldea), 'INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A UNOR INFRACȚIUNI DIN DOMENIUL FINANCIAR - BANCAR CU IMPACT NEGATIV MAJOR ASUPRA BUGETULUI DE STAT ÎN SPAȚIUL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN - teză de doctorat', UNIVERSITATEA _TITU MAIORESCU_. ȘCOALA DOCTORALĂ _ DOMENIUL DREPT, pp.1-273, 2016, http://biblioteca.utm.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24786 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), 'Explicațiile noului Cod penal. Volumul IV. (Articolele 257-366)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2016 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

Minodora-Ioana Rusu, 'Asistența judiciară în materie penală la nivel european', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Citation in ISI journal

James Whisker, Mark Eshwar Lokanan, 'Anti-money laundering and counter-terrorist financing threats posed by mobile Money', Journal of Money Laundering Control, pp.1-29, DOI:10.1108/JMLC-10-2017-0061, 2019 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

Johan Leman, Stef Janssens, 'Human Smuggling on Europe_s Eastern Balkan and Eastern Borders Routes', Migracijske i etnicke teme, Nr.1, Vol.34, pp.71-94, DOI:10.11567/met.34.1.3, 2018 pentru articolul: Șchiopu Oana Ionela, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Migrants' Smuggling is knocking at the Danube's Door. Threats at the Romanian State Border', 6th International Conference The Danube - Axis of European Identity - Danubius University of Galati, Romania, 2016

Tatiana Tropina, 'Fighting money laundering in the age of online banking, virtual currencies and internet gambling', ERA Forum, Nr.1, Vol.15, pp.69-84, 2014, https:

Citation in journals indexed IDB

Andra Maria COȚ, 'Spălarea banilor', PENALMENTE/RELEVANT, Nr.1, ISSN:2501-1367, pp.44-77, 2018, https://www.revista.penalmente.ro/nr1-2018/spalarea-banilor pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

Tatiana Tropina, 'Do Digital Technologies Facilitate Illicit Financial Flows?', Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, pp.1-29, 2016 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Modiga Georgeta, 'New Trends and Perspectives in the Money Laundering Process. Challenges of the Knowledge Society', Law 1, 2011

Monica Pocora, 'The Difference between the Offenses of Deceiving and other Offenses with Fraudulent Feature', EIRP Proceedings, Vol.11, ISSN:2067 _ 9211, 2016, http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1812 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Pușcă Florentina, Staicu Angelica Daniela, Pocora Monica, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Bălan-Rusu Minodora Ioana, 'Practica judiciara in materie penala. Drept penal. Partea generala', Editura Universul Juridic, București, ISBN:978-606-673-231-4, 618 pag., 2013

Mihai Adrian HOTCA, 'Shall the Offender or the Participant in the Predicate Offense Be Held Criminally Liable if He/She Performs the Laundering of the Proceeds from the Committed Offense?', JOURNAL OF EASTERNEUROPEAN CRIMINAL LAW, Nr.1, pp.99-106, 2015 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, 'Spălarea banilor : aspecte juridico-penale', Editura Universul Juridic, București, 10 pag., 2013

M.-I. Balan-Rusu, 'The constitutiv Content of the Crime of Refusal or Evasion from Collecting Biological Samples in the Romanian Criminal Law', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.11, ISSN:1844-8062, pp.25-28, 2015 pentru articolul: Boroi Alexandru, Rusu Ion, Staicu Angelica Daniela, Goga Gina Livioara, Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Rusu Minodora-Ioana, 'Practica judiciară în materie penală, Drept penal, Partea specială (coord.Boroi Alexandru)', Editura Universul Juridic, București, 1 pag., 2014

G Truckor, 'Effects of legalization of marijuana on anti-money laundering compliance', search.proquest.com, 2013 pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Self citation

De VICTOR; AOULAD BEN SALEM LUCENA, 'Cuestiones Penales. A propósito de la Reforma penal de 2015', 2015, https://books.google.ro/books?id=jLSxDgAAQBAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=BLANQEO+dinero+A.A.++Dumitrache&source=bl&ots=GGGIOqfrMQ&sig=qrJNz-eugI5vUYo7cSdQ8nPR3zA&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjS6YuO0-bXAhXB6aQKHe9-AP8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=DUMITRACHE&f=false pentru articolul: Ionescu-Dumitrache Ana Alina, Boroi Alexandru, Pușcă Florentina, Pocora Monica, Staicu Angelica Daniela, 'Recent tehnological tendencies of money laundering', The 22nd DAAAM International World Symposium Vienna, 23-26th November 2011, Austria, 2011

Top 30%

Top Danubius University of Galati - Citations - 2019

No.: 4

Score: 50

Located in the top 4%

Top Danubius University of Galati - Citations - 2018

No.: 4

Score: 50

Located in the top 4%

Top Faculty of Law, Danubius University of Galati - Citations - 2019

No.: 1

Score: 50

Located in the top 4%

Top Faculty of Law, Danubius University of Galati - Citations - 2018

No.: 1

Score: 50

Located in the top 4%

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

April 2020

New!

Controversial Aspects Regarding the Provisions of Law No. 60/1991 regarding t...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania