SCIENTIFIC ACTIVITY

Assoc.prof. PhD. Munteanu Cristinel

Danubius University of Galati

Faculty of Communication and International Relations

Department: Communication and International Relations

e-mail: cristinel.munteanu@univ-danubius.ro

Statistics

Reports on activities Assoc.prof. PhD. Munteanu Cristinel

SCIENTIFIC PAPERS

Book published abroad

Munteanu Cristinel, 'Tradition and Innovation in Language and Linguistics. A Coserian Perspective', pp.1-100, Editura Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 100 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'On the Tolerant Masculinity of the Romanian Language', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.113-121, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 9 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'Amintiri despre Eugeniu Coșeriu și reflecții legate de moștenirea sa științifică', Teodor Popovici [autor și editor], Marele Coșeriu - Reper fundamental al lingvisticii moderne, pp.345-353, Editura _Universul_, Chișinău, 9 pag., 2016

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'The Issue of Adultery in a Novel by Camil Petrescu. Some Prejudices and Their Legal Implications from 100 Years Ago', Andy Pușcă, Constantin Sandache, Fănel Teodorașcu (Eds.), Sexism _ Topical Issues. Case Studies. Perspectives, pp.122-133, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 12 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'Manipulare jurnalistică cu privire la așa-zisa _limbă moldovenească_ (reflecții din perspectiva teoriei limbajului)', Andrei Dumbrăveanu (coord.), Jurnalismul politic între corectitudine și partizanat, pp.168-186, Editura USM, Chișinău, 19 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Acuitate auditivă în expresii idiomatice românești', Filologia modernă: realizări și perspective în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan (coord.: Gheorghe Popa și Galaction Verebceanu), pp.230-236, Editura Chișinău, 7 pag., 2008

CNCSIS published books (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, '«Realitatea» ca ierarhie de forme. Perspectiva lui R.G. Collingwood', Florin Crîșmăreanu, Cristian Moisuc, Natură și ierarhie. Metamorfoză și (dis)continuități, pp.231-244, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 14 pag., 2019

Munteanu Cristinel, 'John Dewey și problema sensului. Premise pentru constituirea unei hermeneutici integrale', pp.1-10, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 10 pag., 2019

Munteanu Cristinel, 'Umor și gândire critică la G. Topîrceanu', Costantin Dram (coord.), Pentru o _cultură a râsului_. Forme ale comicului, pp.197-221, Editura Vasiliana _98, Iași, 25 pag., 2019

Munteanu Cristinel, 'Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hockett_s Contribution', _Anadiss_ (numéro hors-série, mai 2017), In honorem / Doctor Honoris Causa Johannes Kabatek, pp.49-60, Editura Universității _Ștefan cel Mare_ din Suceava, 12 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Pentru depășirea localismului cultural prin universalitate', Galați-Brăila - Trecut. Actualitate. Perspective - coord. Pușcă A., Pușcă B., Teodorașcu F., Sandache C., pp.82-90, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN:978-606-533-450-2, 9 pag., 2017

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din limba engleză - Notă preliminară, comentarii și postfață', pp.1-20, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 20 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'Influența lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu', Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani, pp.442-460, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 19 pag., 2013

Munteanu Cristinel, 'Frazeologie românească. Formare și funcționare', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2013

Munteanu Cristinel, 'B.P. Hasdeu, Studii de știința limbii - Prologul editorului, studiu introductiv și note', pp.1-20, Editura Institutul European, Iași, 20 pag., 2013

Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri', pp.1-200, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_ din Iași, 200 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'Despre terminologia lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu (principii, distincții, concepte)', Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (editori Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu), pp.233-248, Editura Universității din București, București, 16 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu și învățarea limbilor', Manuela Nevaci (editor), Studia linguistica et philologica. Omagiu Profesorului Nicolae Saramandu, pp.597-608, Editura Universității din București, București, 12 pag., 2011

Zamfir Bălan, Munteanu Cristinel, ș.a., 'Radu Gabriel Pârvu (coord.), Tehnici de redactare în comunicare', pp.1-150, Editura _Independența Economică_, Pitești, 150 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Tobias Peucer, De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice - versiune românească și note de Cristian Bejan (ediție bilingvă) - prologul editorului, studiu introductiv și postfață', pp.1-20, Editura _Independența Economică_, Pitești, 20 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Principiile lingvisticii ca știință a culturii (formulate de Eugeniu Coșeriu)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.159-161, Editura _Independența Economică_, Pitești, 3 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Tobias Peucer _ primul teoretician autentic al jurnalismului (studiu introductiv)', Tobias Peucer, De relationibus novellis / Despre relatările jurnalistice, pp.15-56, Editura _Independența Economică_, Pitești, 42 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Un vechi precursor al lui Eugeniu Coșeriu în privința tehnicii colajului: (Pseudo)Hermogenes din Tarsus', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.175-197, Editura Institutul European, Iași, 23 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Sinonime frazeologice obținute prin procedeul variației sinonimizative', Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, pp.63-76, Editura Institutul European, Iași, 14 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'A vărsa apă în mare _ simplă traducere sau calc frazeologic?', Români majoritari / Români minoritari: interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnologice, pp.295-300, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Ut poesis linguistica (sau despre relația lingviștilor cu discursul repetat)', Rezultate și perspective actuale ale lingvisticii românești și străine (coordonat de Luminița Hoarță Cărăușu), pp.275-287, Editura Universității _Alexandru Ioan Cuza_, Iași, 13 pag., 2007

Munteanu Cristinel, ș.a., 'Gabriela Rusu-Păsărin (coord.), Fundamente ale comunicării', pp.1-100, Editura _Independența Economică_, Pitești, 100 pag., 2007

Munteanu Cristinel, 'Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale', pp.1-200, Editura _Independența Economică_, Pitești, 200 pag., 2007

Munteanu Cristinel, 'Forme ale discursului repetat ca tradiții literare europene inserate în tradiția lingvistică românească', Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, pp.235-240, Editura ALFA, Iași, 6 pag., 2006

Munteanu Cristinel, 'O perspectivă integrală asupra sinonimiei', Limba și literatura română. Regional _ național _ european, pp.295-304, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 10 pag., 2006

Munteanu Cristinel, 'O expresie regională rară: a-i coace în gușă (cuiva)', Studia in honorem magistri Vasile Frățilă, pp.389-395, Editura Universității de Vest, Timișoara, 7 pag., 2005

CNCSIS published books (CENAPOSS) - Editor or coordinator

Munteanu Cristinel, 'Discursul repetat între alteritate și creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel', pp.1-200, Editura Institutul European, Iași, 200 pag., 2008

Translation published abroad

Munteanu Cristinel, 'Despre Eugeniu Coșeriu și activitatea acestuia în Montevideo', _Limba română_ (Chișinău) - Johannes Kabatek în dialog cu Olaf Blixen, Nr.2, pp.162-170, 2017

Translation published in CNCSIS recognized publishing (CENAPOSS)

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală', pp.1-222, Editura Universității _Al. I. Cuza_, Iași, ISBN:978-606-714-227-3, 222 pag., 2016

Munteanu Cristinel, 'John Dewey, Influența lui Darwin asupra filosofiei', Diacronia, Iași, Nr.3, pp.1-20, 2016

Munteanu Cristinel, 'R.G. Collingwood, Metodă și metafizică', Revista de filosofie, Nr.5, Vol.LXII, pp.697-712, 2015

Paper in scientific journal with international reviewers and editorial staff (IDB journal indexed and / or B +)

Munteanu Cristinel, 'Wilbur Marshall Urban_s Philosophical Influence on Eugenio Coseriu_s Integral Linguistics', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.1, Vol.13, ISSN:2069 _ 0398, pp.114-120, 2019

Munteanu Cristinel, 'Limbajul între prețuire și disprețuire. Câteva aspecte', LIMBA ROMÂNĂ, Nr.3, Vol.XXIX, pp.100-106, 2019

Munteanu Cristinel, 'Comunicare și leadership. De la Adam Smith la R.G. Collingwood', LIMBA ROMÂNĂ, Nr.2, Vol.XXIX, pp.213-219, 2019

Munteanu Cristinel, 'Expresii și citate latinești celebre modificate în contexte românești și străine', LIMBA ROMÂNĂ, Nr.1, Vol.XXIX, pp.138-145, 2019

Munteanu Cristinel, 'When the Speaker Is Not Right. Some Remarks Regarding the _Masculinity_ of the Romanian Language', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XIV, pp.97-106, 2018

Munteanu Cristinel, Pușcă Corneliu Andy, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.158-164, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Camil Petrescu_s Jocul ielelor/Game of fairies', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.2, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.1-10, 2018

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Types of Justice in Mihail Sadoveanu_s Hanu Ancuței', Acta Universitatis Danubius. Juridica, Nr.1, Vol.14, ISSN:1844-8062, pp.5-15, 2018

Munteanu Cristinel, 'B.P. Hasdeu and the Place of Phraseology among the Subdivisions of Glottics', Language and Literature. European Landmarks of Identity, Nr.22, pp.57-62, 2018

Munteanu Cristinel, 'On Linguistic _Unconsciousness_. Some Introductory Remarks', Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Nr.2, Vol.11, ISSN:2069 _ 0398, pp.21-27, 2017

Munteanu Cristinel, '_Absența normei este barbarie_. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset', LIMBA ROMÂNĂ, Nr.9, pp.62-68, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, '_O ACHITARE PĂTIMAȘ COMENTATĂ_. PEDEPSIREA ADULTERULUI CA ACT DE JUSTIȚIE PERSONALĂ ÎNTR-UN ROMAN DE CAMIL PETRESCU', Studii si cercetari stiintifice. Seria Filologie, Nr.37, pp.181-191, 2017

Munteanu Cristinel, 'On a Phraseological Contamination within Romanian Journalistic Contexts: a se duce pe apa Dunării (_to be wasted_)', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.2, Vol.6, ISSN:2284 _ 5224, pp.136-142, 2016

Munteanu Cristinel, Cristian Moroianu, 'Sur la polygenèse dans la terminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques', Revue roumaine de linguistique, Nr.2, pp.1-10, 2016

Munteanu Cristinel, 'Un aspect al unei hermeneutici integrale: confirmarea sensului (cu ilustrări din Platon și Sadoveanu)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Nr.36, pp.15-32, 2016

Munteanu Cristinel, 'On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective', Anadiss, Suceava, Nr.21, pp.62-70, 2016

Munteanu Cristinel, 'Un tezaur cultural on-line: Biblioteca Digitală a Bucureștilor', Zeitschrift für romanische Philologie, Nr.4, Vol.132, pp.1253-1259, 2016

Munteanu Cristinel, 'Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust', Philologica Jassyensia, Nr.1, Vol.XII, pp.77-86, 2016

Munteanu Cristinel, 'Metafora științifică în concepția lui Aristotel', Studii și cercetări științifice. Seria filologie, Nr.35, pp.23-36, 2016

Munteanu Cristinel, Rudolf Windisch, 'Züge sui generis der rumänischen Komposita des Typs frz. _coupe-papier', Romanistisches Jahrbuch, Nr.1, Vol.67, pp.67-102, 2016

Munteanu Cristinel, 'Despre etimologia frazeologică multiplă. Câteva distincții suplimentare', Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria științe filologice, Nr.53, pp.51-59, 2015

Munteanu Cristinel, 'John Dewey și Eugeniu Coșeriu despre necesitatea exprimării (libere) în știință', Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.2, Vol.XXIV, pp.133-138, 2015

Munteanu Cristinel, 'Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coșeriene', _Meridian critic_, Analele Universității _Ștefan cel Mare_ Suceava, Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXII, pp.149-158, 2014

Munteanu Cristinel, 'Despre oameni și stiluri', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.31, pp.33-40, 2014

Munteanu Cristinel, 'John Dewey cu privire la relația dintre «creativitate» și «alteritate» în limbaj', Analele Universității _Dunărea de Jos_ din Galați, Nr.1-2, Vol.XXIV (VII), ISSN:1453 _ 083X, pp.39-45, 2014

Munteanu Cristinel, 'Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.2, Vol.XXIV, pp.225-228, 2014

Munteanu Cristinel, 'An Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) Hermogenes of Tarsus', _Analele Științifice ale Universității «Ovidius»_ _ Seria Filologie, Nr.1, Vol.XXIV, pp.27-40, Editura Ovidius University Press, Constanța, 14 pag., 2013

Munteanu Cristinel, 'Dezacordul_ în caz al atributului adjectival în limba română. O explicație dintr-o perspectivă tipologică', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1-2, Vol.VI, pp.142-148, 2013

Munteanu Cristinel, 'Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coșeriu', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.IX, pp.85-94, 2013

Munteanu Cristinel, 'Despre concepția stilistică a lui G. Ivănescu (sau despre justețea unei recomandări privind cercetarea stilurilor)', Anuar de lingvistică și istorie literară, Număr special: G. Ivănescu _ 100 de ani de la naștere, Vol.LIII, pp.185-204, Editura Academiei Române, București, 20 pag., 2013

Munteanu Cristinel, 'Despre o semnificație _pierdută_ a cuvântului român', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.V, pp.30-39, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'Pentru o justă înțelegere a conceptului de «semnificat» la Eugeniu Coșeriu', Anuar de lingvistică și istorie literară -, Vol.LI, pp.259-276, Editura Academiei Române, București, 18 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'Problema _exprimării corecte_ și deontologia limbajului (cu un studiu de caz privind statutul cacofoniei în limba română)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.V, pp.120-134, Editura Institutul European, Iași, 15 pag., 2012

Munteanu Cristinel, 'De la Demetrios la Stelian Dumistrăcel cu privire la tratarea stilului/limbajului epistolar', _Studii și cercetări știintifice_, Seria Filologie, Bacau, Nr.28, pp.73-83, 2012

Munteanu Cristinel, 'Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate)', _Studii și cercetări științifice_, Seria Filologie, Bacău, Nr.28, pp.25-28, 2012

Munteanu Cristinel, 'În contra plagiatului. Note la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.182-185, 2012

Munteanu Cristinel, 'Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)', Procedia _ Social and Behavioral Sciences, Vol.63, ISSN:1877-0428, pp.229-241, 2012

Munteanu Cristinel, Silvia Munteanu, 'Translating Wellerisms in the Romanian Versions of Charles Dickens_ The Pickwick Papers', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LV, pp.147-158, 2012

Munteanu Cristinel, 'În contra plagiatului. Notă introductivă la Remy de Gourmont, Plagiat, pastișă și parodie [traducere de Alice Toma]', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.177-179, 2012

Munteanu Cristinel, 'Principiile cercetării științifice', Strategii manageriale, Nr.4, Vol.IV, pp.25-30, Editura Independența Economică, Pitești, 6 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în viziunea lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.IV, pp.145-152, Editura Europlus, Galați, 8 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Viața cuvintelor și selecția lor naturală (sau despre influența biologiei asupra lingvisticii)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.230-239, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în socioterminologie (cu o privire specială asupra sintagmei _apă minerală_)', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.219-230, Editura Europlus, Galați, 12 pag., 2011

Munteanu Cristinel, Ioan S. Cârâc, 'Istoria filozofiei limbajului ca hermeneutică sui generis', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.51-60, Editura Europlus, Galați, 10 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Eugenio Coseriu and his Disciples on the Issue of Synonymy', Diversité et identité culturelle en Europe, Nr.1, Vol.8, pp.101-118, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 18 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Când Coșeriu (pare că) greșește', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.IV, pp.26-50, Editura Europlus, Galați, 25 pag., 2011

Munteanu Cristinel, 'Problema terminologiei în concepția lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.III, pp.66-76, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

Munteanu Cristinel, 'Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.2, Vol.III, pp.364-374, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2010

Munteanu Cristinel, 'Influența ideologiei marxiste asupra concepției lingvistice a lui Iorgu Iordan și a lui Al. Rosetti (cu referire la două probleme)', Communication Interculturelle et Littérature, Nr.2, ISSN:1844-6965, pp.258-268, 2010

Munteanu Cristinel, Cristina-Alice Toma, 'Du terme scientifique a l_architecture textuelle relationnelle ou la rencontre terme _ connecteur', Dialogos. Science du langage et didactique des langues - Nouveaux regards sur la terminologie, Numéro coordonné par Corina Cilianu-Lascu, Nr.22, Vol.XI, pp.20-40, Editura ASE, București, 21 pag., 2010

Munteanu Cristinel, 'Expresii idiomatice românești referitoare la regnul animal. Precizări etimologice', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.II, pp.280-290, Editura Europlus, Galați, 11 pag., 2009

Munteanu Cristinel, 'Applying Eugenio Coseriu_s Linguistic Organon to Synonymy', Philologica Jassyensia, Nr.2, Vol.V, pp.51-61, 2009

Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală _ veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Mircea A. Diaconu, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate, Nr.1, Vol.X, pp.235-248, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 14 pag., 2009

Munteanu Cristinel, 'Pagini din istoria analogiei între «cuvinte» și «bani»', Strategii manageriale, Nr.1, Vol.II, pp.44-52, Editura Independența Economică, Pitești, 9 pag., 2009

Munteanu Cristinel, 'Despre «virtuțile stilistice» ale textului jurnalistic', _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIV, pp.209-217, 2008

Munteanu Cristinel, 'Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime și sinonimie', _Analele Universității «Dunărea de Jos» din Galați_, Fascicula XXIV, Nr.1, Vol.1, pp.81-91, Editura Galați University Press, 11 pag., 2008

Munteanu Cristinel, Stelian Dumistrăcel, 'Limba română: între așteptări și rezultate', Academia Română _ Filiala Iași, _Prelegeri academice_, Iași, Vol.VI, pp.97-126, Editura Academiei Române, 30 pag., 2008

Munteanu Cristinel, 'Sugestii privind distincția dintre expresii și locuțiuni', Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LIII, pp.221-232, 2007

Munteanu Cristinel, 'Observații asupra funcțiilor sinonimelor', Studia linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, în _Analele științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași_ (serie nouă), secțiunea III e, Lingvistică, Vol.LI, pp.291-298, 2005

Munteanu Cristinel, 'Ta twam asi _ comentarii _religioase_', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.131-133, 2005

Munteanu Cristinel, 'Practici magice după expresii idiomatice românești (sâmbătă)', Anuarul Universității «Petre Andrei» Iași, Vol.III, pp.276-281, Editura Impakt, Iași, 6 pag., 2003

Munteanu Cristinel, 'Cuvântul sâmbătă în expresii idiomatice românești', Analele Universității «Dunărea de Jos» Galați, Vol.XIII, pp.114-118, 2001

, 'The relation between theory and reality in Eugeniu Coșeriu and José Ortega y Gasset', Diacronia, Iași, Nr.10, pp.1-11, DOI:https://doi.org/10.17684/i10A149ro, 2019

Paper in other journals abroad

Munteanu Cristinel, 'O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării', _Limba română_ (Chișinău), Nr.1, pp.112-118, 2017

Pușcă Corneliu Andy, Munteanu Cristinel, 'Mihail Sadoveanu și căutarea dreptății. Forme ale justiției în Hanu Ancuței', Limba Romana, Revista de stiinta si cultura, Chisinau, Nr.5-6, pp.236-247, 2017

Munteanu Cristinel, 'Calistrat Hogaș în evocarea lui Anton Marin', _Limba română_ (Chișinău), Nr.4, pp.203-210, 2017

Munteanu Cristinel, 'Problema sensului la John Dewey', _Limba română_ (Chișinău), Nr.3, pp.119-128, 2017

Munteanu Cristinel, 'Despre competența lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.64-85, 2016

Munteanu Cristinel, 'Logică și legislație. Câteva observații lingvistico-filosofice', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-4, Vol.XXV, pp.101-113, 2015

Munteanu Cristinel, 'Câteva metafore privind valoarea descoperirilor și puterea tradiției în știință', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.62-70, 2015

Munteanu Cristinel, 'Ilie Moromete _ filozoful. Un argument', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, pp.234-241, 2015

Munteanu Cristinel, 'La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon _ Phaidros', _Limba română_, Chișinău, Nr.4, Vol.XXIV, pp.92-103, 2014

Munteanu Cristinel, 'Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii»', _Limba română_, Chișinău, Nr.6, pp.51-61, 2014

Munteanu Cristinel, 'Omonimele și sinonimele în concepția lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparținându-i lui Constantin Noica', _Limba română_, Chișinău, Nr.1, Vol.XXIV, pp.49-57, 2014

Munteanu Cristinel, 'On the Real Object of Linguistics', _Energeia _ Online-Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie_, Tübingen, Nr.5, pp.43-56, 2014

Munteanu Cristinel, 'Din nou despre noematologie: contribuția lui Nicolae I. Apostolescu', _Limba română_, Chișinău, Nr.5, Vol.XXIV, pp.78-93, 2014

Munteanu Cristinel, 'Despre expresia cai verzi pe pereți (o încercare etimologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.152-161, 2013

Munteanu Cristinel, 'Despre motivarea contextuală a frazeologismelor', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-4, Vol.XXIII, pp.116-128, 2013

Munteanu Cristinel, 'Discursul repetat și titlurile jurnalistice atipice', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.11-19, 2013

Munteanu Cristinel, 'Tipuri de sinonimie', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-12, Vol.XXIII, pp.94-104, 2013

Munteanu Cristinel, 'Amintiri și reflecții despre Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XXII, pp.38-45, 2012

Munteanu Cristinel, 'Cu Eugeniu Coșeriu despre literatură, istorie și politică', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XXII, pp.17-25, 2012

Munteanu Cristinel, 'Eugeniu Coșeriu și problema «stilurilor funcționale»', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXII, pp.124-131, 2012

Munteanu Cristinel, 'O clasificare antică a «stilurilor funcționale» în opera lui Diogenes Laertios', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.64-73, 2012

Munteanu Cristinel, 'Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coșeriene', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXII, pp.37-45, 2012

Munteanu Cristinel, 'Revista _Limba română_ din Chișinău _ un nucleu al românismului autentic', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XXI, pp.48-53, 2011

Munteanu Cristinel, 'Despre sâmbătă și reflexele sale în frazeologie', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XXI, pp.42-50, 2011

Munteanu Cristinel, 'Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu)', _Limba română_, Chișinău, Nr.3-6, Vol.XXI, pp.180-190, 2011

Munteanu Cristinel, 'Reflecții privind _funcția criptică_ a limbajului medical', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.120-128, 2010

Munteanu Cristinel, 'Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coșeriu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.115-119, 2010

Munteanu Cristinel, 'Observații și sugestii privind traducerea unor poezii englezești cu formă fixă', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XX, pp.64-72, 2010

Munteanu Cristinel, Alice Toma, 'Importanța literaturii pentru învățarea limbii române ca limbă străină', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XX, pp.261-270, 2010

Munteanu Cristinel, 'Lingvistica integrală ca Organon pentru cercetările privind limbajul', _Limba română_, Chișinău, Nr.11-12, Vol.XX, pp.110-123, 2010

Munteanu Cristinel, 'Despre _termenul_ limba română și relația sa cu adevărul științific', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XX, pp.89-102, 2010

Munteanu Cristinel, 'Frazeologia în primele texte literare românești', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XIX, pp.184-192, 2009

Munteanu Cristinel, 'Eminescu în dezbatere cu caracter_ sumativ', _Limba română_, Chișinău, Nr.9-10, Vol.XVIII, pp.199-202, 2008

Munteanu Cristinel, 'Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-8, Vol.XVIII, pp.65-80, 2008

Munteanu Cristinel, 'Valorile stilistice ale părților de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.79-85, 2008

Munteanu Cristinel, 'Exerciții de stil pe tema discursului repetat', _Limba română_, Chișinău, Nr.5-6, Vol.XVIII, pp.8-12, 2008

Munteanu Cristinel, 'O problemă de lingvistică _financiară_: analogia cuvinte _ bani', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-2, Vol.XVIII, pp.137-149, 2008

Munteanu Cristinel, 'Observații privind stilul lui Fănuș Neagu', _Limba română_, Chișinău, Nr.1-3, Vol.XVII, pp.143-149, 2007

Munteanu Cristinel, 'Oameni și cai (de la Marin Preda citire)', _Limba română_, Chișinău, Nr.10-12, Vol.XVII, pp.52-59, 2007

Munteanu Cristinel, 'Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)', _Limba română_, Chișinău, Nr.4-6, Vol.XVI, pp.106-111, 2006

Munteanu Cristinel, 'Tehnica utilizării frazeologismelor expresive', _Limba română_, Chișinău, Nr.7-9, Vol.XVI, pp.150-158, 2006

Munteanu Cristinel, 'O analiză de (con)text', _Limba română_, Chișinău, Nr.10, Vol.XVI, pp.22-25, 2006

Paper in other national journals

Munteanu Cristinel, 'SINTAGMA _REDACTARE ACADEMICĂ_ _ UN CAZ DE IRONIE A ISTORIEI CULTURALE', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.39-41, 2019

Munteanu Cristinel, 'CRONICA UNUI EVENIMENT CULTURAL: _ROMÂNIA _ CENTENAR. INTERFERENȚE ÎN ARTE_', Danubius Universitas, Nr.1, Vol.1, ISSN:2668-0084, pp.11-14, 2019

Munteanu Cristinel, 'Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013, 214 p.', Diacronia, Iași, pp.1-3, 2018

Munteanu Cristinel, 'Eu nu cred nici în Iehova _ elogiu prin negație', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.121-123, 2005

Munteanu Cristinel, 'Mortua est! _ o lectură din perspectivă biblică', _Analele Brăilei_, Brăila, Nr.6, Vol.VI, pp.125-129, 2005

Scientific paper presented at international conference held abroad

Munteanu Cristinel, 'On the Importance of Coseriu_s Three Types of Linguistic Competence for the Study of Phraseological Units', International Conference _Competence _ Function _ Variation. Linguistica Coseriana V_ (University of Potsdam, october 8-10, 2015), pp.1-10, 2015

Scientific paper presented at international conference held in the country

Munteanu Cristinel, 'Language and Hermeneutics in John Dewey_s Theory of Inquiry', THE 6th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, pp.27-31, 2018

Munteanu Cristinel, 'Despre contribuția lui Eugeniu Coșeriu la studierea diminutivelor', Al 16-lea Colocviu Internațional al Departamentului de lingvistică: _Lingvistică românească, lingvistică romanică_ (Universitatea din București, 25-26 noiembrie 2016), pp.1-10, 2016

Munteanu Cristinel, 'John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points', Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje și Comunicare, Volumul XIII [reprezentând actele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului _Eugeniu Coșeriu_ (ediția a XIII-a), _Dinamica limbilor și a literaturilor în epoca globalizării_, pp.86-100, Editura Casa Editorială Demiurg, Iași, 15 pag., 2015

Top 30%

Top Danubius University of Galati - Scientific papers - all career

No.: 4

Score: 3214

Located in the top 4%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Scientific papers - all career

No.: 1

Score: 3214

Located in the top 3%

Top Danubius University of Galati - 2016

No.: 4

Score: 746

Located in the top 4%

Top Danubius University of Galati - Scientific papers - 2016

No.: 4

Score: 396

Located in the top 4%

Top Danubius University of Galati - Conferences - 2015

No.: 2

Score: 135

Located in the top 2%

Top Danubius University of Galati - Citations - 2018

No.: 5

Score: 40

Located in the top 5%

Top Danubius University of Galati - Citations - 2017

No.: 5

Score: 210

Located in the top 5%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - 2016

No.: 1

Score: 746

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Scientific monographs and chapters monograph - 2016

No.: 1

Score: 250

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Scientific papers - 2016

No.: 1

Score: 396

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Conferences - 2015

No.: 1

Score: 135

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Citations - 2018

No.: 1

Score: 40

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Citations - 2017

No.: 1

Score: 210

Located in the top 3%

Top Faculty of Communication and International Relations, Danubius University of Galati - Citations - 2015

No.: 1

Score: 60

Located in the top 3%

Scientific journals of the university

Acta Universitatis Danubius. Oeconomica

Acta Universitatis Danubius. Juridica

Acta Universitatis Danubius. Communicatio

Acta Universitatis Danubius. Administratio

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales

The Journal of Accounting and Management

Journal of Danubian Studies and Research

EuroEconomica

Styles of Communication

April 2020

New!

«Realitatea» ca ierarhie de forme. Perspectiva lui R.G. Collingwood / Florin ...

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania