ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSIT├ȚII DANUBIUS GALAȚI

Prof.univ.dr. Andronic Bogdan

Conf.univ.dr. Arsith Mirela

Lect.univ.dr. Bălău Mădălina

Lect.univ.dr. Bocănială Tache

Lect.univ.dr. Botezatu Vanina Narcisa

Lect.univ.dr. Chiru Gheorghe

Asist.univ.drd. Coman Varvara Licuța

Lect.univ.dr. Constandache Nicoleta

Conf.univ.dr. Crețu Carmen Mihaela

Lect.univ.dr. Danilescu Laura

Lect.univ.dr. Dîrdală Lucian

Prof.univ.dr. Dragomir Georgeta

Asist.univ.dr. Drăgan Mirabela

Lect.univ.dr. Duret Nicu

Lect.univ.dr. Ene Angela-Mihaela

Lect.univ.dr. Filip Luminița Maria

Conf.univ.dr. Gheorghe Ștefan

Conf.univ.dr. Goga Gina Livioara

Conf.univ.dr. Iftode Florinel

Conf.univ.dr. Ioan Cătălin Angelo

Lect.univ.dr. Ioan Gina

Lect.univ.dr. Ionescu-Dumitrache Ana Alina

Asist.univ.drd. Isaia Viorica

Prof.univ.dr. Luca Iamandi

Prof.univ.dr. Lupșan Gabriela

Prof.univ.dr. Maftei Jana

Conf.univ.dr. Marchis Gabriela

Conf.univ.dr. Marinescu Emanuel Ștefan

Conf.univ.dr. Marinescu Liviu Mihail

Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara

Prof.univ.dr. Modiga Georgeta

Conf.univ.dr. Mohîrță Ionel

Conf.univ.dr. Munteanu Cristinel

Conf.univ.dr. Necșulescu Ecaterina

Prof.univ.dr. Negruț Vasilica

Lect.univ.dr. Negulescu Iulian

Lect.univ.dr. Nicolae Corina

Conf.univ.dr. Nicolau Mihaela

Conf.univ.dr. Nuță Alina Cristina

Conf.univ.dr. Nuță Florian Marcel

Lect.univ.dr. Panainte Marian

Lect.univ.dr. Panaitescu Manuela

Lect.univ.dr. Păuna Dan

Lect.univ.dr. Pîrju Ionel Sergiu

Prof.univ.dr. Pîșleag Țuțu

Conf.univ.dr. Pocora Monica

Lect.univ.dr. Popa Daniela Aurelia

Lect.univ.dr. Popa Florentina

Prof.univ.dr. Pușcaciu Florin Dan

Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie

Prof.univ.dr. Pușcaciu Viorica

Conf.univ.dr. Pușcă Corneliu Andy

Conf.univ.dr. Roșu Angelica

Prof.univ.dr. Rusu Ion

Lect.univ.dr. Savenco Iulian Georgel

Asist.univ.dr. Scripnic Victoria

Conf.univ.dr. Sîrbu Carmen Gabriela

Lect.univ.dr. Staicu Angelica Daniela

Conf.univ.dr. Stanciu Filip

Lect.univ.dr. Stancu Radu

Lect.univ.dr. Susanu Neaga

Asist.univ.dr. Șandru Adriana-Maria

Asist.univ.drd. Șorcaru Sergiu-Lucian

Lect.univ.dr. Ștefan Ionuț

Lect.univ.dr. Tănase Constantin

Lect.univ.dr. Teodorașcu Fănel

Conf.univ.dr. Tureac Cornelia

Prof.univ.dr. Turtureanu Anca Gabriela

SOCED

Baza de date

Cercetare

Articole

Economie

Economics

Microeconomics

Macroeconomics

Microeconomie

Macroeconomie

Drept

Comunicare

Psihologie

Catalin

Angelo

Ioan

referate

referat

licenta

disertatie

eseu

Paper

Danubius

Galati

Romania

GRAFICE DE EVOLUȚIE

GRAFICE DE EVOLUȚIE

GRAFICE DE EVOLUȚIE

GRAFICE DE EVOLUȚIE

ACTIVITATEA STIINTIFICĂ PE TIPURI DE PUBLICATII - UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI

Carte publicată în străinătate

Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN)

Carte publicată în alte edituri (cu ISBN) - Editor sau coordonator

Dicționar publicat în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Traducere publicată în străinătate

Traducere publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Traducere publicată în alte edituri (cu ISBN)

Îndrumar/ghid/caiet pentru activități aplicative (laborator, proiect)

Articol în revistă cotată ISI cu factor de impact

Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

Articol în alte reviste de specialitate din străinătate

Articol în alte reviste de specialitate din țară

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în țară și publicată în volum indexat ISI Proceedings

Lucrare științifică prezentată la conferință internațională organizată de UDG

Citare în carte publicată în editură străină

Citare în carte publicată în editură recunoscută CNCS

Citare în articol revistă cotată ISI

Citare în articol din revistă indexata BDI

Autocitare

ACTIVITATEA STIINTIFICĂ PE CATEGORII DE PUBLICATII - UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI

MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE DE MONOGRAFIE

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINȚE

CITĂRI

ACTIVITATEA STIINTIFICA PE TIPURI DE PUBLICATII ÎN PERIOADA 10/2018-3/2019 - UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI

Carte publicată în străinătate

Carte publicată în străinătate - Editor sau coordonator

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) _ Editor sau coordonator